Author Archives: admin

Svodín (SK) Municipality - http://www.svodin.sk/wp-content/uploads/2020/03/Information-PROJECT_Svodin_EU-YOUTH.pdf Tata (HU) Municipality -  Tovább...

Information-PROJECT_Svodin_EU... Tovább...

Lengyelországban folytatódott a tavalyi évben elkezdett „Ifjúság Európa Jövője – Youth is Europen Future” című uniós pályázat programsorozata. A szőgyéni önkormányzat 2018-ban elnyert sikeres pályázata Európa hat helyszínén valósul meg, az idei év őszéig... Tovább...

Our Place in EU / Naše miesto v EU / Helyünk Európában

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

info template... Ďalej...

Svodín (SK) – hlavný projektový partner / főpartner / lead partner Tata (HU) - projektový partner / projekt partner / project partner  Ďalej...

Kérdőíves felmérés az EU-ról Dotazníkový prieskum o... Ďalej...

MEGHÍVÓ

70 éve ért véget a II. világháború
Szőgyén fölött átvonult a Déli Szél – Südwind Hadművelet

Szőgyén Öröksége Társulás
és a Csemadok szőgyéni alapszervezete
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait és ismerőseit

a „70 éve történt” című történelmi megemlékezésre,
mely 2015. május 24-én kerül megrendezésre.

Program:
15,00 – Koszorúzással egybekötött emlékezés a magyarszőgyéni temetőben
Trombitás Sándor, a Magyar Arany Vitézségi Érem Hőse  sírjánál,
és az Ismeretlen Magyar Katona sírjánál
15,45  – Koszorúzás a II. világháború emlékművénél
16,00 – Történelmi előadás a régi községháza épületében és a kiállítás megnyitása

Közreműködnek:
Military Historical Museum Oroszkáról,
Pálmai József esztergomi tanár,
9. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői,
32. Sz. Szent Mihály Cserkészcsapat

Emlékezzünk együtt!

Rendezvényünk támogatói:
Szőgyén Község Önkormányzata, Oroszkai Military Historical Museum és igazgatója Zsákovics László, Melecsky Lajos, Laczkó Gábor, Cilling Ádám, Méri Szilárd, a Mária Légió helyi prezídiuma.

meghivo_sudwind_plakat_13

Beszámoló a képviselőtestület április 13-án megtartott 4. üléséről

A testületi ülés az előrehozott interpellációkkal kezdődött, hogy a jelenlévő lakosok mielőbb megtehessék észrevételeiket. Elsőként Nágel D. szólalt fel, aki azt nehezményezte, hogy az ún. szemétdíj a vendéglátóipari egységek részére 400 százalékkal nőtt, és ez szinte megbénítja működésüket. Zelenai L. hivatalvezető elmondta, a törvény előírja, hogy ülőhelyek alapján kell a szemétdíjat fizetni és nem a vendégek száma szerint. Az ez évi megoldás, a törvény 50 %-os mérséklése az általános érvényű rendelet alapján, ha az indoklás elfogadható lesz.  Az ülésen elhangzott, 2004-től létezik ez a fajta szemétdíj. E szerint a képlet szerint kellett volna a szemétdíjat kiszámolni a múltban is, de ez valamilyen oknál fogva elmaradt. Nágel úr szerint ők egyeztettek az előző polgármesterrel. A mostani díj azért lett ilyen összegben kivetve, mivel  az előző hibás program helyett frissített program került a rendszerbe, ami már a szemétdíj valódi magasságát számolta ki. A  képviselők részéről nem volt támogatva ekkora mértékű emelés. A polgármester szerint a megoldás az lenne, ha  a jövő évtől  mennyiségi gyűjtés szerint szabnánk ki a díjat – tehát súly vagy a kukák száma szerint.

A továbbiakban Szarka Andrea a CSLA igazgatója elmondta, az iskola 2004-ben vette fel Csongrády Lajos, községi jegyző nevét, és azóta minden évben Csongrády Napokat tartanak. Most a 10. évfordulót Csongrády Héttel ünneplik meg, amelynek minden rendezvényére szeretettel várják a képviselőket és a falubelieket.

A következő programpontban az előző ülések határozatainak teljesítését nézték át a képviselők. Méri Szilárd képviselő javasolta, a még nem teljesült határozatok mindaddig legyenek visszatéve az ellenőrizendő határozatok közé, amíg azok nem teljesülnek.

