Mentő és sürgősségi szolgálatSegélyhívó szám112
Tűzoltóság 150
Egészségügyi készültség 155
Rendőrség 158
Községi rendőrség 159


prízemie budovy pediatrickej kliniky – Nové Zámky
Slovenská ul., Nové Zámky
Linka tiesňového volania – 112
t.č.: 035/ 6428 147

– ordinačné hodiny: nepretržite

V prípade ohrozenia života je možné volať na tiesňovú linku z akéhokoľvek telefónneho prístroja (mobilný telefón, pevná linka, verejné automaty) v okrese Nové Zámky bez predvoľby a zadarmo.
Prístrojové vybavenie Zdravotného operačného strediska umožňuje digitálny záznam tiesňového volania s presným časom a zobrazením telefónneho čísla, z ktorého je tiesňový hovor oznamovaný.Slovenská ul., Nové Zámky
t.č.: 035/ 6400 765

– ordinačné hodiny: 16.00 – 07.00 hod.
– ordinačné hodiny v dňoch pracovného pokoja: 07.00 – 07.00 hod.
– ordinačné hodiny – soboty, nedele, sviatky: nepretržiteSlovenská ul., Nové Zámky
t.č.: 035/ 6912 832

– ordinačné hodiny: 16.00 – 07.00 hod.
– ordinačné hodiny v dňoch pracovného pokoja: 07.00 – 07.00 hod.
– ordinačné hodiny – soboty, nedele, sviatky: nepretržiteM.Oláha 3., Nové Zámky
t.č.: 035/ 77 13 218

– ordinačné hodiny: 15.00 – 18.00 hod.
– ordinačné hodiny v dňoch pracovného pokoja: 08.00 – 14.00 hod.prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)
Slovenská ul. 11/A, Nové Zámky

– ordinačné hodiny: 15.00 – 07.00 hod.
– ordinačné hodiny – soboty, nedele, sviatky: nepretržite


– interná ambulancia, t.č.: 035/ 691 2636
– chirurgická ambulancia, t.č.: 035/ 691 2796
– ambulancia úrazovej chirurgie, t.č.: 035/ 691 2796
– gynekologická ambulancia, t.č.: 035/ 691 2836
– stála služba, t.č.: 035/ 691 2736