Írta:

A képviselőtestület:
110/03082015 tudomásul veszi az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló beszámolót.
111/03082015 tudomásul veszi a község vállalkozói részlegének költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját 2015 első félévére.
112/03082015 ajánlja a CSL AI igazgatóságának és az iskolai konyha főnökének, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az iskolai konyha kiadásainak csökkentését. Erről szeptember 30-ig juttassanak el beszámolót a községhez.
113/03082015 jóváhagyja a község 2015-ös tartalékalapjának – 5.962,48 euró – felhasználását a kultúrház tetőzetének modernizációjára.
114/03082015 megerősíti 15.000 eurós támogatás nyújtását a Szőgyéni Sportegyesület részére a költségvetésből, a 2015-ös évre.
115/03082015 megerősíti a Szőgyéni Önkéntes Tűzoltószervezet részére 1.000 eurós támogatás nyújtását a költségvetésből, a 2015-ös évre.
116/03082015 jóváhagyja a költségvetés 2. módosítását a 2015-ös évre.
117/03082015 jóváhagyja Szőgyén Község éves beszámolóját a 2014-es évre az előterjesztett megfogalmazás szerint.
118/03082015 tudomásul veszi független könyvvizsgáló beszámolóját a község 2014-es konszolidált pénzügyi zárásáról.
119/03082015 jóváhagyja a pénzügyi és jogi törvényhozás bizottságának munkatervét.
120/03082015 A. jóváhagyja a komáromi Prima bankban lévő Superlinka kontokorent számla meghosszabbítását – 42.000 euró értékben – amely az esetleges fizetésképtelenség áthidalását segíti, B. egyetért azzal, hogy a község a hitelszerződés tartama alatt a Prima bankban lévő számlára utalja a részesedési adókból származó bevételét.
121/03082015 A. megállapítja, hogy az Egészségügyi Központ épülete és az udvarok Szőgyén Község tulajdonában vannak, de a szomszédos területek más fizikai személyek tulajdonában, B. jóváhagyja a szomszédos területek megvételét Molnár Kornéltól és Molnár Gabriellától a köv. feltételek mellett: a felvásárlási ár 1,85 €/m2 lesz megállapítva, az átíratás terheit a vásárló állja, C. felkéri a polgármestert a B pontban foglaltak megvalósításával szeptember 30-ig.
122/03082015 jóváhagyja a 100/08062015 határozat megváltoztatását: A. Tudomásul veszi Nágel Dezső – Drofex vállalkozó bérbevételi kérelmét, B. jóváhagyja bérleti szerződés megkötését a 7-es számú helyiség 9,88 m2. területére. A bérleti díj összege 30 euró/hó lesz meghatározva, amelybe már a rezsiköltségek is bele vannak számítva (villanyáram, víz, fűtés).
123/03082015 tudomásul veszi Balázs Gyula bérbevételi kérelmét az 1087-es családi házra, B. tudomásul veszi az építésügyek, fejlesztés-beruházás és területtervezési bizottság álláspontját, C. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát. A bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve, 3 évre, a min. bérleti díj 70 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
124/03082015 A. létrehozza a panaszok elbírálásának bizottságát, B. megválasztja a bizottság tagjait: Laczkó Gábor elnök, tagok: Bartos Gergely és Blahovics László.
125/03082015 jóváhagyja a panaszok elbírálásának alapelveit az önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével.
126/03082015 A. tudomásul veszi Balázs Tamás és Kóša Kinga kérelmét a 661-es házszámú családi ház bérlésére, B. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát. A bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve, 3 évre, a min. bérleti díj 100 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
127/03082015 A. Tudomásul veszi egy leendő vállalkozó Franta Kitty kérelmét üzlethelyiség bérlésére a bevásárlóközpont első emeletén. B. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát a köv. feltételekkel: a bérlő a bérelt helyiségeket üzleti célokra fogja használni, a bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve meghatározatlan időre, a min. bérleti díj 130 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
128/03082015 tudomásul veszi azt az információt, hogy a bérleti szerződések késedelmi kamata az érvényes jogszabályok értelmében öt százalékponttal magasabb, mint a központi alapkamat, vagyis 5,05 %. A 2015. 7. 31-ig megkötött bérleti szerződésekben a késedelmi kamat helyett 0,05% -os szerződéses büntetés van feltüntetve , ami évi 18,5%-ot jelent. B. jóváhagyja kiegészítések megkötését a már érvényes bérleti szerződések mellé a késedelmi kamatról azzal, hogy a község nem fogja alkalmazni a szerződéses büntetéseket még abban az esetben sem, ha azok a kiegészítés érvénybe lépése előtt keletkeztek, hanem csak a késedelmi kamatokat. C. felkéri a polgármestert elvégezni a szükséges intézkedéseket az A és B pontnak megfelelően 2015. december 31-ig.
129/03082015 jóváhagyja 1.azt a szándékot, hogy a Zodiac IT Solutions kft. speciális antennákat helyezzen ki az 1117-es házszám alatt található – a község tulajdonában lévő – épület tetőzetére, amelyek mikrohullámú internet vételére lesznek alkalmasak. 2. azt a szándékot, hogy a Sevenet kft. az internet szolgáltatáshoz szükséges retranslation helyet alakítson ki ugyanezen épület tetőzetén.
130/03082015 jóváhagyja azt a szándékot, hogy a PT Security Slovakia kft. 24 órás központi biztonsági pultot létesítsen az 1117-es házszám alatt található épület 101-es helyiségében, amely a község tulajdonában van.

Comments are closed.