Szerződések, Megrendelések, Számlák

Digitális város Szőgyén Község részére – közzététel 2011-es évtől

Szerződések közzététele


   Číslo zmluvy Zmluvná strana Cena Predmet Dátum zverejnenia PDF
   CEDIS sro 776641,24 eur Výstavba ČOV 21.03.2022 PDF
   Polymedia sro 12960,- eur Grafika a tlač mesačníka Veľká Dobra 25.02.2022 PDF
   Jókaiho divadlo v Komárne 2500 eur divadelné predstavenie 08.02.2022 PDF
   Obec Bajtava 67062,24 eur zber, odvoz a uloženie odpadov 27.01.2022 PDF

   Envirofond500000 euro poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu21.12.2021zmluva ČOV02122021Prima banka Slovensko a.s.
   zriadenie bankového účtu č. 384787002103.12.2021zmluva Primabanka ucet 3847870021PDF
   Žolt Czilling215926,18 eurobnova viacúčelovej budovy, Svodín – zateplenie obvodového plášťa29.10.2021pdf

   AUGUST 2021

   Zmluva_Z-box_ZMOS_Svodín zo dňa 16.8.2021, účinnosť od 17.8.2021

   MÁJ 2021

   Zmluva o poskytovaní auditorských služieb zo dňa 19.5.2021, Účinnosť od 20.5.2021

   Zmluva o bežnom účte_Kenderes s.r.o.zo dňa 05.05.2021, Účinnosť od 06.05.2021

   Zmluva_PZS_obce_Malé Kosihy zo dňa 06.05.2021, Účinnosť od 07.05.2021

   Zmluva_PZS_obce_Bíňa zo dňa 06.05.2021, Účinnosť od 07.05.2021

   APRÍL 2021

   Zmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

   Zmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 30.04.2021, Účinnosť od 01.05.2021

   Zmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

   Zmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

   Zmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 29.04.2021, Účinnosť od 30.04.2021

   Zmluva_PZS_obce_Bešeňov zo dňa 26.04.2021, Účinnosť od 27.04.2021

   Zmluva o poskytovaní služieb č. 1599_2021zo dňa 14.4.2021, Účinnosť od 15.4.2021

   MAREC 2021

   Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021, Účinnosť od 23.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Kamenica nad Hronom zo dňa 25.03.2021, Účinnosť od 26.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Kamenin zo dňa 12.03.2021, Účinnosť od 13.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Andovce zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Belá zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Bešeňov zo dňa 01.03.2021, Účinnosť od 02.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Bíňa zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Bruty zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Hontianska Vrbica zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Chlaba zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Malé Kosihy zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva_PZS_obce_Salka zo dňa 03.03.2021, Účinnosť od 04.03.2021

   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania podujatí č. 1415_2021 zo dňa 1.3.2021, Účinnosť od 2.3.2021

   FEBRUÁR 2021

   Zmluva o dielo 03/2021 Návrh zmien a doplnkov ÚPN obce Svodín zo dňa 25.02.2021

   JANUÁR 2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 272_2021_obec Branovo zo dňa 27.01.2021, Účinnosť od 28.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 208_2021_obec Čaka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 209_2021_obec Kuralany zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 210_2021_obec Bruty zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 211_2021_obec Kamenín zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 212_2021_obec Bina zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 213_2021_obec Belá zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 214_2021_obec Ľubá zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 215_2021_obec Male Kosihy zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 216_2021_obce_Chlaba zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 217_2021_obec Salka zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 218_2021_obec Velke Ludince zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 219_2021_obec Hontianska Vrbica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 220_2021_obec Ket zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 221_2021_obec Sikenica zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   Zmluva o poskytovani sluzieb c. 224_2021_obec Kukučínov zo dňa 21.1.2021, Účinnosť od 22.1.2021

   ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

   Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 210005-L13.0619.18.0001-ZBZ_KZ zo dňa 25.1.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Účinnosť 29.1.2021

   Poistná zmluva PKZS č. 11-317958 zo dňa 22.1.2021, Union poisťovňa, Účinnosť 23.1.2021

   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania programu č. 1416_2021 zo dňa 22.1.2021, Účinnosť od 23.1.2021

   Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č. 1414_2021 zo dňa 20.1.2021, Účinnosť od 21.1.2021

   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti online marketingu č.1833_2021 zo dňa 12.1.2021, Účinnosť od 13.1.2021

   DECEMBER 2020

   Zmluva o výpožičke_Štatistický úrad SR

   Príloha č.1 Dodatok k zmluve o výpožičke_Štatisticky úrad

   dodatok-k-vypozicke_tablety a sim_KO

   ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu dátum účinnosti od 03.12.2020

   NOVEMBER 2020

   Dohoda č. 20_17_010_100, ÚPSVaR dátum účinnosti od 05.11.2020, dátum zverejnenia: 17.11.2020

   Zmluva o dielo_na vypracovanie ziadosti_Environmentálny fond – dátum účinnosti od 5.11.2020

   Zmluva o dielo_pre časť 1,2_Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea_Rozšírenie areálu ľudových tradícií – Remeselný dom Príloha č. 1 – Rozšírenie areálu ľudových tradícií – REMESELNY DOM Scheuden

   Príloha č. 1 – Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea _Scheuden_20200810
   s účinnosťou od 3.11.2020

   OKTÓBER 2020

   zmluva BP 20KBP662Obec Svodín  P03_Cennik postovneho a poistného_K_01.12.2019 – s účinnosťou od 21.10.2020

   DODATOK č. 1_2020_k Zmluve o dielo_Smartintegra – dátum účinnosti od 14.10.2020

   SEPTEMBER 2020

   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti organizovania programu_na základe objednávky č. 23_2020 zo dňa 21.9.2020, Účinnosť od 22.9.2020

   Zmluva o kontokorentnom úvere c.20_066_06 Dodatok c.14 – dátum účinnosti od 17.09.2020

   AUGUST 2020

   DOHODA 2017054218 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zam. – dátum účinnosti: 28.08.2020

   Dohoda č. 2017054215 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnsoti formou dobrovoľíckej služby – dátum účinnosti: 27.08.2020

   zmluva_20-120-01384_Tajomstvá stodoly – dátum účinnosti: 26.08.2020

   zmluva_20-120-01394_Tance z oblasti Rábakoz – dátum účinnosti: 26.08.2020

   zmluva_20-311-01945_Zimne divadelne vecery – dátum účinnosti: 26.08.2020

   JÚL 2020

   zmluva_20-110-00561_Živé tradície poklady našej spoločnosti – dátum účinnosti: 15.07.2020

   JÚN 2020

   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-214-00566 dátum účinnosti: 03.06.2020

   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-212-00619 dátum účinnosti: 03.06.2020

   MÁJ 2020

   Partnerségi megállapodás_Partnerská dohoda_v1-00_Svodin_Tata

   APRÍL 2020

   DOHODA č. 201705465 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ s účinnosťou od 30.04.2020

   zmluvy pre dielo časť 1_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA s účinnosťou od 9.4.2020

   zmluvy pre dielo časť 2_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ – REMESELNÝ DOM s účinnosťou od 9.4.2020

   MAREC 2020

   Dohoda č. 201706089 poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska s účinnosťou od 27.03.2020

   Zmluva o národnom spolufinancovaní_Development of sales infrastructure of local products_SKHU_1802_3.1_050  s účinnosťou od 24.3.2020

   FEBRUÁR 2020

   DOHODA číslo 201752A27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 27.02.2020

   JANUÁR 2020

   DOHODA číslo 201752A6 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 30.01.2020

   Zmluva o poskytovaní služieb č. 415_2020_Amire s.r.o. s účinnosťou od 03.01.2020

   DECEMBER 2019

   Subsidy contract_of the project – SKHU/1802/3.1/050

   NOVEMBER 2019

   Zmluva o dielo_Rekonstrukcia chodnikov_Czilling_zo_dna_28.11.2019 s účinnosťou od 29.11.2019

   ZoD č. 73-2019 obec Svodín – POD 2020  s účinnosťou od 22.11.2019

   RKZ 149_151_2019 Obec Svodín ZŠ 10001631 s účinnosťou od 26.11.2019

   OKTÓBER 2019

   ZMLUVA č. 71000134189_Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s s účinnosťou od 11.10.2019

   SEPTEMBER 2019

   ZDP č. 9106625787 od 15.9.2019 s účinnosťou od 15.09.2019

   Dodatok c. 13 Prima banka s účinnosťou od 18.09.2019

   ZMLUVA č. 71000132536_o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových s účinnosťou od  17.09.2019

   Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s účinnosťou od 16.09.2019

   JÚL 2019

   2019_084_ZVP031 I Zml. o verejnom predstavení I Obec Svodín

   KZ 13.2019 KOBIT – Obec Svodín – Technika pre ZD jh s účinnosťou od 04.07.2019

   JÚN 2019

   Implementácia licencia a podpora_KORWIN_final_Svodín (002) s účinnosťou od 14.6.2019

   Zmluva o dielo_WIFI siete v rámci obce Svodín s účinnosťou od 11.06.2019

   Technické listy

   Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci Wifi pre Teba

   Priloha_1_Podrobny_popis_AP_final

   APRÍL 2019

   ZMLUVA č. 71000125688_Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. s účinnosťou od 28.04.2019

   Zmluva o poskytovani auditorských služieb účinný je od 17.05.2019

   Zmluva c. 7_1000125688 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

   Zmluva o dielo č. 23-2019_RRA Novozámocko

   Dodatok č. 5 – Svodín _zmena termínu_účinný je od 25.04.2019.

