Kontakt

Községi hivatal – Szőgyén

Hlavná 1
943 54 Svodín

 


tel.: +421 36 75 66 001
email: kontakt(kukac)svodin.sk

 

Nyitvatartás –  kapcsolatfelvételi iroda

 

nyitvatartás – Községi hivatal

 

Hétfő

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Hétfő

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Kedd

08:00 –

12:00  

Kedd

Szerda

08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Szerda

08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Csütörtök

Csütörtök

Péntek

08:00 – 12:00

Péntek

08:00 – 12:00

Hlavné kontakty Obecného úradu vo Svodíne

Kancelária prvého kontaktu, podateľňa, personalistika a mzdy,
odoslané faktúry, poplatok za vývoz odpadovej vody

Bc. Kristína Mogyorósiová

tel.: +421 36 75 66 001
kontakt(zavináč)svodin.sk

Starosta obce

Mgr. Szabolcs Méri

tel.: +421 907 711 546
starosta(zavináč)svodin.sk

Prednosta obecného úradu

Ing. Ladislav Zelenai

tel.: +421 36 75 66 000
prednosta(zavináč)svodin.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva,
sociálna starostlivosť, osvedčovanie

Sláva Križáková

tel.: +421 36 75 66 007
matrika(zavináč)svodin.sk

Dane, poplatky, SHR – samostatne hospodáriaci roľník,
rybárske lístky, pokladňa

Katarína Kunyíková

tel.: +421 36 75 66 003
dane(zavináč)svodin.sk

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad, ochrana drevín a ovzdušia, vodné a odpadové hospodárstvo, pozemné komunikácie

Ing. László Fekete

tel.: +421 905 287 653
spolocny(zavináč)svodin.sk

Účtovníctvo, došlé faktúry, riaditeľ príspevkovej organizácie
Bc. Ildikó Sárai tel.: +421 36 75 66 008
ucto(zavináč)svodin.sk

 

 

 

Ekonomické údaje obce Svodín

Názov: Obec Svodín
Sídlo: Hlavná 1, 943 54 Svodín
zriadená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
IČO: 00 30 92 81
DIČ: 20 20 41 27 13
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
SWIFT: KOMASK2X