A testület tudomásul vette a község 2014-es költségvetésének teljesítését.

A pénzügyi bizottság aprólékosan megtárgyalta a 2015-ös költségvetés egyes tételeit, és ez alapján készült el a 2015-ös költségvetés 1. módosítása. Sárai Ildikó könyvelő elmondta, beledolgozott minden javasolt változást a költségvetésbe. Blahovics László alpolgármester ismertette a bizottságok elnökeinek döntését, mely szerint javasolják, hogy a médiáknál – Nagy Dobra újság, helyi kábeltelevízió – két munkahelyből legyen másfél.   A rendőrség fenntarthatóságával már hosszabb ideje foglalkoztak a bizottságok. Most olyan javaslat született, hogy a 3 helyi rendőri állásból egy maradjon. Méri Szilárd javasolta, a médiánál megspórolt összeget csoportosítsák át az óvoda épületének felújítására.  A költségvetés módosítását a testület jóváhagyta.

A képviselők átnézték a község által nyújtott visszatérítendő kölcsönökről szóló beszámolót és megállapították, nincsenek különösebb gondok e téren, valamint megvitatták a községi vagyon leltározásáról szóló beszámolót 2014. 11. 30-hoz és 2014. 12. 31-hez. Megállapították, hogy az elmúlt évben a vagyon kis mértékben növekedett.

A testület meghallgatta Lackó Gábornak az építésügyek, fejlesztés, beruházás és területfejlesztési bizottság elnökének beszámolóját. Elmondta: A közeljövő feladatai közé tartozik a Thain J. Múzeum tetőcserepeinek a cseréje, valamint a tájház javítása – ez utóbbira egy pályázat most van elbírálás alatt. Az alsó-almavölgyi és Dombos utca talajvízproblémájának megoldására 2012-ben lett beadva pályázat 23879 euróra, melyből 5 % az önrész, de addig is el kell kezdeni a probléma megoldását önerőből. Az óvoda épületének beázása el lett hárítva – a csatornák ki lettek javítva és tisztítva. A Közegészségügyi Hivatal által észlelt hibákat szeptember elsejéig önerőből lesznek eltávolítva,  a további fejlesztések az erre a célra beadott pályázat sikerességétől függenek. A kultúrházhoz elkészült az akadálymentesített feljáró, a Szolgáltatások Házában lévő ideiglenes nyugdíjas klub akadálymentes bejárata most készül.

3 kisebb pályázat van beadva a pénzügyminisztériumhoz egyenként 13.500 euró értékben – a nyugdíjasok klubjában kialakítandó napközis foglalkoztatóra idősek részére, a németszőgyéni ravatalozó felújítására és a vásártéri szabadidőpark megvalósítására.

Egy nagy parkoló kialakítása van folyamatban a szemétgyűjtő udvar mellett. Terveink közt szerepel az iskolaudvar eredeti funkciójának visszaállítása, valamint parkoló és buszmegálló kiépítése a tornaterem mögött, és a külső járda felújítása pályázati pénzből. A bizottság javasolja, hogy  alakítsanak ki „javítási és állagmegőrzési alapot”, mert az azonnali javítás elejét tudja venni a nagyobb károknak. Javasolnánk még a II. VH emlékmű, valamint a Sziszi obeliszk felújítását és ezek elhelyezést az emlékparkban. Erzsébet királynő emlékművét még 1906-ban építették a szőgyéniek, és erről még a pesti lapok is beszámoltak. Turistacsalogatónak se utolsó.

A következő programpont a polgármester fizetésének megállapítása volt. Ezt évente egyszer át kell tárgyalni, mégpedig akkor, amikor a statisztikai hivatal közzéteszi a tavalyi átlagfizetéseket és ehhez kell igazítani a polgármester bérét.

Ügyészi figyelmeztetés kapott a község, hogy tárgyaljon újra egy vagyonátruházási szerződést, melynek nem lényegi, csak formai hibái voltak.

Egy ÁÉR-t módosított a testület, amely lehetővé teszi a  képviselőknek, a szakbizottságok és egyéb választott szervek tagjainak, hogy lemondjanak jutalmukról, ha helyzetük úgy kívánja.

A következőkben három községi tulajdonban lévő terület eladásával foglalkozott a testület. Ezek kerítés kiigazítások, apró területrendezések.