   Kúpna zmluva zo dňa 16.04.2019, Mária Motýľová, 491.- Eur, Zver

   Zmluva o poskytovaní služieb – Mikona recycling sro, účinnosť od 01.04.2019

   FEBRUÁR 2019

   Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071T131 s účinnosťou od 23.02.2019

   DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU_Kompostéry_účinnosť od 16.02.2019

   DODATOK č. 1_K zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku_Č. Z311071T131 zo dňa 15.02.2019

   JANUÁR 2019

   Zmluva o poskytovaní služieb č. 390-2019 – AMIRE s.r.o.

   MZ – Program Európa pre občanov 2014 – 2020

   MZ – Program Europe Prize – Flag of Honour

   Kúpna zmluva zo dňa 14. 01. 2019

   Kupna_zmluva-PC-Gabriel Vígh

   Dodatok č. 1 KZ zo dňa 24.10.2018

   Dodatok č. 1 KZ zo dňa 23.10.2018

   Dodatok č. 1 KZ zo dňa 16.08.2018

   Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Hortai – účinnosť od 15. 01. 2019

   Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-290-02-2016-DO- ENVIROPOL SK – účinnosť 05.01.2019

   Dodatok č. 2 k ZoD na služby externého projektového manažmentu Svodín


   OKTÓBER 2018

   Zmluva o spolupráci.Svodín-Gbelce. zberný dvor.3

   ZS distribučná „NZ_Svodín, VNK, TS, NNK, NNV“ zverejnená 08.10.2018.

   SEPTEMBER 2018

   Zámenná zmluva – Svodín-NSK2

   Kúpna zmluva č. Z201833464_Z MEVA-SK s.r.o. Rožňava

   Slovenská agentúra životného prostredia – Zmena termínu začiatku HAP Predmet podpory – text
   Dodatok č. 1 – text

   Objednávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

   Rámcová zmluva na Externý manažment Svodín-PEK

   Dodatok č. 1 – CHP obec
   Dodatok č. 1 – CHP cintoríny
   Dodatok č. 1 – CHP bio odpad

   Dodatok č. 12 – Prima Banka zverejnenie 14.09.2018

   AUGUST 2018

   Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke – obec Svodín – Min. životného prostredia SR OPKZP-P01-SC111-2016-10/29/133

   Kúpna zmluva_dodávka veľkostanu pre Obec Svodín v rámci projektu s názvom Cultplay_FORUM STANY s.r.o.

   JÚL 2018

   Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť s Virtuálnou ústredňou Obec Svodín
   Dodatok HVPS1
   Dodatok HVPS2
   Žiadosť HVPS1
   Žiadosť HVPS2

   Dohoda o poskytnutí finančného grantu zo dňa 17.07.2018, nadácia COOP Jednota, 6000,-Eur, Zverejnené dňa 26.07.2018, Účinnosť dňa 27.07.2018

   UNSK – Zmluva č.163 /2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu, 1700,-€, dátum zverejnenia 20.07.2018

   UNSK – Z M L U V A č. 696/2018
   o poskytnutí dotácie na podporu kultúry, 800,-€, dátum zverejnenia 11.07.2018

   UNSK – Zmluva č. 770/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu, 1100,-€, dátum zverejnenia 02.07.2018

   Kúpna zmluva č 03/2018 zo dňa 17.7.2018, KOBIT-SK s.r.o., 9 770,00.- Eur,Zverejnené dňa 17.7.2018

   Ministerstvo životného prostredia OPKZP-PO1-SC111-2017-23/173 zverejnená 06.07.2018 7584975850758517585275853

   tamogatasi szerzodes Bethlen G. č. BGA/7607/6/2018 zverejnaná dňa 4.7.2018

   JÚN 2018

   INN_PROFIT zverejnená 27.6.2018

   Zmluva o poskytnutí služieb_Pro Viator spol s.r.o.

   MÁJ 2018

   ZRightaudit sro – audit účtovnej závierky zverejnená dňa 15.05.2018

   27_dodatok-Enerbyt-prikazna_zmluva-č. 2/2013 zverejnená dňa 10.05.2018

   zmluva o zriadení BU pre účely dotácie zverejnená dňa 10.05.2018

   APRÍL 2018

   Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR zverejnená dňa 23.04.2018.

   MAREC 2018

   ZMLUVA č.: 7/1000100200 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, zverejnená dňa 15.03.2018.

   Mandátna zmluva – e-dotacie sro – verejné obstarávanie “obnova materskej školy”, zverejnené dňa 4.3.2018.

   JANUÁR 2018

   DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/29


   DECEMBER 2017

   dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Svodín Bruty, zverejnená dňa 14.12.2017.

   Dohoda o zriadení spoločného hasičského zboru zo dňa 13.12.2017, Obec Gbelce, 500,- Eur_ročne, Zverejnené dňa 27.12.2017, Účinnosť dňa 28.12.2017

   Zmluva o užívaní siete zo dňa 13.12.2017, Obecné siete s.r.o. Zverejnené dňa 13.12.2017 Účinnosť dňa 14.12.2017

   Dohoda č. 17_17_012_21 zo dňa 05.12.2017, Úrad práce, soc. vecí

   Zmluva o grantovom účte zo dňa 07.12.2017, Prima banka Slovensko a.s., Zverejnené dňa 07.12.2017 , Účinné dňa 08.12.2017

   NOVEMBER 2017

   Zmluva č. Z201757436_Z MB Servis sro – kompostéry zverejnené dňa 28.11.2017

   Zmluva č. o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch zo dňa 24.11.2017, RECobal s.r.o. Zverejnené dňa 27.11.2017, Účinnosť dňa 28.11.2017_net

   SEPTEMBER 2017

   Dodatok č 2 – textdodatok č2_Predmet podpory – text

   Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.09.2017, TRIUS FINANCE s.r.o., 1900,- Eur bez DPH, Zverejnené dňa 13.09

   Zmluva o dielo č. SV02_2017 zo dňa 11082017, Regionálna správa a údržba ciest Nitra as, 6503,16,- Eur, Zverejnené dňa 11.08

   Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20_066_06 Dodatok č. 11 zo dňa 12.09.2017, Prima banka Slovensko, a.s., Zverejnené dňa 12.09.2017, Účinnosť dňa 13.09.2017

   AUGUST 2017

   Zmluva o dielo Ing. Attila Urban – účinnosť 25.08.2017

   JÚL 2017

   Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-148-2017 – Nadácia Slovenskej sporiteľne – zverejnená dňa 24.7.2017

   Zmluva o spolupráci zo dňa 25.07.2017, SME EURÓPA o.z., 16500.-, Zverejnené dňa 31.07.2017, Účinnosť dňa 01.08.2017-1

   JÚN 2017

   Číslo dodatku: Dodatok č. 1 Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávateľ: obec Svodín Názov dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Dátum účinnosti: 30.06.2017 Dátum platnosti do: 31.12.2028 Suma na zmluve: 255 664 €
   Priloha c 1 Zmluvy – VZP final 1.6.2017 – text
   Priloha c. 4 Zmluvy – Financne opravy – text

   Dodatok č 1_k zmluve o dielo č. 010/2017 na služby externého projektového manažmentu zo dňa 28.06.2017 zverejnená 29.06.2017

   Zmluva č. 524_2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry zo dňa 15.06.2017, Nitriansky samosprávny kraj, 1700,- Eur, Zverejnené dňa 22.06.2017, Účinnosť dňa 20.06.2017

   Zmluva č. 121_2017 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu zo dňa 14.06.2017, Nitrianky samosprávny kraj, 1700,- Eur, Zverejnené dňa 20.06.2017, Účinnosť dňa 16.06.2017

   dodatok-kz-manyasro-2

   dodatok1KZ Propp druzstvo

   MÁJ 2017

   Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 17.5.2017 RIGHTAUDIT s.r.o. 660- Eur + DPH Zverejnené dňa 29.05.2017 Účinnosť dňa 30.05.2017

   APRÍL 2017

   dodatok č1 kz zo dňa 27.02.2017 Csokas-piszton-mangult

   Nájomná zmluva Baucube_sro Zverejnené dňa 10.04.2017 účinnosť dňa 11.04.2017

   Zámenná zmluva bitter+beres

   Kúpna zmluva _PD-propp-blahovicsova-duchony /a>

   124-Zmluva Bartosch trans

   MAREC 2017

   Zmluva o spolupráci zo dňa 23.03.2017 TRIUS FINANCE s.r.o. 1 900- Eur Zverejnené dňa 24.03.2017 účinnosť dňa 25.03.2017

   Zmluva na poskytnutie služby vo verejnom obstarávaní zo dňa 20.02.2017, VEROBS, s.r.o., cena podľa priloženého cenníka,Zverejnené dňa 21.03.2017, Účinnosť dňa 22.03.2017

   Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 13.2.2017 Mánya sro

   Zmluva o dielo č. 010_2017 zo dňa 10.03.2017, Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o., 4 750.- Eur bez DPH, Zverejnené dňa 13.03.2017, účinnosť dňa 14.03.2017

   Zmluva o dielo č. 016_2017 zo dňa 10.03.2017, ISA projekta, s.r.o., 36.- Eur, Zverejnené dňa 13.03.2017, Účinnosť dňa 14.03.2017

