Írta:

logo_vilagitas

Miesto realizácie projektu
Obec Svodín

Názov a stručný opis projektu
A közvilágítás modernizálása

Názov a sídlo prijímateľa
Obec Svodín
Hlavná 1
943 54 Svodín

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
pôvodný plán 04/2013 – 03/2014

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s

Výšku poskytnutého príspevku
234537,60 eur

Fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Comments are closed.