A negyedik eladási szándékot a magyarszőgyéni kateszterben lévő 630/2-es parcellára a képviselők nem szavazták meg. A következő ülésre bérbeadási szándék lesz beterjesztve.

Az Urbán családnak rég ki kellett volna költözni a községtől bérelt házból, mert erre már bírósági végzés is van. Van új érdeklődő a bérlet iránt, de neki csak akkor lehet bérbe adni a házat, ha kiköltöznek vagy megtörténik a kilakoltatás. A képviselők jóváhagyták a 661-es számú Németszőgyénben lévő ingatlan bérbeadási szándékát, melyet megtekinthetnek a hivatal hirdetőtábláján és a község weboldalán.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében A. Méri és R. Varga felajánlották a községnek megvételre az óvoda mögötti összesen 437 négyzetméternyi területet.  A testület jóváhagyta a vásárlási szándékot.

A teniszpálya és a körülötte lévő területekre a bérleti szerződés Vígh G.DREVO REZ vállalkozóval  lett megkötve. A VÍGH & VÍGH kft. átvette a vállakozás jogait és kötelezettségeit. A KT jóváhagyta bérleti szerződés kötésének szándékát a kft.-vel.

A testület jóváhagyta a környezetvédelmi, a szociális és a kulturális  bizottság munkatervét és munkatöltetét.

A KT jóváhagyta a község ingó és ingatlan vagyonának kikölcsönzését a Sport Klub részére. A klub aztán megbízza a szakosztályokat készítsenek havi munkatervet. Ez alapján lesznek a helyiségek és sportszerek kikölcsönözve az egyes szakosztályok részére.

Egy ifjúsági csoport hosszabb ideje használta a Szolgáltatások Házának egyes helyiségeit. Ők polgári társulást alapítottak Coffe Stop Klub néven, amelynek bejegyzése a belügyminisztériumban megtörtént. Így lehetővé válik, hogy a község hivatalosan kikölcsönözze nekik azokat a helyiségeket, amelyekért felelni fognak. Ezt a KT megszavazta.

A képviselők visszahívták Szőgyén Jövője Közalapítvány ügyvivőjét Csókás Juditot és a kuratórium tagjait, és új kuratóriumot neveztek ki:  Gyelnyík Teodor, Leboc Szabolcs, Svajczer Edina, Elzer Gergely, Simonka István, Bartos Gergely összetételben. Az alapítvány ügyvivője Halda Mária lett.

Az egyebekben megszavaztak a képviselők 300 euró utazási támogatást a szlovák alapiskola részére, akik természetiskolába mennek.

A polgármester a képviselők elé terjesztette, meg kell oldani a pályázatokhoz a tervek kidolgoztatását – legégetőbben az óvoda épületére, de szennyvíz-elvezető hálózat és víztisztító kiépítésére is.  Akkor lehet sikeresen pályázni, ha a kiíráskor már minden terv elő van készítve.

Blahovics L. alpolgármester azt nehezményezte, a község alkalmazottainak sok a tavalyi szabadsága. A polgármester elmondta, mostanra sikerült az 562 napot nagyjából a felére csökkenteni.  Mikula László köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek az első szemétgyűjtési akción, Laczkó Gábor pedig Blahovics László alpolgármesternek mondott köszönetet a beadott pályázatok és az akadálymentesített feljáró terveinek ingyenes kidolgozásáért, aki az engedélyeztetéseket és a szakfelügyelet biztosítását is ingyen végezte.

Leboc Szabolcs felajánlotta kétszeri képviselői honoráriumát a falunkban megrendezett jótékonysági gála javára.

Jónás János ismételten a KT elé terjesztette, mennyire zavarja őt a közvetlen szomszédságában üzemelő pneuservis. 3 pontban foglalta össze kifogásait: nagy a hangerő, állandó a légszennyezettség és tűzveszély is fenyeget, mert nagyon közel parkolnak az autók a háza falához, ahol a gázvezetékek vannak. A polgármester elmondta, már több mindent próbáltak tenni az ügyben, további eszközök nem állnak a község rendelkezésére. Egyedül a rendőrségi feljelentés lenne célravezető.  Az ülés 22.35.kor ért véget.