   Zmluva o nájme – Vargová Mária

   FEBRUÁR 2017

   Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu zo dňa 21.02

   Zmluva na poskytnutie služby vo verejnom obstarávaní zo dňa 20.02.2017, VEROBS, s.r.o., cena podľa priloženého cenníka,Zverejnené dňa 21.03.2017, Účinnosť dňa 22.03.2017

   Zmluva o spolupráci uzatvorená dňa 06.02.2017, TRIUS FINANCE, s.r.o., 1 800.- Eur, Zverejnené dňa 10.02.2017, Účinnosť dňa 11.02.2017

   Dodatok k zmluve č. 5 na triedený zber zložiek komunálneho odpadu zo dňa 03.02.2017 MIKONA plus s.r.o. Zverejnené dňa 03.02.2017 účinnosť dňa 04.02.2017

   JANUÁR 2017

   bérleti szerződés 130sz. – Közös Községi Hivatal

   1-zmluva-o-poskytnuti-nfp_v102-priloha-c-1-zmluvy-o-poskytnuti-nfp3-pr-c_2_predmpodp-nfpzaciernene4-priloha-c-3-zmluvy-o-poskytnutinfp5-priloha-c-4-financne-opravy6-priloha_c5_zmluvy-o-nfp_svodin

   zmluva – Vondra-dodatok-c-3

   dodatok-č12 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu


   DECEMBER 2016

   2-kz-10b-2016-obec-kiraly-www
   kz-10a-2016-obec-futbalove-ihrisko-www
   nz-najom-strechy

   zmluva-o-grantovom-ucte-zo-dna-01-12-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-01-12-2016-ucinnost-dna-02-12-2016

   OKTÓBER 2016

   kz-stefanka-bitter-dodatok-1

   SEPTEMBER 2016

   dexia-komunal-superlinka-zmluva-o-kontokorentnom-uvere-c-20_066_06-dodatok-c-10-zo-dna-20-09-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-20-09-2016-ucinnost-dna-21-09-2016

   dodatok-c-1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-1

   dodatok-c-2-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-2

   kz_stefanka-bitter2-zverejnenie

   201_szilassinora-zverejnenie

   AUGUST 2016

   dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov-c-515_2016-zo-dna-23-08-2016-renata-mikula-dobra-plus-zverejnene-dna-24-08-2016-ucinnost-dna-25-08-2016

   dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovem-hospodarstve-c-eoz-290-02-2016do-zo-dna-04-08-2016-enviropol-s-r-o-organizacna-zlozka-zverejnene-dna-16-08-2016-ucinnost-dna-17-08-2016

   Zmluva o dielo č 22_2016 zo dňa 22 7 2016 Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO Zverejnené dňa 22 7 2016 Účinnosť dňa 23 7 2016

   JÚL 2016

   Dodatok č. 11 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 11.7.2016, 19 členských obcí, Zverejnené dňa 22.7.2016, Účinnosť dňa 23.7.2016

   Zmluva o dielo zo dňa 18 7 2016 DUAL spol s r o 5000 -Eur Zverejnené dňa 18 7 2016 Účinnosť dňa 19 7 2016

   MÁJ 2016

   Dodatok č 2 zo dňa 09 05 2016 kúpnej zmluvy zo dňa 27 07 2015 Karol Novák a Agneša Nováková Zverejnené dňa 09 05 2016 Účinnosť dňa 10 05 2016

   Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Zverejnené dňa 20.05.2016 Účinnosť dňa 21.05.2016

   FEBRUÁR 2016

   Kúpna zmluva č 241_2016_MS_RD304 zo dňa 16 2 2016 Katarína Kaničková a Helena Staňová 3500-Eur Zverejnené dňa 17 2 2016 Účinnosť dňa 18 2 2016

   Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 2500EO zo dňa 12 1 2016 Ing Štefan Kováč 5000- Eur Zverejnené dňa 17 2 2016 Účinnosť dňa 18 2 2016

   Zmluva o vzájomnej spolupráci zo dňa 15 1 2016 CEEV Živiva občianske združenie 4000 – Eur Zverejnené dňa 15 2 2016 Účinnosť dňa 16 2 2015


   DECEMBER 2015

   Dohoda č. 15_17_010_100 zo dňa 8.12.2015, Úrad práce, soc.vecí a rodiny Nové Zámky,Zverejnené dňa 21.12.2015, Účinnosť dňa 22.12.2015

   NOVEMBER 2015

   Zmluva o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov zo dňa 25.11.2015, PT SECURITY GROUP s.r.o., 600,-Eur_ mesačne, zverejnené dňa 25.11.2015, Účinnosť dňa 26.11.2015

   Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2015 zo dňa 6.10.2015, PROJEKTSERVISs s.r.o., 500.- Eur, Zverejnené dňa 9.11.2015, Účinnosť dňa 10.11.2015

   OKTÓBER 2015

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, TELETRANS SLOVAKIA, s.r.o., Zverejnené dňa 11.11.2015, Účinnosť dňa 12.11.2015

   Zmluva o nájme rodinného domu č. 1110_2015 zo dňa 30.10.2015, Július Balázs, 70,- Eur mesačne, Zverejnené dňa 30.11.2015, Účinnosť dňa 1.11.2015

   Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1111_2015 zo dňa 30.10.2015, Ing. Dezső Nágel – Drofex, 30.-Eur_mesačne, Zverejnené dňa 30.10.2015, Účinnosť dňa 31.10.2015

   Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NS_1225_4_601_2015 zo dňa 26.10.2015, Kitty Frantová, 135,- EUR mesačne, Zverejnené dňa 28.10.2015, Účinnosť dňa 29.1.2015

   Zmluva č 71000053759 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo dňa 22.7.2015, Zverejnené dňa 13.10.2015, Účinnosť dňa 14.10.2015

   Zmluva o dielo zo dňa 2.10.2015, DUAL spol. s r. o., 25.000,-EUR, Zverejnené dňa 5.10.2015, Účinnosť dňa 6.10.2015

   Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 19_2011 zo dňa 29.9.2015, Zverejnené dňa 1.10.2015, Účinnosť dňa 2.10.2015-1

   Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 19_2011 zo dňa 29.9.2015, Zverejnené dňa 1.10.2015, Účinnosť dňa 2.10.2015

   SEPTEMBER 2015

   Zmluva č. 20/066/06 o kontokorentnom úvere dodatok č. 9 Prima banka Slovensko a.s. – zo dňa 21.9.2015, Zverejnené dňa 21.9.2015, Účinnosť dňa 22.9.2015

   Zmluva č. 20/014/12 o termínovanom úvere dodatok č. 2 Prima banka Slovensko a.s. – zo dňa 21.9.2015, Zverejnené dňa 21.9.2015, Účinnosť dňa 22.9.2015

   Zmluva č. 20/094/05 prvý municipálny úver dodatok č. 2 Prima banka Slovensko a.s. – zo dňa 21.9.2015, Zverejnené dňa 21.9.2015, Účinnosť dňa 22.9.2015

   Zmluva č. 71000055666 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo dňa 8.9.2015, Zverejnené dňa 11.9.2015, Účinnosť dňa 12.9.2015

   Darovacia zmluva č. 15ZML0050 zo dňa 9.9.2015, Tomlux, s.r.o.

   JÚL 2015

   Dodatkok č. 2 ku Zmluve o nájme zo dňa 6.3.2002 zo dna 31.7.2015, Orange Slovensko a.s., 3 441,- Eur, Zverejnené dňa 6.8.2015, Účinnosť dňa 7.8.2015

   Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 30.7.2015, PT Security Slovakia s.r.o.

   Zmluva o spolupráci zo dňa 22.7.2015, TRIUS FINANCE, s.r.o., 1800,- Eur, Zverejnené dňa 30.7.2015, Účinnosť dňa 31.7.2015

   Nájomná zmluva zo dňa 20.7.2015, Vígh & Vígh, 1,- Euro_ročne, Zverejnené dňa 20.7.2015 Účinnosť dňa 21.7.2015

   Nájomná zmluva zo dňa 20.7.2015, Vígh & Vígh, 1,- Euro_ročne, Zverejnené dňa 20.7.2015 Účinnosť dňa 21.7.2015

   Zmluva o združenej dodávke elektriny zo dňa 22.7.2015, ZSE Energia a.s., Zverejnené dňa 24.7.2015, Účinnosť dňa 25.7.2015

   Zmluva o nájme zo dňa 6.3.2002 uzatvorenej dňa 19.6.2015 Orange Slovensko a.s. Zverejnená dňa 15.7.2015 Účinnosť dňa 16.7.2015

   JÚN 2015

   Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, Xénia Górová – Cukrárenská výroba, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, Xénia Gorová, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. DS_1170_PV_2014 zo dňa 11.6.2015,DAJCO AVA s.r.o., Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7_1170_2013 zo dňa 11.6.2015, Imrich Moncz TV SERVIS zo dňa 11.6.2015, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4_1140_2013 zo dňa
   11.6.2015, MUDr. Alžbeta Tóthová, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, Jana
   Rajčoková, MORFEUS, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, Milan Bajtek – Kamenárstvo, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, PharmDr. Róbert Csókás, LEKÁREŇ U SV. MICHALA, Zverejnené dňa 30.6.2015,
   Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3-1P_1170_2014 zo dňa 11.6.2015, Karina Nyitraiová Kaderníctvo BONITA, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dna 11.6.2015, BALLUC
   s.r.o., Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015, Erika
   Koncserová -Bálint, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.6.2015,
   Mariana Jonásová, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.8_1140_2013 zo dňa 11.6.2015,RUSSTOM s.r.o., Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2_1172_2013 zo dňa 11.6.2015,Vigh & Vígh, Zverejnené dňa 30.6.2015, Účinnosť dňa 1.7.2015

