Tájekoztató - a kisebbségi nyelv

TÁJÉKOZTATÓ

a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a Tt. 184/1999. sz.,  a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai 2. §-ának 3. bekezdése szerint

A közigazgatási szerv neve:      Szőgyén Község

Működési helye:                       Fő utca 1, 943 54 Szőgyén, SZK

A kisebbségi nyelv, amelyet a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai a hivatali érintkezésben e szerv előtt használhatnak:

magyar nyelv

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ

ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

  • Jogában áll Szőgyén Község esetében szóban és írásban, írásos dokumentumok, okiratok és bizonyítékok előterjesztését beleértve a kisebbség nyelvén is kommunikálni.
  • Jogában áll a közigazgatási szervtől a kisebbségi nyelven vagy a kisebbség nyelvén is benyújtott beadványára választ kapni, beleértve a jogát, hogy kérheti a közigazgatási eljárásban meghozott határozat kiadását kisebbségi nyelven is (2012. július 1-től), illetve jogában áll kérni a születési anyakönyvi kivonat*, a házassági anyakönyvi kivonat*, a halotti anyakönyvi kivonat*, az engedély, a jogosultsági bizonylat, az igazolás, az állásfoglalás és rendelet (más közokiratokra ez a jog nem vonatkozik) kiadását kisebbségi nyelven is (2012. július 1-től). Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza.
  • Jogában áll hivatalos kétnyelvű űrlap rendelkezésre bocsátását kérni, mégpedig az államnyelven és a kisebbség nyelvén kiállított űrlapét (2012. július 1-től).
  • A nemzeti kisebbség nyelvén intézett ügyek ügyintézési határidői megegyeznek az államnyelvi ügyintézési határidőkkel.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

  • Szőgyén Község a nemzeti kisebbség nyelvén benyújtott beadványra az államnyelvű válaszon kívül a nemzeti kisebbségi nyelven is válaszol. Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza. A közigazgatási szerv válasza, ha az egyben közokirat is, az államnyelven kívül a nemzeti kisebbség nyelvén csak akkor kerül kiadásra, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, állásfoglalásról vagy rendeletről van szó.
  • Szőgyén Község közigazgatási eljárásban meghozott határozatát abban az esetben, ha az eljárás kisebbségi nyelven benyújtott beadvánnyal kezdődött, vagy külön kérésre az államnyelvű határozat mellett azonos tartalmú fordításban a kisebbség nyelvén is kiállítja (2012. július1-től). Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított határozata. A születési anyakönyvi kivonatot*), a házassági anyakönyvi kivonatot*), a halotti anyakönyvi kivonatot*), az engedélyt, a jogosultsági bizonylatot, az igazolást, az állásfoglalást és rendeletet kérésre kétnyelvűen is kiállítják, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012. július 1-től). Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított okirata.
  • Szőgyén Község saját hatáskörén belül kérésre kétnyelvű űrlapokat biztosít az állampolgároknak, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012. július 1-től).

Ha a Szlovák Köztársaság polgárának megsértették azt a jogát, hogy a nemzeti kisebbség nyelvét szóban és írásban használhassa (a törvény 7b §-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztályának, amely az ügyben közigazgatási eljárást indít.

Magyarázat:

*) A kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat, a halotti anyakönyvi kivonat kiadásáról szóló tájékoztatást csak az illetékes, a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat, a halotti anyakönyvi kivonat kiadására jogosult szerv teszi közzé.