Formulárové služby

Formulárové služby

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok