Írta:

A képviselőtestület 2015. 6. 8-án megtartott 5. ülésének határozatai
(A szöveghű változat megtekinthető a község honlapján és a községi hivatalban.)
A képviselőtestület:
91/08062015 tudomásul vette az adók kivetéséről és behajtásáról szóló beszámolót
92/08062015 tudomásul vette a Szőgyén Jövője Közalapítvány beszámolóját tevékenységéről
93/08062015 tudomásul vette a Közös Községi Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
94/08062015 tudomásul vette a kultúra, sport, művelődés, iskolaügy, mediális és reklámbizottság beszámolóját a tevékenységükről
95/08062015
A. tudomásul vette a független könyvvizsgáló beszámolóját a község 2014-es pénzügyi zárásáról.
B. 1. jóváhagyja község zárószámláját: bevétel: 1 496 655,43 euró, kiadás: 1 486 090,03 euró.
B. 2 tartalékalap: 5. 962,48 euró
96/08062015
A. megállapítja: az óvoda épülete községi tulajdonban van, míg a vele szomszédos területek – Stégmár Imre, Dukony Zsolt, Dukony Silvia, Kurcz Ferenc magánszemélyek tulajdonában, mint kertek vannak vezetve. B. a tulajdonjogi rendezés érdekében ezeknek, az óvoda mögötti területeknek megvételét a község részére jóváhagyta – 1,85 €/m2,eurós vételárért. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő állja. C. az adásvételi szerződés lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
97/08062015 300 eurós utazási költségekhez való hozzájárulást hagyott jóvá a CSLA tanulói részére, akik természetiskolába mentek.
98/08062015 nem hagyja jóvá, a Magyarszőgyénben található 630/2-es 147 m2 ingatlan bérbeadási módját és a bérbeadás szándékát.
99/08062015
A. tudomásul veszi a község bérbe adott épületeire vonatkozó – tűzvédelmi és munkabiztonsági feladatok bebiztosításáról szóló információkat. B. jóváhagyja, hogy az érvényes bérleti szerződéseket tűz- és munkavédelmi kötelességeket tartalmazó függelékkel egészítsék ki az érvényes előírások értelmében. C. megbízza a polgármestert ennek végrehajtásával.
100/08062015
A. tudomásul veszi Ing. Nágel Dezső – Drofex kérvényét nem lakó helyiség bérlésére a Szolgáltatások Házában. B. Jóváhagyja a 9,88 m2 helyiség bérbeadási szándékát az alábbi feltételek mellett: – a bérleti szerződés annak a megkülönböztetett ténynek a figyelembe vételével lesz megkötve, hogy a bérlő ebben a helyiségben helyet ad és megfelelő feltételeket biztosít a helyi nyugdíjasok rendszeres találkozására, – a bérlő ezt a helyiséget irodaként fogja használni, – a bérlő a bérbevett helyiséggel együtt a folyosót és a mellékhelyiséget ingyenesen használhatja, – a bérleti díj havi 50 euróban lesz megállapítva, melyben benne foglaltatnak a használattal járó szolgáltatások (villanyáram, fűtés, víz), – a bérleti díj minden év január elsején 2%-al emelkedik az előző évhez képest, – a bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt három havi díjat fizet be a bérbeadó számlájára. Ezt az összeget a bérbeadó az esetlegesen elmaradt bérleti díj kompenzálására vagy olyan kiadásokra fordíthatja, amelyek visszaállítják a helyiség eredeti állapotát. – A bérleti díj 2015. 6. 1-hez lesz megkötve, meghatározatlan időre,- a község a bérbeadási szándékát közzéteszi a törvény értelmében. C. 1. kéri a polgármestert biztosítsa be a bérbeadási szándék közzétételét, és terjesszen be a köv. ülésre bérbeadási javaslatot.
101/08062015
A. megállapítja, hogy Balázs Tamás és Kóša Kinga kérelme alapján közzé volt téve a bérbeadási szándék a németszőgyéni kataszterben található 661 h.sz alatt található családi házra, B. tudomásul veszi az árajánlatokat vizsgáló bizottság információit a bérlésre beérkezett árajánlatokról. C. megállapítja, hogy 2015. 5. 22-ig egy ajánlat érkezett, a fent említett személyektől, akik nem teljesítették a bérbeadás feltételeit. D. nem hagyja jóvá bérleti szerződés aláírását a fent nevezett személyekkel.
102/08062015 jóváhagyja a képviselőtestület 354/23062014, 214. 6. 23-án hozott határozatának megváltoztatását a következő módon: Az A/2-es pontban a határozat végére ezt a szöveget kell behelyezni: “a következő feltételek mellett: – A különleges elbírálással történő tulajdon átruházást a testületnek háromötödös többséggel kell elfogadnia, – az újonnan kialakított parcellák a 34/2014 geometriai terv szerint lettek kialakítva.”
