Hivatalokwww
Ostrihomská cesta 5 , 943 01 Štúrovo
Tel.: +421 36 7770 132, Fax.: +421 36 7511 480
Telefón – služby pre verejnosť/klientska zóna.: +421 48 4317 222
Telefón – sekretariát štatutárneho zástupcu.: +421 36 7770 212


www
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/ 6913 134


www
Nám. G. Széchényiho 10
940 58 Nové Zámky
tel.: 035/ 6456 201


www
F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
tel.: 035/ 2440 999