Rendbetettük

Vígh Gábor polgármesterrel a község azon helyeit jártuk végig, melyek közmunkában lettek rendbe téve.
Folytatódott a tájház körüli járdák rendbetétele – mondta el a polgármester. Mára az egész megkerülő járda fel lett újítva, és a körülötte lévő árok is ki lett mélyítve.
Elkezdtük a Szent Mihály templomkert rendbetételét is a közelgő búcsúra. A kaszálás és gereblyézés mellett, ennek környékén is sok árkot kiástunk, rendbetettünk.
A futballpálya körüli vízelvezető árok is újra meg lett csinálva, hogy ha jönnek az esők, már ne legyen azzal gond, hogy a víz elárasztja az utat.
A magyarszőgyéni temető rendbetétele rengeteg időbe és munkába került. A John Deere felőli részen a gát már szinte erdővé burjánzott, a kerítéstől pár méterre álló diófákat is teljesen benőtte a bozót. Ezt kivágtuk, kitisztítottuk, csakúgy, mint a temető régi részét, ahol végre látszódnak a régi keresztek és sírok. Amúgy a sűrű bozótból a sírok körüli vaskerítést is több helyen eltulajdonították. Az elterebélyesedett bokrokat nem csak itt, de a temető egész területén visszavágtuk. Három héten át dolgoztak ezzel a közmunkásaink és 20 pótkocsi ág, zöldhulladék került elszállításra.
A gatter mögötti részen mélyítjük a berakódott és a bozóttal sűrűn benőtt Dobra patakot, hogy a víz akadálytalanul átfolyhasson. Ez azért is nagyon fontos, mert ha pályázatot akarunk beadni víztisztító létesítésére, akkor azt is vizsgálják, elégséges-e a Dobra patak vízátfolyása. Ebben a munkában Laczkó Péter PRES-TEL cége is részt vesz kotrógéppel. A szennyvíztisztító projektje és engedélyei kb. 40 ezer euróba, a tisztító megépítése pedig 680 ezertől – 1 millió euróba kerülne.
Itt említeném meg, hogy szennyvizet elvezető csatornahálózat kiépítésére a pályázat kidolgozása már meg van rendelve. A DUAL kft. tette a legkedvezőbb árajánlatot -25 ezer euróért dolgozzák ki a projektet, amiből előlegként 12.500 eurót kell kifizetni.

Az osztályozott hulladékgyűjtő udvar teljesen megújult, rendezett körülmények között gyűjtjük – az üveget, műanyag palackokat, elektromos hulladékot, papírt, rétegezett kartont, veszélyes hulladékot, pléhet, vasat, fémhulladékot. Az udvarban került kiépítésre a teherautók, kamionok, munkagépek parkolója. E parkolót kamera és biztonsági rendszer is védi a PT Security biztonsági cég felügyeletében. Még egy feladatunk van a parkoló megnyitása előtt – egy olyan általános érvényű rendelet ÁÉR kidolgozása, amely szabályozza a közterületek parkolásra való használatát. Ennek kidolgozása folyamatban van a jogásznőnk segítségével. A vállalkozói bizottságtól kérünk javaslatot a parkolási díjak árára a következő testületi ülésre.

Az óvodáról

Az óvodában igyekeztünk a szünidőben minél több munkát elvégezni. Csak a lomtalanítás három napba telt. Az eltömődött csatornákat kitisztítottuk, ahol kellett vakoltunk, kifestettük azokat a tantermeket, ahová beszivárgott a víz, ezen kívül a mellékhelyiségeket is, és új biciklitározó lett készítve.

IMG_9412 (Copy)

IMG_9413 (Copy)

IMG_9416 (Copy)

IMG_9417 (Copy)

IMG_9418 (Copy)

IMG_9419 (Copy)

IMG_9420 (Copy)

IMG_9391 (Copy)

IMG_9394 (Copy)

IMG_9401 (Copy)

IMG_9403 (Copy)

IMG_9407 (Copy)

IMG_9410 (Copy)

IMG_9371 (Copy)

IMG_9376 (Copy)

IMG_9377 (Copy)

IMG_9378 (Copy)

IMG_9379 (Copy)

IMG_9380 (Copy)

IMG_9381 (Copy)

IMG_9382 (Copy)

IMG_9383 (Copy)

IMG_9384 (Copy)

IMG_9387 (Copy)

IMG_9388 (Copy)

IMG_9389 (Copy)

IMG_9390 (Copy)

Rendhagyó cserkésztábor

Amiért rendhagyóvá vált:

Figyelembe vettük cserkészeink minden más táborba való részvételét, a rendezvényeket, szerepléseket, ezért kiszorult augusztus utolsó hetére.