   Kúpna zmluva zo dňa 1.6.2015, Viliam Kunyik a manž. Erika, 85,10,-Eur,Zverejnené dňa 8.6.2015, Účinnosť dňa 9.6.2015

   Dohoda o odstúpení a pristúpení ku kúpnej zmluve zo dňa 7.1.2015, AGRO LONTOV s.r.o. a 11 fyzických osôb , 423,- Eur, Zverejnená dňa 2.6.2015, Účinnosť dňa 3.6.2015

   MÁJ 2015

   Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zo dňa 27.5.2015, Zrejnené dňa 27.5.2015, Účinnosť dňa 27.5.2015

   APRÍL 2015

   Zmluva o výpožičke zo dňa 22.4.2015, Športový klub, Zverejnené dňa 23.4.2015, Účinnosť dňa 24.4.2015

   Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme rodinného domu uzavretej dňa 1.7.2013 zo dňa 30.12.2014, František Jakab a Monika Jakabová, 30.-Eur, Zverejnené dňa 31.12.2014, Účinnosť dňa 1.1.2015

   Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 20.4.2015, JUDr. Eva Hortai, 225.-€, Zverejné dňa 20.4.2015, Účinnosť dňa 21.4.2015

   MAREC 2015

   Dohoda č. 82_§52a_2015_NPVAOTP-5 zo dňa 31.3.2015, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Zverejnené dňa 31.3.2015, Účinnosť dňa 1.4.2015

   Dohoda č. 83_§52a_2015_NPVAOTP-5 zo dňa 31.3.2015, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Zverejnené dňa 31.3.2015, Účinnosť dňa 1.4.2015

   Dohoda číslo 054-001_§51_2015 zo dňa 25.3.2015, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky,Zverejnené dňa 25.3.2015, Účinnosť dňa 26.3.2015

   Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 20.3.2015, Ing. Zsolt Turi Nagy, 110,- Eur, Zverejnené dňa 21.3.2015, Účinnosť dňa 22.3.2015

   FEBRUÁR 2015

   Zmluva o dielo zo dňa 2.2.2015, Obec Búč, 7,50.-Eur za každých 10m3odpadovej vody,Zverejnené dňa 3.2.2015, Účinnosť dňa 4.2.2015

   JANUÁR 2015

   Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme rodinného domu uzavretej dňa 1.7.2013 zo dňa 30.12.2014, František Jakab a Monika Jakabová, 30.-Eur, Zverejnené dňa 31.12.2014, Účinnosť dňa 1.1.2015

    Zmluva o spolupráci zo dňa 16.1.2015, TRIUS FINANCE s.r.o., 800,- Eur, Zverejnená dňa 27.1.2015, Účinnosť dňa 28.1.2014

    Zmluva č. 7_1000043787 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo dňa 9.1.2015, ZSVS, a.s., Zverejnená dňa 15.1.2015, Účinnosť dňa 16.1.2015

    Kúpna zmluva č. RD_MS_418_2015 zo dňa 12.1.2015, Erika Nagyová, Michal Hrdlička, 5 000,-Eur, Zverejnená dňa 13. 1. 2015, Účinnosť dňa 14.1.2015

    Dodatok č. 7 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 31.3.2008 zo dňa 30.12.2014, Xénia Górová – Cukrárenská výroba, 155,-Euro, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 5.4.2006 zo dňa 30.12.2014, Jana Rajčoková MORFEUS, 40,- Eur, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 4 k zmluve o nájme rodinného domu uzavretej dňa 31.7.2003 zo dňa 30.12.2014, Zoltán Nagy, 30,-Eur, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 21.4.2009 zo dňa 30.12.2014, Mgr. Adriana Gábrišová, 15,- Eur, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytovýh priestorov uzavretej dňa 16.12.2008 zo dňa 30.12.2014, BALLUC s.r.o, 860,-Eur, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 2 k zmluve o nájme rodinného domu uzavretej dňa 31.7.2013 zo dňa 30.12.2014, Eva Genská, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 31.12.2010 zo dňa 30.12.2014, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej 11.3.2010 zo dňa 30.12.2014, Milan Bajtek_Kamenárstvo, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

    Dodatok č. 1 k zmluve č. 67_456_2014 o podnájme rodinného domu a pozemku zo dňa 27.6.2014 zo dňa 30.12.2014, Angelika Kiššová, Zverejnená dňa 2.1.2015, Účinnosť dňa 3.1.2015

   DECEMBER 2014

    Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 29.12.2010 zo dňa 30.12.2014, PharmDr. Róbert Csókás, LEKÁREŇ U SV. MICHALA, SVODÍN, Zverejnena dňa 30.12.2014, Účinnosť dňa 31.12.2014

    Zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.12.2014, JUDr. Éva Hortai, 210,- Eur mesačne, Zverejnená dňa 30.12.2014, Účinnosť dňa 31.12.2014

    Dodatok č. 1 k zámennej zmluve č. Poz-NS-1555-2014 zo dňa 22.12.2014, Tomáš Šípoš, Klára Šípoš, Zverejnená dňa 22.12.2014, Účinnosť dňa 23.12.2014

    Dodatok č. 1 k Dohode č. 195-001_§51_2014_ŠR zo dňa 11.12.2014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Zverejnená dňa 12.12.2014, Účinnosť dňa 13.12.2014

   NOVEMBER 2014

    Dohoda č. 107-§10-2014 zo dňa 7.11.2014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Zverejnená dňa 10.11.2014, Účinnosť dňa 11.11.2014

    Dohoda č. 59-2014 zo dňa 7.11.2014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Zverejnená dňa 10. 11.2014, Účinnosť dňa 11.11.2014

    Kúpna zmluva zo dňa 27.6.2014, Fyzické osoby, Poľnohospodárske družstvo Svodín, DAN AGRO HOLDING, s.r.o., 423.-Eur, Zverejnená dňa 18.11.2014, Účinnosť dňa 19.11.2014

    Zmluva o vykonaní požiarno-technického servisu, služby autorizovaného bezpečnostného technika a administrátora civilnej ochrany zo dňa 4.11.2014, AVIMAR s.r.o., 650,57,-Eur, Zverejnená dňa 12.11.2014, Účinnosť dňa 13.11.2014

    Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. VP-NS-668-97_442-34_442-48-2014 zo dňa 27.10.2014, Š. Király a manž., D. Moncz, K. Béres a manž., Zverejnená dňa 5.11.2014, Účinnosť dňa 6.11.2014

    Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. VP_NS_443_445_1_2014 zo dňa 21.10.2014,M.Bajtek, J. Bubloš, A.Bublošová, Zverejnená dňa 4.11.2014, Účinnosť dňa 5.11.2014

   OKTÓBER 2014

    Zmluva o nájme bytu č. 2_1140_2014-2 zo dňa 27.10.2014, Nikoleta Szilassiová, 130,-Eur, Zverejnená dňa 31.10.2014, Účinnosť dňa 1.11.2014

    Dodatok č. 1 k zmluve č. P7-3_1170_2014 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.10.2014, Radoslav Mišík RE-AL, 125,-Eur, Zverejnená dňa 31.10.2014, Účinnosť dňa 1.11.2014

    Zmluva o nájme rodinného domu č. 89_585_2014-2 zo dňa 27.10.2014, Ernest Dráfi, 100,- Eur, Zverejnená dňa 31.10.2014, Účinnosť dňa 1.11.2014

    Zmluva o nájme bytu č. 2-1087_2014 zo dňa 27.10.2014, Kristína Kuruczová, 35,- Eur, Zverejnená dňa 31.10.2014, Účinnosť dňa 1.11.2014

    Zmluva č. 7-1000039847 zo dňa 10.10.2014, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zverejnená dňa 10.10.2014, Účinnosť dňa 13.10.2014

    Zmluva č. 7-1000039841 zo dňa 10.10.2014, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zverejnená dňa 10.10.2014, Účinnosť dňa 13.10.2014

    Zmluva č. 7-1000039800 zo dňa 10.10.2014, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zverejnená dňa 10.10.2014, Účinnosť dňa 13.10.2014

    Zmluva č. 7-1000039789 zo dňa 10.10.2014, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zverejnená dňa 10.10.2014, Účinnosť dňa 13.10.2014

    Zmluva o dielo zo dňa 13.10.2014, TOMLUX, s.r.o., 214 254.- Eur, Zverejnená dňa 13.10.2014, Účinnosť dňa 14.10.2014

    Darovacia zmluva zo dňa 3.10.2014, JUDr. Attila Szász, Zverejnená dňa 6.10.2014, Účinnosť dňa 7.10.2014

   SEPTEMBER 2014

    Zámenná zmluva zo dňa 26.8.2014, COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Zverejnená 25.9.2014, Účinnosť dňa 26. 9. 2014

    Dodatok č. 8 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 20-066-06 zo dňa 24.9.2014, Prima banka Slovensko, a.s., Zverejnená dňa 24.9.2014, Účinnosť dňa 25.9.2014

    Zámenná zmluva č. Poz-NS-15555-2014 zo dňa 9.9.2014, T. Šípoš a K. Šípoš, Zverejnená dňa 10.9.2014, Účinnosť dňa 11.9.2014

