Írta:

Szent Mihály arkangyal

…tiszteletére volt a második világháborúban elpusztult magyarszőgyéni templom felszentelve. Bár a templom falai rég nem állnak, mi szőgyéniek a mai napig ünnepeljük búcsúját, azon a megszentelt helyen, ahol a templom állt. A konzervált alapok még mutatják a templom tereit, melyet ilyenkor, búcsúkor felvirágoznak a hívők. A Nagyboldogasszony-templomból kiviszik a templomkertbe azt a Szent Mihály szobrot is, amely valamikor az itt állt templom oltárát díszítette. Csodálatos e nyugalmat árasztó helyen átélni a szentmise misztériumát.

De mit tudunk a patrónus szentről?

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak). Ő a mennyei hadak vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja a 6. századtól szeptember 29-e. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen

Comments are closed.