Figyelembe véve ezt az utolsó hetet, itthon rendeztük meg a tábort, hogy könnyebbé tegyük a szülőknek, a gyerekeknek és a szervezőknek az esetleges felmerülő problémák megoldását (rossz idő, hideg, egyéb).

Csupán hat cserkész jött el a táborba. Ők: Blahovics Emese, Blahovics Nándi, Elzer Marci, Halász Lázár, Laczkó Anikó, Nyitrai Norbert. Csatlakozott még Málasi Csomor Dóra Párkányból, ún. nyári cserkészünk, és 3 szimpatizáns: Koncser Dorina, Nyitrai Dávid, Volter Kristóf.

A Delfin-Cápa őrs tagjai közül nem volt egy résztvevő sem, nagyon hiányoztak.

Sajnos csapatparancsnokunk nem tudott velünk tartani az idei nyáron.

Mindennek ellenére:     

Lúdas Matyi csodálatos programmal várta a cserkészeket: keretmese, számháború, rohampálya, portya, kézművesség, forgószínpadok, népi-és cserkészjátékok, szentmise, méta, és sok más.

A galamblövészet terepe ideális „otthont” nyújtott a tábornak.

Vendégek érkeztek Tatáról, Beró Henrietta alpolgármester asszony vezetésével, és az újra alakuló Szent Imre cserkészcsapat néhány tagjával, segítőjével.

Két napot töltöttek a táborban a köbölkúti újra éledő 25. sz. Stampay János cserkészcsapat vezetői és cserkészjelöltjei.

Nagy méta-csaták zajlottak a Diósban, ahová többen csatlakoztak, szimpatizánsok is.

Ellátogatott a táborba Farkas Zsolt lelkiatya, Vígh Gábor polgármester, Szarka Andrea igazgató asszony, és Nothart Erika igazgató helyettes.

Köszönetet mondok a tábor előkészítőinek és lebonyolítóinak. Ők: Leboc Szabolcs, Pakoš Erika, Pakoš Nóra, Sárai Balázs, Sárai Luca, Skrován Boglárka, Stégmár Katrin. Külön köszönet jár Laczkó Anikónak és Halász Lázárnak, akik segítettek megoldani a szükséghelyzetet, és őrsvezetői feladatokat vállaltak. Ők ketten a tábort megelőző héten más táborban voltak, Anikó a tatai jutalomtáborban, Lázár a Határtalanul táborban, mégis vállalták a cserkésztábor örömeit, fáradalmait. Ezért külön dicséretben részesítem őket.

Köszönjük a segítséget Vígh Gábor polgármesternek, a szülőknek, és a kézműves-foglalkoztatóknak.

Bízva abban, hogy testben és lélekben gyarapodott minden táborlakó, cserkészköszöntéssel kívánok az elkövetkező cserkészévhez Jó munkát!

Berényi Kornélia cserkésztiszt

Cst szentmise méta

Felvidéki kirándulás

Felvidéki kirándulás

Önkormányzatunk meghívására érkeztek testvérvárosi barátaink Tatáról, arra az egynapos autóbuszos kirándulásra, melyen egy körút keretében megtekintettük a Felvidék néhány nevezetességét. A gazdag történelmi múltat őrző, romantikus stílusban épült Bajmóc- várkastélya volt az első állomás, melynek jelenlegi állaga a Pállfy-család emlékét őrzi. A következő állomás a Selmeci-hegység szívében fekvő Szentantalon volt, ahol Hont-vármegye csodálatos barokk stílusú kastélyát, a Koháry-kúriát tekintettük meg. A Koháry család emlékét őrző pompás kastély- (ahol Coburd Ferdinánd, elűzött bolgár cár és családja élt a két világháború között) – látogatása után végül Selmecbánya történelmi emlékeit jártuk végig az Ó-városban.

Michl József polgármester vezetésével érkeztek vendégeink, köztük volt Osgyáni Zsuzsanna, külkapcsolatokért felelős munkatárs, és elkísérte őket a kirándulásra Vígh Gábor polgármester, Méri Szabolcs és jómagam. Bízunk abban, hogy a számukra szervezett kirándulás hozzájárult ahhoz a gazdag és széles körű kapcsolathoz, melyet Tata városa oly sok rendezvényen keresztül ápol községünkkel.

Berényi Kornélia

 

Szent Mihály arkangyal

Szent Mihály arkangyal

…tiszteletére volt a második világháborúban elpusztult magyarszőgyéni templom felszentelve. Bár a templom falai rég nem állnak, mi szőgyéniek a mai napig ünnepeljük búcsúját, azon a megszentelt helyen, ahol a templom állt. A konzervált alapok még mutatják a templom tereit, melyet ilyenkor, búcsúkor felvirágoznak a hívők. A Nagyboldogasszony-templomból kiviszik a templomkertbe azt a Szent Mihály szobrot is, amely valamikor az itt állt templom oltárát díszítette. Csodálatos e nyugalmat árasztó helyen átélni a szentmise misztériumát.