    Kúpna zmluva č. VP-NS-668-97_442-34_442-48-2014 zo dňa 28. 7. 2014, Š. Király a manž., D. Moncz, K. Béres a manž., kúpna cena celkom 225,70.- Eur, Zverejnená dňa 10.9.2014, Účinnosť dňa 11.9.2014

    Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. VP-MS-668-167-2014 zo dňa 26. 8. 2014, Kristiány Bogyó a manž. Annamária, Zverejnená dňa 8.9.2014 Účinná dňa 9.9.2014

    Kúpna zmluva č. VP-NS-443_445-1-2014, zo dňa 6.8.2014, Bajtek M, 85,10.-€, Zverejnená dňa 3.9.2014, Účinnosť dňa 4. 9. 2014

   AUGUST 2014

    Darovacia zmluva č. MS-916_1-2014 zo dňa 4.8.2014, Rozália Miletičová, Zverejnená dňa 5. 8. 2014, Účinnosť dňa 6. 8. 2014

    Zmluva o nájme nebytových priestorov č. DS-1170-3-PV-2014 zo dňa 21.8.2014, DAJCO AVA s.r.o., 120.- eur, Zverejnená dňa 21.8.2014,Účinnosť dňa 22.8.2014

    Kúpna zmluva č. MS_73_2014, Viktor Štefanka, 6000,-Eur, Zverejnená dňa 22.8.2014, Účinnosť dňa 23.8.2014

    Záložná zmluva číslo 404_270_2012 zo dňa 5.8.2014, Štátny fond rozvoja bývania, Zverejnená dňa 6.8.2014, Účinná dňa 7.8.2014

    Záložná zmluva číslo 404_177_2011 zo dňa 5.8.2014, Štátny fond rozvoja bývania,Zverejnená dňa 6.8.2014, Účinná dňa 7.8.2014

    Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradensta ENVIROFOND 2014 zo dňa 23.7.2014, PROJEKTSERVIS, s.r.o., 500,-eur Zverejnemá dňa 5. 8. 2014 Účinnosť dňa 6. 8. 2014

    Zmluva o poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo 476_2014 zo dňa 7.7.2014, Úrad vlády SR, 3100,- eur, Zverejnená dňa 5.8.2014 Účinná dňa 6.8.2014

    Hromadná licenčná zmluva číslo VP_14_03354_001 zo dňa 30.7.2014, SOZA, 160,80,- eur, Zverejnená, dňa 5.8.2014 Účinnosť dňa 6.8.2014

   JÚL 2014

    Mandátna zmluva zo dňa 22.7.2014, Cassis consult, s.r.o, 400,- eur, Zverejnená dňa 22.7.2014, Účinnosť dňa 23.7.2014.pdf

    Mandátna zmluva zo dňa 22.7.2014, Cassis consult s.r.o., 400,- eur, Zverejnená dňa 22.7.2014, Účinnosť dňa 23.7.2014.pdf

   JÚN 2014

    Dohoda č. 120-§52a-2014-ŠR zo dňa 25.6.2014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky ,326,40.-eur, Zverejnéná dňa 26.6.2014, Účinnosť dňa 27.6.2014

    Zmluva o nájme RD č. 2_418_2014 zo dňa 27.6.2014, E. Nagyová, 100,- eur mesačne, Zverejnená dňa 30.6.2014, Účinnosť dňa 1.7.2014

    Zmluva č. 89_585_2014 o nájme RD zo dňa 27.6.2014, E. Becseová, 100,- eur mes., Zverejnená dňa 30.6.2014, Účinnosť dňa 1.7.2014

    Zmluva č. 67_456_2014 o podnájme RD zo dňa 27.6.2014, A. Kiššová, 100,- eur mes., Zverejnená dňa 30.6.2014, Účinnosť dňa 1.7.2014

    Zmluva č. 2_1140_2014 o nájme bytu zo dňa 27.6.2014, E. Dráfi, 130,- eur mes., Zverejnená dňa 30.6.2014, Účinnosť dňa 1.7.2014

    Dodatok č. 1 k zmluve o nájme RD zo dňa 27.6.2014, E. Genská, 100,- eur mes, Zverejnená dňa 30.6.2014, Účinná dňa 1.7.2014

    Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR 2014 zo dňa 11.6.2014, MK SR, 600,- eur, Zverejnená dňa 16.6.2014, Účinnosť dňa 17.6.2014

    Zmluva o budúcej zmluve o ZVB zo dňa 16.6.2014, ZSD a.s., Zverejnená dňa 16.6.2014, Účinnosť dňa 17.6.2014

    Zámenná zmluva zo dňa 23.10.2013, P. Šárai, R. Miletičová, P. Šarai, A. Šáraiová, 386,65 eur, Zverejnená dňa 10.6.2014, Účinnosť dňa 11.6.2014

    Kúpna zmluva zo dňa 9.5.2014, F. Kun, L, Kun, M. Mériová, 166,50 eur, Zverejnená dňa 5.6.2014, Účinnosť dňa 6.6.2014

   MÁJ 2014

    _Zmluva o spolupráci zo dňa 21.5.2014, TRIUS FINANCE s.r.o., Zverejnená dňa 22.5.2014, Účinnosť dňa 23.5.2014

    Kúpna zmluva zo dňa 15.5.2014, FIALA-VITALITA s.r.o., Zverejnená dňa 20.5.2014, Účinnosť dňa 21.5.2014

    Dodatok č. 1 k zmluve o ZVB č. 13_236_L13.0601.12.0001_VB zo dňa 7.4.2014, ZSD a.s., Zverejnená dňa 20.5.2014, Účinnosť dňa 21.5.2014

    Kúpna zmluva VP_MS_668_167_2014 zo dňa 5.5.2014, K. a A. Bogyó, 42,55 eur, Zverejnená dňa 7.5.2014, Účinnosť dňa 8.5.2014

    Zmluva o poskytovani služieb DataWex Cloud zo dňa 15.4.2014, DataWex s.r.o., 20,- eur mesačne, Zverejnená dňa 6.5.2014, Účinnosť dňa 7.5.2014

    Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.4.2014, Z. a E. Varga, Zverejnená dňa 5.5.2014, Účinnosť dňa 6.5.2014

    APRÍL2014

    Rámcová zmluva 2014Št zo dňa 14.4.2014, HAGARD-HAL s.r.o., Zverejnená dňa 24.4.2014, Účinnosť dňa 25.4.2014

    Zmluva č. P7-3-1170-2014 zo dňa 23.4.2014, R. Mišík RE-AL, 120,- eur mesačne, Zverejnená dňa 23.4.2014, Účinnosť dňa 24.4.2014

    Zmluva o nájme bytu č. Če-2_25_2014 zo dňa 15.4.2014, M. Németh, 1,- eur mesačne, Zverejnená dňa 15.4.2014, Účinnosť dňa 16.4.2014

    Nájomná zmluva č. Poz NS9382014 zo dňa 1.4.2014, Z. Mikus, 1,- eur ročne, Zverejnená dňa 11.4.2014, Účinnosť dňa 12.4.2014

    Kúpna zmluva zo dňa 12.2.2014, SBDP v Lučenci, 2.930,- eur, Zverejnená dňa 11.4.2014, Účinnosť dňa 12.4.2014

    Kúpna zmluva č. M1942014 zo dňa 28.3.2014, Z. a M. Čunderlík, 8.750,- eur, Zverejnená dňa 11.4.2014, Účinnosť dňa 12.4.2014

   MAREC 2014

    Dodatok č. 2 k zmluve o nájme zo dňa 31.3.2014, J. Dékány, 41,50 eur ročne, Zverejnená dňa 31.3.2014, Účinnosť dňa 1.4.2014

    Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2013_Z. a E. Varga_Zverejnené dňa 14.3.2014_Účinnosť dňa 15.3.2014

   FEBRUÁR 2014

    Zmluva č. 3-1P-1170-2014 o nájme zo dňa 3.2.2014, K. Nyitraiová, 50,90 eur mesačne, Zverejnené dňa 28.2.2014, Účinnosť dňa 1.3.2014

    Kúpna zmluva zo dňa 12.2.2014, SBDP v Lučenci, 2.930,- eur, Zverejnené dňa 20.2.2014, Účinnosť dňa 21.2.2014

    Dohoda č. 33_§52_2014_NPVAOTP SR-3 – MOS, UPSVaR NZ, Zverejnená dňa 14.2.2014, Účinnosť dňa 17.2.2014

   JANUÁR 2014

    Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 15.1.2014, Marek Žigmond, Bajka sup.č. 44, byt č.1, 16.000,- Eur, Zverejnená dňa 15.1.2014, Účinnosť dňa 16.1.2014

    Zmluva č. 3_1170_148_2014 o nájme nebyt.priestorov zo dňa 15.1.2014, Weld-Bau s.r.o., 35,- eur mes., Zverejnená dňa 15.1.2014, Účinnosť dňa 16.1.2014

    Zmluva č. 3_1170_147_2014 o nájme nebyt.priestorov zo dňa 15.1.2014, Technik-Bau s.r.o., 35,- eur mes., Zverejnená dňa 15.1.2014, Účinnosť dňa 16.1.2014

    Zmluva č. 42_439_2014 o nájme zo dňa 31.1.2014_M. Rendoš_Zverejnené dňa 31.1.2014_Účinnosť dňa 1.2.2014

    Dohoda o predĺžení lehoty splatnosti zo dňa 21.1.2014, Open Door International s.r.o., Zverejnené dňa 27.1.2014, Účinnosť dňa 28.1.2014