103/08062015
A. jóváhagyja a vállalkozások és a községi vagyon kezelésének, valamint az építésügyek, fejlesztés-beruházás és területtervezési bizottságok munkatervét, B. meghagyja a pénzügyi és jogi törvényhozás bizottság elnökének, hogy adja le munkatervét a községi hivatalban.
104/08062015
A. megállapítja, hogy 1. a testület 2015.4.13-án kelt 84/13042015 határozatában le volt fektetve , hogy a község bérbe adja a 3501-es tulajdonlapon vezetett ingatlanjait, 2. a bérbeadási szándék, megkülönböztetett ok figyelembe vételével, a törvények értelmében közzé volt téve. B. tudomásul veszi, hogy a közzététel után nem volt beadva semmiféle bejelentés, amely fenntartásokat vagy észrevételeket fogalmazott volna meg a bérbeadással vagy a megkülönböztetett okkal kapcsolatban. C. jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését VÍGH & VÍGH kft-vel, az alábbi feltételek mellett:
– a megkülönböztetett ok figyelembevételével való bérbeadást a képviselők háromötödös többséggel kell megszavaznia, – az eddigi bérlőtől Gabriel Vígh – DREVO REZ-től a bérletet a VÍGH & VÍGH kft. veszi át, csakúgy mint minden jogot, kötelességet és felelősséget, – a bérleti szerződés ugyanolyan feltételekkel lesz megkötve, mint az előző bérlővel, mégpedig hogy a mellékhelyiségek (4 férfi és 4 női toalett, mosdók), öltöző és zuhany különválasztva , pihenő, elektromos és vízhálózatok, kerítés a bérlő saját költségére lesznek felépítve, kialakítva, – a bérleti szerződés a kézhezvételtől 30 napon lesz kötelező érvényű.
D. kéri, hogy a polgármester biztosítsa be a bérleti szerződés kidolgozását, a határozat jóváhagyásától számított 30 napon belül.
105/08062015
A. tudomásul veszi, Balázs Gyula kérvényét az 1087-es számú családi ház bérbevételére a községtől. B. megbízza a építésügyi bizottságot, hogy a következő ülésig állapítsa meg, hogy lakható-e az épület.
106/08062015
A. tudomásul veszi a. Martin Mikula kérvényét a bevásárló központban található nem lakó helyiségek bérlésére,b. azt az információt, hogy a mostani bérlő Ladislav Mikula 2015. 8. 31-vel befejezi a helyiségek bérlését
B. jóváhagyja a bérlés szándékát a következő feltételek mellett: – a szerződés annak a különleges ténynek a figyelembe vételével lesz megkötve , hogy a bérlő ott olyan üzleti tevékenységet (napi és hetilapok, elektronika, és egyéb) fog folytatni , ami szükséges a helyi és környező falvak ellátására, – a bérlő a helyiségeket üzleti célokra fogja használni, – a havi bérleti díj 125 euróban lesz megállapítva, amelybe nincsenek beleszámítva a rezsiköltségek, – a bérleti díj minden év január elsején 2%-al emelkedik az előző évhez képest, – a bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a havi díj háromszorosát fizeti be a bérbeadó számlájára, – a bérleti szerződés 2015. 9. 1-hez lesz megkötve, meghatározatlan időre,- az új bérleti szerződéssel egy időben a régi bérleti szerződés felbontásra kerül, – a kérvényező felmutatja érvényes vállalkozói engedélyét, – a község bérbeadási szándékát közzéteszi a törvénynek megfelelően.
C. kéri a polgármestert 1. biztosítsa be a közzétételt, 2. terjessze be jóváhagyásra: – a bérleti szerződés megszüntetését a régi bérlővel, – az új bérleti szerződés megkötését, és a többi fontos iratot.
107/08062015 jóváhagyja a község gazdasági és szociális fejlesztésének tervét a 2014- 2020-as időszakra.
108/08062015 tudomásul veszi, hogy a Fő téren ünnepélyes keretek között felállításra és felszentelésre kerül a testvériség keresztje.
109/08062015
A. tudomásul veszi a főellenőr a költségvetés 2014-es teljesítéséhez és a község 2014-es zárószámlájához írt szakértői véleményét,
B. feladatul adja foganatosítani ezeket az intézkedéseket:
1. eladósodást csökkentő intézkedéseket hozni, fokozatosan csökkenteni a község hitelterheltségét, sikeresebbé tenni a követelések behajtását, olyan jogi intézkedéseket hozni, hogy a követelések ne évülhessenek el, 2. Folyamatosan végezni a pénzügyek és a pénzügyi mozgások felülvizsgálatát, következetesen a jogi előírásokkal összhangban, 3. Megoldani és feltölteni a község speciális bankszámláit (Tartalék Alap, Garanciális számla a bérlakásokhoz, A bérlakások karbantartásának és javításának Alapja). Mindhárom pontról beszámolót beterjeszteni 10.31-ig.

Comments are closed.