Írta:

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Osoby, vykonávajúce aktivačnú činnosť, poupratovali vežu kostola. Povynášali 32 vriec prachu, trusu a uhynutých holubov. Keď sme nahrávali výsledok práce s vedúcim skupiny V. Medeom, šokovaná som zbadala aspoň 50 holubov, poletujúcich medzi zvonmi. Na moju otázku – aký osud ich čaká – povedal, že zahynú, lebo okná sú zaistené aj pletivom. Holuby sa dostanú cez medzery do podkrovia, ale vyletieť už nedokážu. Spoločne by sme sa mali zamyslieť nad záchranou holubov.

Komisia sociálnych vecí uskutočnila zbierku použitého šatstva pre svodínskych sociálne odkázaných, z čoho si mohli vyberať na burze pred Vianocami. Vystávajúce šatstvo odovzdala O. Takáčovi, ktorý šatstvo odovzdal Zariadeniu sociálnych služieb „LIPKA“. Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ zariadenia sa v mene postihnutých srdečne poďakoval za obdržané dary.

Comments are closed.