    Záložná zmluva č. 0057-PRB-2012Z zo dňa 20.12.2013, MDVaRR SR, Zverejnené dňa 23.1.2014, Účinnosť dňa 24.1.2014

    Kúpna zmluva č. B253172013 zo dňa 27.11.2013, Z. a E. Vargova, 7162,64 eur, Zverejnené dňa 8.1.2014, Účinnosť dňa 9.1.2014


   DECEMBER 2013

    Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 17.12.2013, K. Nágelová, 42,80 eur mesačne, Zverejnené dňa 23.12.2013, Účinnosť dňa 24.12.2013

    Zmluva o nájme č. 711702013 zo dňa 25.11.2013, I. Moncz TV SERVIS, 27,40 eur mesačne, Zverejnené dňa 31.12.2013, Účinnosť dňa 1.1.2014

    Zmluva o nájme zo dňa 17.12.2013, G. Vígh Drevo rez, 1,- eur ročne, Zverejnené dňa 23.12.2013, Účinnosť dňa 24.12.2013

    Dodatok č. 8 k zmluve zo dňa 17.12.2013, J & K Max, 35,- eur mesačne, Zverejnené dňa 23.12.2013, Účinnosť dňa 24.12.2013

    Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. NFP KaHR-22VS-1001017103 zo dňa 23.12.2013, MH SR, 234.537,60 eur, Zverejnené dňa 23.12.2013, Účinnosť dňa 24.12.2013

    Zmluva o poskytmuti nenavratneho financneho prispevku z dotacie NSK c.zmluvy 08/2013. zo dna 11.12.2013.Zverejnene 12.12.2013.

   NOVEMBER 2013

    Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 25.11.2013, B. Piston, 37,90 eur mesačne, Zverejnené dňa 29.11.2013, Účinnosť dňa 30.11.2013

    Zmluva o nájme č. 811402013 zo dňa 25.11.2013, RUSSTOM s.r.o., 101,70 eur mesačne, Zverejnené dňa 29.11.2013, Účinnosť dňa 30.11.2013

    Zmluva o nájme č. 211722013 zo dňa 25.11.2013, Gabriel Vígh – DREVO REZ, 15,- eur mesačne, Zverejnené dňa 29.11.2013, Účinnosť dňa 30.11.2013

    Zmluva o nájme bytu zo dňa 25.11.2013, M. Slezáková, 35,- eur mesačne, Zverejnené dňa 29.11.2013, Účinnosť dňa 30.11.2013

    Zmluva č. 411402013 o nájme nebyt. priest. zo dňa 25.11.2013, MUDr. A. Tóthová, 77,10 eur mesačne, Zverejnené dňa 29.11.2013, Účinnosť dňa 30.11.2013

    Dodatok č. 1 k záložnej zmluve č. 0059-PRB-2011Z zo dňa 14.11.2013, MDVaRR SR, Zverejnené dňa 25.11.2013, Účinnosť dňa 26.11.2013

    Zmluva č. 285-112-7616-2013 zo dňa 11.11.2013, GaKU Ba, Zverejnené dňa 22.11.2013, Účinnosť dňa 23.11.2013

    Zmluva o nájme zo dňa 15.11.2013, T. Vondra – REAL, 175,- eur mesačne, Zverejnené dňa 15.11.2013, Účinnosť dňa 16.11.2013

    Zmluva o ZDEsPZZO Right Power Energy s.r.o., Zverejnená dňa 13.11.2013, Účinnosť dňa 14.11.2013

   OKTÓBER 2013

    Príkazná zmluva č. 02010830250-09 zo dňa 12.8.2013, Obec Turany, dod. zem. plynu s PZZOaZDS, Zverejnená dňa 23.10.2013, Účinnosť dňa 24.10.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 16.10.2013, K. a H. Kučera, 123,95 eur, Zverejnené dňa 17.10.2013, Účinnosť dňa 18.10.2013

   SEPTEMBER 2013

   Zmluva_o_vypozicke_3_2012_zo_dna_20.9.2013

    Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 30.9.2013_R. Urban_Zverejnené dňa 30.9.2013_Účinnosť dňa 1.10.2013

    2 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 27.9.2013_X. Górová_Zverejnené dňa 30.9.2013_Účinnosť dňa 1.10.2013

    Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.:46/2012_zo dňa 30.9.2013_Korekt sro _Zverejnené dňa 1.10.2013_Účinnosť dňa 1.10.2013

    Príkazná zmluva č. 01010830240-11 zo dňa 25.9.2013, Obec Turany, dod. el. energie s PZZOaZDS, Zverejnená dňa 26.9.2013, Účinnosť dňa 27.9.2013

    Dodatok č. 7 k Zmluve o kontokorentnom úvere zo dňa 26.9.2013_Dexia banka a. s._Zverejnené dňa 26.9.2013_Účinnosť dňa 27.9.2013

    Zmluva o užívaní KDS zo dňa 19.9.2013, D. Kondicz – KONFER networks, 1,- eur_rok_Zverejnené dňa 19.9.2013, Účinnosť dňa 20.9.2013

    Zmluva o dielo č. 1302013 Projekt Town Twinning zo dňa 14.8.2013_VF Project&Marketing s.r.o._1000,- eur bez DPH_Zverejnené dňa 3.9.2013, Účinnosť dňa 4.9.2013

   AUGUST 2013

    Zmluva o zriad. vec. bremena č 13 236 L13 0601 12 0001 VB zo dňa 12.8.2013, ZSD a. s., Zverejnené dňa 29.8.2013_Účinnosť dňa 30.8.2013

    Záložná zmluva zo dňa 16.7.2013, MDVaRR SR, 119.600,- eur, Zverejnené dňa 22.8.2013, Účinnosť dňa 23.8.2013

   JÚL 2013

    Zmluva o nájme RD zo dňa 31.7.2013_E. Genská_70,-eur_mes_Zverejnené dňa 31.7.2013_Účinnosť dňa 1.8.2013

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 19.7.2013_X. Górová_Zverejnené dňa 22.7.2013_Účinnosť dňa 23.7.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 19.7.2013_Humai V. a T._90,65 eur a 892,47 eur_Zverejnené dňa 22.7.2013_Účinnosť dňa 23.7.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 18.7.2013, P. a V. Dolák, 96,79 eur, Zverejnené dňa 26.7.2013, Účinnosť dňa 29.7.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 28.6.2013_PROPP s.r.o._6.158.87 eur_Zverejnené dňa 4.7.2013_Účinnosť dňa 5.7.2013

   JÚN 2013

    Zmluva o poskytnutí služieb – overenie FV zo dňa 17.6.2013, Ing. J. Szekeres, 576,- eur, Zverejnená dňa 18.6.2013. Účinnosť dňa 19.6.2013

    Zmluva o prefakturácii zo dňa 30.5.2013, Slovenská pošta a.s., Zverejnená dňa 10.6.2013, Účinnosť dňa 11.6.2013

   MÁJ 2013

    Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 21.5.2013_Poľ.združ.Maď.Svodín_1,-eur_rok_Zverejnené dňa 21.5.2013_Účinnosť dňa 22.5.2013

    Zmluva o nájme garáže zo dňa 24.4.2013, X. Górová, 5,- eur mes. Zverejnená dňa 15.5.2013, Účinnosť dňa 16.5.2013

    Zmluva o termínovanom úvere č. 2001412-DOD1, Prima banka a.s., Zverejnené dňa 2.5.2013, Účinnosť dňa 3.5.2013

   APRÍL 2013

    Zmluva o nájme bytu zo dňa 24.4.2013_L. Štifner_70,-eur_mes_Zverejnené dňa 24.4.2013_Účinnosť dňa 25.4.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 26.4.2013, V. a A. Trombitás, 998,09 eur, Zverejnené dňa 29.4.2013, Účinnosť dňa 30.4.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 23.4.2013, K. Fekete, A. Vaňková, J. Fekete, 372,90 eur, Zverejnené dňa 29.4.2013, Účinnosť dňa 30.4.2013

    Dohoda č. 186-001-§51-2013-ŠR absol. prax, ÚPSVaR Nové Zámky, Zverejnená dňa 29.4.2013, Účinnosť dňa 30.4.2013

    Dodatok č. 1 zo dňa 24.4.2013 k Zmluve o nájme, L. Mikula Dobra plus, Zverejnené dňa 26.4.2013, Účinnosť dňa 27.4.2013

    Zmluva o dielo č. O932013 zo dňa 11.4.2013, Metal Servis Recycling s.r.o., 0,033€ za 1 kg, Zverejnené dňa 25.4.2013, Účinnosť dňa 26.4.2013

    Zmluva o nájme RD zo dňa 24.4.2013, Zs. Košan, 100,- eur mes.,Zverejnené dňa 24.4.2013, Účinnosť dňa 25.4.2013

    Príkazná zmluva č. 2_2013 zo dňa 18.4.2013_Enerbyt s.r.o._5,80 eur bez DPH_byt_mes_Zverejnené dňa 18.4.2013_Účinnosť dňa 19.4.2013

    Zmluva o nájme bytu zo dňa 12.4.2013_X. Górová_70,-eur_mes_Zverejnené dňa 15.4.2013_Účinnosť dňa 16.4.2013

    Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 18_2013_RCJ zo dňa 12.4.2013_SPP-distribúcia a.s._82,50 eur_Zverejnené dňa 12.4.2013_Účinnosť dňa 13.4.2013

    Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 11.4.2013_R. Pakoš_Zverejnené dňa 11.4.2013_Účinnosť dňa 12.4.2013