„Azért gyűltünk össze, mert bajban van egy kicsi lány és fontos nekünk, hogy meggyógyuljon”

A szó szoros értelmében zsúfolásig megtelt a kultúrház színházterme a jótékonysági gálára érkezőkkel, akik amellett hogy segítettek, remekül is szórakoztak, hiszen olyan nagyszerű és nívós produkciókat láthattunk, amire az összefogás mellett, méltán büszkék lehetünk.

A gála végén Sylvia, Kunyik Dóri anyukája meghatottan szólt az egybegyűltekhez:

– Nem könnyű, de megtiszteltetés itt állni és személyesen köszönetet mondani olyan embereknek, akikben ott vannak az igazi értékek – a nemes lelkűség, az emberség, az együttérzés és a segítőkészség.

Hálásan köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelték ezt az eseményt, a kislányomat Dórit, minket a családot, a fellépőket, a szervezőket az idejükkel, jelenlétükkel és adományaikkal.
Mondandóm legnehezebb része következik, a kislányomról szeretnék pár mondatot mondani. A betegség 2014 januárjában kezdődött, leukémiát diagnosztizáltak nála. Egy éves kezelésen vagyunk túl, de az ő szívós és erős szervezetének köszönhetően sikeresen abszolválta. Dóri alázattal és bátorsággal kezeli a betegségét, és mi nagyon büszkék vagyunk rá. A körülményekhez képest jól van, és mi abban hiszünk, hogy ez így is marad.

Az Önök adományait az ő gyógyulásához elengedhetetlenül szükséges steril körülmények bebiztosítására és minden olyan dologra fogjuk felhasználni, ami az ő felépüléséhez szükséges.

Szép számban összegyűltünk itt, és én azt érzem, hogy nagyon jó olyan faluban lakni, ahol ha baj van, ennyi ember fog össze a segítségnyújtás érdekében.

Felhívás - Szőgyén Jövője Közalapítvány

A Szőgyén Jövője Közalapítvány felhívja a tisztelt adózó polgárok figyelmét, hogy adóbevallásukban rendelkezhetnek adójuk 2%-ával. Lehetőségként javasoljuk alapítványunkat, mivel továbbra is támogatni szeretnénk a helyi iskolákat, óvodákat, kultúrális és sportszervezeteket.

Mellékletben megtalálja a támogatáshoz szükséges nyomtatványokat. Kérjük a kitöltött mellékleteket 2015. április 30-ig eljuttatni a községi hivatalba vagy a párkányi adóhivatalba.

Rangos díjat kaptak a község bérlakásai

„Progresszív és megfizethető lakhatás kategóriában” ítélte a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Régiófejlesztési Minisztériuma községünknek az első helyet a II. szakaszban megépült bérlakásokért. Nagy megtiszteltetés ez a díj számunkra, hiszen szaktekintélyek ismerték el, jól döntöttünk, hogy ilyen típusú házakat építtetett fel a község – mondta el Szász Attila polgármester, aki a díjat személyesen vette át a minisztériumban.

Polgármesterünk átadta az 1. helyet igazoló diplomát úgy Smidt Tamás építésznek, mint a kivitelező DARTON kft. képviselőjének, Simon Péternek, hiszen ehhez a sikerhez befektetőre, tervezőre, kivitelezőre egyaránt szükség volt.
Miben látod a siker titkát? – kérdezem Smidt Tamást, a tervezőt.
Leginkább abban, hogy a kisterületű lakások úgy vannak kialakítva, hogy élhető teret biztosítanak a lakóknak és kevés költséggel fenntarthatók legyenek.  A lakótér kialakítása, mind négyzetméterben, mind elhelyezkedésben a legideálisabb. A szakmai bizottság díjazta az építészeti és urbanisztikai megoldásokat is. Célom volt, hogy olyan utcaszerűséget tudjak kialakítani, hogy az ott lakók közösségi életet tudjanak élni.  A házak leképezik a faluszerkezetet, a falusi arculatot, az ebbe a miliőbe illő szín- és formavilágot – amit a szakmai  zsűri is kiemelt.
Jól tudtunk együtt dolgozni mind a tervezővel, mind a befektetővel – mondta el Simon Péter a kivitelező DARTON cég ügyvezetője. Ha valami probléma adódott, együtt próbáltuk megtalálni a megoldást.
A megtiszteltetés mellett a támogatók jóvoltából jár a díjjal 2500 euró, amit megadóztatva megkaptunk a számlánkra. Biztos, hogy ezt az összeget falufejlesztésre költjük majd – összegezte Szász Attila polgármester. –bk-