   MAREC 2013

    Zmluva – zber použitého šatstva zo dňa 28.3.2013_P. Kucharčík_Zverejnené dňa 28.3.2013_Účinnosť dňa 29.3.2013

    Zmluva o dielo zo dňa 28.3.2013_KOVIL s.r.o._60.218,60 eur_Zverejnené dňa 28.3.2013_Účinnosť dňa 29.3.2013

   FEBRUÁR 2013

    Dohoda č. 3 §50j 2013 podpora zamestnanosti zo dňa 18.2.2013_UPSVR NZ_3150,84 eur_Zverejnené dňa 27.2.2013_Účinnosť dňa 28.2.2013

   JANUÁR 2013

    Zmluva o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001-0171-03 zo dňa 18.1.2013_SIEA_234.537,60 eur_Zverejnené dňa 23.1.2013_Účinnosť dňa 24.1.2013

    Mandátna zmluva – VO zo dňa 14.1.2013_VOLUMA s.r.o._Zverejnené dňa 16.1.2013_Účinnosť dňa 17.1.2013

    Kúpna zmluva zo dňa 14.1.2013_BALLUC s.r.o._19.400,04 eur_Zverejnené dňa 15.1.2013_Účinnosť dňa 16.1.2013

    Dohoda o pervode členských práv a povinností v bytovom družstve zo dňa 14.1.2013_Rod. Toráčova_Zverejnené dňa 16.1.2013_Účinnosť dňa 17.1.2013

    Zmluva o nájme zo dňa 3.1.2013_BALLUC s.r.o._600,- eur_mes_Zverejnené dňa 3.1.2013_Účinnosť dňa 4.1.2013


   DECEMBER 2012

    Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 6.12.2012, NoviSol s.r.o., Zverejnená dňa 7.12.2012, Účinnosť dňa 8.12.2012

    Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 16.12.2005_J. Árvová_Zverejnené dňa 28.12.2012_Účinnosť dňa 29.12.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 29.12.2010_R. Csókás_Zverejnené dňa 28.12.2012_Účinnosť dňa 29.12.2012

    Zmluva o dielo č. 29_2012 zo dňa 5.12.2012, DARTON s.r.o., 107 921,42.- Eur, Zverejnené dňa 5.12.2012, Účinnosť dňa 6.12.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 31.1.2010_SCŠPP_Zverejnené dňa 31.12.2012_Účinnosť dňa 1.1.2013

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 1.3.2010_I. Sasová_Zverejnené dňa 28.12.2012_Účinnosť dňa 29.12.2012

   Decision Nr. 2012-5057-001-001 zo dňa 28.11.2012_EACEA Brussels_21.000,- eur_Zverejnené dňa 20.12.2012_Účinnosť dňa 21.12.2012

    Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 6.12.2012_NoviSol s.r.o._Zverejnené dňa 20.12.2012_Účinnosť dňa 21.12.2012

    Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2-S_2010 zo dňa 17.12.2012_MIKONA plus s.r.o._Zverejnené dňa 18.12.2012_Účinnosť dňa 19.12.2012

    Kúpna zmluva č. KH-12-06047-003 zo dňa 29.11.2012_ZSE Distribúcia a.s._3.782,40 eur_Zverejnené dňa 18.12.2012_Účinnosť dňa 19.12.2012

   Kúpna zmluva č. 2012-452-PDS-020-00-KZ zo dňa 6.12.2012_ZSE Distribúcia a.s._11.449,10 eur_Zverejnené dňa 18.12.2012_Účinnosť dňa 19.12.2012

   Zmluva o terminovanom úvere č. 2001412 zo dňa 7.12.2012_Prima Banka_235.230,- eur_Zverejnené dňa 7.12.2012_Účinnosť dňa 8.12.2012

   NOVEMBER 2012

   Zmluva o dielo č. 192011 zo dňa 28.10.2011_DARTON s.r.o._429.366,- eur_Zverejnené dňa 31.10.2011_Účinnosť dňa 1.11.2011

   Zmluva o dielo č. 462012 zo dňa 26.10.2012_Špeciálne cestné práce s.r.o._23.878,73 eur_Zverejnené dňa 26.10.2012_Účinnosť dňa 27.10.2012

   Dodatok k Zmluve o dielo č. 192011 zo dňa 23.10.2012_DARTON s.r.o._Zverejnené dňa 25.10.2012_Účinnosť dňa 26.10.2012

   Kúpna zmluva zo dňa 10.10.2012_Z. Rafaelová_15.800,- eur_Zverejnené dňa 11.10.2012_Účinnosť dňa 12.10.2012

    Kúpna zmluva zo dňa 5.10.2012_E. Német_19.900,- eur_Zverejnené dňa 8.10.2012_Účinnosť dňa 9.10.2012

   Zmluva o dielo č. 092012 (ZŠ s VJM – strecha) zo dňa 4.10.2012_KOVIL s.r.o._23203,99 EUR_Zverejnené dňa 8.10.2012

   SEPTEMBER 2012

    Kúpna zmluva zo dňa 28.9.2012_P.Lamprecht_11400,- eur_Zverejnené dňa 28.9.2012_Účinnosť dňa 29.9.2012

   Dodatok č. 3 k Zmluve o termin.uvere 2005408 zo dňa 28.9.2012_Prima Banka a.s._Zverejnené dňa 28.9.2012_Účinnosť dňa 28.9.2012

   Dodatok č. 6 k Zmluve o kontokor.úvere zo dňa 28.9.2012_Prima Banka a.s._Zverejnené dňa 28.9.2012_Účinnosť dňa 28.9.2012

   AUGUST 2012

   Zmluva o nájme zo dňa 13.8.2012_VOR s.r.o._170,71 EUR-mes_Zverejnené dňa 13.8.2012_Účinnosť dňa 14.8.2012

   JÚL 2012

   Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.6.2012, ICG-International s.r.o., 35.- Eur, Zverejnená dňa 2.7.2012, Účinnosť dňa 3. 7. 2012

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 31.1.2012_Androvič E._Zverejnené dňa 18.7.2012_Účinnosť dňa 19.7.2012

   JÚN 2012

   Dodatok k Zmluve o dielo č. 29_2012 zo dňa 29.5.2013, DARTON s.r.o., 116 522,72.- Eur, Zverejnené dňa 29.5.2013 Účinnosť dňa 30.5.2013

   Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo dňa 26.6.2012_SFRB_Zverejnené dňa 27.6.2012

   Kúpna zmluva zo dňa 21.5.2012_Bc.Štefan Pšenák – JONAGOLD_5.153,38 EUR_Zverejnené dňa 25.6.2012_Účinnosť dňa 26.6.2012

   Zmluva 4932012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry zo dňa 15.6.2012_NSK_Zverejnené dňa 25.6.2012

   MAREC 2012

   Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme zo dňa 6.2.2012_J & K Max s. r. o._Zverejnené dňa 7.3.2012_Účinnosť dňa 8.3.2012

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 1.3.2010_Andrea Pereszlényi_Zverejnené dňa 16.2.2012_Účinnosť dňa 01.03.2012

   FEBRUÁR 2012

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 4.12.2006_Erika Koncserova Balint_Zverejnené dňa 20.2.2012_Účinnosť dňa 21.2.2012

   Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 31.3.2008_Xénia Górová_Zverejnené dňa 20.2.2012_Účinnosť dňa 21.2.2012

   Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme zo dňa 28.11.2008_Rudolf Urban_Zverejnené dňa 20.2.2012_Účinnosť dňa 21.2.2012

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 11.3.2010_Milan Bajtek_Zverejnené dňa 13.2.2012_Účinnosť dňa 14.2.2012

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 23.7.2009_Eugen Molnár_Zverejnené dňa 7.2.2012_Účinnosť dňa 8.2.2012

   Zmluva o nájme zo dňa 31.1.2012_Ervin Androvič_70,- EUR-mes_Zverejnené dňa 31.1.2012_Účinnosť dňa 1.2.2012

   JANUÁR 2012

   Dohoda o pristúpení ku KZ zo dňa 17.1.2012_A. a J. Benkovič_Zverejnené dňa 17.1.2012_Účinnosť dňa 18.1.2012

   Zmluva o eurofondy úvere č. 2000211 Dodatok č. 1 zo dňa 16.1.2012_Prima banka a. s._Zverejnené dňa 17.1.2012

    Zmluva o term.úvere č. 2005408 Dodatok č. 2 zo dňa 16.1.2012_Prima banka a. s._Zverejnené dňa 17.1.2012

   Zmluva o term.úvere č. 2003509 Dodatok č. 1 zo dňa 16.1.2012_Prima banka a. s._Zverejnené dňa 17.1.2012

   Zmluva o dielo č. 1_2012 zo dňa 9.1.2012, DARTON s.r.o., 395 688,04.-Eur, Zverejnené dňa 9.1.2012, Účinnosť dňa 10.1.2012

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 23.07.2009_Molnár Eugen_Zverejnené dňa 5.1.2012_Účinnosť dňa 06.01.2012

   Zmluva o nájme zo dňa 30.12.2011_Pekaj a Szücsová_62,50 EUR-mes_Zverejnené dňa 30.12.2011_Účinnosť dňa 1.1.2012

    Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme zo dňa 29.3.2011_Jana Rajčoková_Zverejnené dňa 30.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

    Dodatok č. 12012 k Zmluve o dielo č.22008_ZŠ_Zverejnené dňa 31.12.2011_Účinnosť dňa 1.1.2012

    Dodatok č. 12012 k Zmluve o dielo č.12008_ZŠ LCS s VJM_Zverejnené dňa 31.12.2011_Účinnosť dňa 1.1.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 1.3.2009_Jozef Dékány_Zverejnené dňa 30.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 31.12.2008_Piston Baltazár_Zverejnené dňa 29.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 31.12.2008_Mgr. Udvardi Vojtech_Zverejnené dňa 29.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

    Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 16.12.2005_Árvová Jolana_Zverejnené dňa 29.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 16.12.2008_BALLUC s. r. o._Zverejnené dňa 29.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 1.1.2009_Eva Genská_Zverejnené dňa 29.12.2011_Účinnosť dňa 01.01.2012

   NOVEMBER 2011

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 30.6.2010_Ladislav Mikula Dobra plus_Zverejnené dňa 31.10.2011_Účinnosť dňa 01.11.2011

   Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 042010 zo dňa 8.11.2011 Europroject&Tender_Zverejnené dňa 09.11.2011_Účinnosť dňa 10.11.2011

   Dodatok k Zmluve o dielo č.11_2011, DARTON s.r.o., 395 699,16.- Eur, Zverejnené dňa 3.11.2011, Účinnosť dňa 4.11.2011

   OKTÓBER 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 28.9.2011_ELITE-TEX s. r. o._34,70 EUR-mes_Zverejnené dňa 30.09.2011_Účinnosť dňa 1.10.2011

   SEPTEMBER 2011

   Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úvere zo dňa 28.9.2011_Dexia banka a. s._Zverejnené dňa 29.9.2011_Účinnosť dňa 30.9.2011

   AUGUST 2011

   Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.13052010_EURO-BUILDING a.s._Zverejnené dňa 31.08.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 17.8.2011_R. a G. Skrován_295,02 EUR_Zverejnené dňa 18.8.2011_Účinnosť dňa 19.8.2011

   Dodatok č. DZ221401200880102 k Zmluve o PNFP zo dňa 4.8.2011_MPaRVSR_Zverejnené dňa 09.08.2011_Účinnosť dňa 10.08.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 9.8.2011_Farnosť Svodín_83.078,77 EUR_Zverejnené dňa 9.8.2011_Účinnosť dňa 10.8.2011

   JÚL 2011

   Záložná zmluva č. 404_177_2011_ŠFRB_Zverejnené dňa 24.7.2011_Účinnosť dňa 25.7.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2011_Kronosz d. s.r.o._62.210,- EUR_Zverejnené dňa 1.7.2011_Účinnosť dňa 2.7.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 30.6.2011_EMKA nábytok_13.287,60 EUR_Zverejnené dňa 1.7.2011_Účinnosť dňa 2.7.2011

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 30.11.2009_Fábián a Pšenák_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 14.4.2011_Monika Nágel_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zo dňa 29.6.2011_Jonásová Mariana_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 29.6.2011_Nataša Lakatošová_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 1.7.2003_František a Monika Jakab_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 21.4.2009_Adriana Gábrišová_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 24.7.2009_Ema Kurucová_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 31.7.2003_Zoltán Nagy_Zverejnené dňa 30.06.2011_Účinnosť dňa 01.07.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 29.6.2011_MOBARA s.r.o._34,70 EUR na mes_Zverejnené dňa 30.6.2011_Účinnosť dňa 1.7.2011

   JÚN 2011

   Kúpna zmluva zo dňa 30.5.2011_V. a E. Šlachta_2.504,94 EUR_Zverejnené dňa 6.6.2011_Účinnosť dňa 7.6.2011

   MÁJ 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 26.5.2011_IVO TESARČÍK_17 EUR-deň_Zverejnené dňa 26.5.2011_Účinnosť dňa 27.5.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 18.5.2011_Estera Benkovičová_553,30 EUR_Zverejnené dňa 19.5.2011_Účinnosť dňa 20.5.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 4.5.2011_Peter Lenhart Štúdio LÍNIA_17 EUR-deň_Zverejnené dňa 4.5.2011_Účinnosť dňa 5.5.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 3.5.2011_MEDI-TEAM, spol. s.r.o._17 EUR-deň_Zverejnené dňa 3.5.2011_Účinnosť dňa 4.5.2011

   APRÍL 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 29.4.2011_OČOVSKÝ MARIÁN MAJA_17 EUR-deň_Zverejnené dňa 29.4.2011_Účinnosť dňa 30.4.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 14.4.2011_Monika Nágel_57,91 EUR-mes_Zverejnené dňa 27.04.2011_Účinnosť dňa 28.04.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 27.4.2011_Dávid Majzík_17 EUR-deň_Zverejnené dňa 27.4.2011_Účinnosť dňa 28.4.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 19.4.2011_Mekka s.r.o._33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 19.4.2011_Účinnosť dňa 20.4.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 14.4.2011_VITALTEX,spol. s.r.o._20 EUR-deň_Zverejnené dňa 14.4.2011_Účinnosť dňa 15.4.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 7.4.2011_Marián Szekeres_420,- EUR_Zverejnené dňa 12.4.2011_Účinnosť dňa 13.4.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 8.4.2011_Mekka s.r.o._33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 8.4.2011_Účinnosť dňa 9.4.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 1.4.2011_Zoltán Dávid_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 1.4.2011_Účinnosť dňa 2.4.2011

   Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 29.3.2011_J & K Max s. r. o._Zverejnené dňa 31.03.2011_Účinnosť dňa 01.04.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa 29.3.2011_Jana Rajčoková_Zverejnené dňa 31.03.2011_Účinnosť dňa 01.04.2011

   Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme zo dňa 29.3.2011_Rudolf Urban_153,90 EUR-mes_Zverejnené dňa 31.03.2011_Účinnosť dňa 01.04.2011

   MAREC 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 28.3.2011_Pavol Kató_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 28.3.2011_Účinnosť dňa 29.3.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 18.3.2011_Strana maďarskej koalície_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 18.3.2011_Účinnosť dňa 19.3.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 18.3.2011_RIMIX_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 18.3.2011_Účinnosť dňa 19.3.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 15.3.2011_Mekka s.r.o._33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 15.3.2011_Účinnosť dňa 16.3.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 25.2.2011 Ing. Rudolf Pakoš a manž._451,47 EUR_Zverejnené dňa 2.3.2011_Účinnosť dňa 3.3.2011

   Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.2.2011_Xénia Górová – Cukrárenská výroba_Zverejnené dňa 28.02.2011_Účinnosť dňa 01.03.2011

   FEBRUÁR 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 25.2.2011_Zoltán Hájas B-TEX_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 25.2.2011_Účinnosť dňa 26.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 25.2.2011_Eva Forró_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 25.2.2011_Účinnosť dňa 26.2.2011

   Kúpna zmluva zo dňa 22.2.2011_Mikuláš Sárközi a manž._6.307,-EUR_Zverejnené dňa 23.02.2011_Účinnosť dňa 24.02.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 22.2.2011_Mekka s.r.o._33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 22.2.2011_Účinnosť dňa 23.2.2011

   Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 2000211

   zo dňa 18.01.2011_Dexia banka a.s._225.000,-EUR_Zverejnené dňa 13.02.2011_Účinnosť dňa 14.02.2011

   Dohoda o urovnaní zo dňa 17.2.2011_Rímskokatolícka cirkev Farnosť Svodín_83.078.77 EUR_Zverejnené dňa 21.2.2011_Účinnosť dňa 22.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 18.2.2011_RIMIX_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 18.2.2011_Účinnosť dňa 19.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 15.2.2011_VITALTEX,spol. s.r.o._20 EUR-deň_Zverejnené dňa 15.2.2011_Účinnosť dňa 16.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 11.2.2011_Gabriel Varga_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 11.2.2011_Účinnosť dňa 12.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 10.2.2011_EUROTEX-RE,s.r.o._20 EUR-deň_Zverejnené dňa 10.2.2011_Účinnosť dňa 11.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 8.2.2011_MEDI-TEAM,s.r.o._20 EUR-deň_Zverejnené dňa 8.2.2011_Účinnosť dňa 9.2.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 04.2.2011_Kalamár Ervin_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 04.2.2011_Účinnosť dňa 05.2.2011

   Zmluva o dielo č. 1-2011 zo dňa 25.1.2011_DARTON s.r.o._195.084,83 EUR_Zverejnené dňa 1.2.2011_Účinnosť dňa 2.2.2011

   JANUÁR 2011

   Zmluva o nájme zo dňa 28.1.2011_Zoltán Hájas B-TEX_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 28.1.2011_Účinnosť dňa 29.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 27.1.2011_Hajnalka Kottra_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 27.1.2011_Účinnosť dňa 28.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 23.1.2011_Fazekas Gizela_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 23.1.2011_Účinnosť dňa 24.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 21.1.2011_Rimix_33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 21.1.2011_Účinnosť dňa 22.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 21.1.2011_Kuruc Ivan_20 EUR-deň_Zverejnené dňa 21.1.2011_Účinnosť dňa 22.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 18.1.2011_Mekka s.r.o._33,50 EUR-deň_Zverejnené dňa 18.1.2011_Účinnosť dňa 19.1.2011

   Zmluva o dielo č. 11-2011 zo dňa 3.1.2011_DARTON s.r.o._395.688,04 EUR_Zverejnené dňa 15.1.2011 Účinnosť dňa 16.1.2011

   Zmluva o nájme zo dňa 7.1.2011_Mekka s.r.o._33.50 EUR-deň_Zverejnené dňa 7.1.2011_Účinnosť dňa 8.1.2011