De mit tudunk a patrónus szentről?

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak). Ő a mennyei hadak vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja a 6. századtól szeptember 29-e. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Neve a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen

Becsöngettek

Községünkben mindhárom oktatási intézménybe ellátogattam, hogy arról érdeklődjek, hány gyerekkel, diákkal, milyen körülmények közt kezdik az új tanévet.

Óvoda

Kovács Lívia igazgatónő:
Az új tanévben két magyar tannyelvű és egy szlovák tannyelvű osztályt nyitott. Összesen 52 gyermek látogatja intézményünket, közülük 16-an első alkalommal jöttek óvodába. Az óvó nénik örömmel készülődtek, hogy az óvodakezdés zökkenőmentes legyen. A nevelők napi szinten kapcsolatot tartanak a szülőkkel – ez lehetővé teszi, hogy a szülők minden egyes nap tájékoztatást kapjanak gyermekük óvodán belüli életéről és ők is elmondják nekünk a gyermekükkel kapcsolatos észrevételeiket.
Az első napokban ismerkedünk az óvoda külső és belső tereivel, az időrenddel, az önmaguk körüli tevékenységgel. Megismerkedünk az osztálytársakkal, megtanuljuk a nevüket, megismerjük az óvoda dolgozóinak foglalkozását és hasonlókat.
A hagyományos iskolai tanterv az ISCED 0 mellett még további olyan tevékenységekkel is tervezzük gazdagítani a tanévet, amelyek a korábbi években sikeresnek bizonyultak.
Ebben az évben a “Mozgással az egészségért” pályázatunkra kaptunk 1000 euró támogatást Nyitra Megyétől. Ebből a pénzből aktív kikapcsolódást szolgáló sporteszközöket vettünk – taposókat, autókat, szánkókat.
Az alapító lehetőségei szerint a nyári időszakban el lettek végezve például a beázás miatti festések és egyéb munkálatok. Az épületre teljes körű felújítás vár, amelyet csak egy nagy pályázat keretén belül tudunk megvalósítani az alapítóval egyetemben.

„A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt. „

Ezzel a gondolattal nyitotta meg kapuit a Csongrády Lajos Alapiskola a 2015/2016-os tanévben.

A tanévet 133 tanulóval kezdtük 9 évfolyamban. Az idén 17 elsőst köszönthetünk iskolánkban.  Az előző évekhez hasonlóan a napközis foglalkozások 2 csoportban zajlanak. A pedagógiai munkát 15 pedagógus, 2 nevelőnő és a lelki atya látja el. Továbbra is ki lehet kérni az iskolapszichológus és  gyógypedagógus tanácsait. Az iskola működését  segíti még 1 könyvelőnő, 2 takarítónő, 1 gondnok és 4 konyhai alkalmazott. Új kollégák is érkeztek hozzánk PaedDr. Könözsi Éva ( matematika-kémia szakos), Mgr. Kovács Erika ( alsó tagozatos), Mgr. Valient Malvína (szlovák nyelv- angol nyelv szakos) és PaedDr. Farkas Zsolt lelki atya személyében.  Kívánom, hogy otthonra találjanak itt nálunk az iskolában!

Röviden tekintsük át, mi is történt iskolánk környékén a nyári szünetben.  3 tanterem kifestésre került: magánszemélyek szponzorálták a festéket, az önkormányzat biztosított munkásokat a festés elvégzésére. A további változtatásokat is zömében támogatásokból sikerült megoldani: 3 osztály és 2 napközis csoport kapott új iskolapadokat és székeket, 1 osztály bútorral is gazdagodott, a multimédiás terem nemcsak új helyet, de új nevet is kapott: Csongrády teremként fog funkcionálni- ide is sikerült padokat és székeket vásárolni. A nyár folyamán megújultak a krétás tábláink és 8 új ajtóval gazdagodtunk.  A diákkönyvtár átrendezésre került: így alkalmas könyvtári órák illetve foglalkozások megvalósítására.

A vakáció ideje alatt táborban is részt vehettek diákjaink:  a versenyeken sikeresen szereplő felső tagozatos diákok  jutalomként Tatán táborozhattak  Tata Város  Önkormányzata jóvoltából, Szőgyén Község Önkormányzata pedig a gyerekek utaztatását biztosította.

Mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a nyári munkálatok és a nyári programok lebonyolításához, nagyon szeretném megköszönni a hozzájárulását, segítségét, támogatását!

Még köszönetemet szeretném kifejezni az önkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek, akik az első osztályosoknak a hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedtek az idén is- a furulyaoktatáshoz szükséges hangszert biztosították a gyerekek számára.

Egy  iskola sikeres működéséhez valamennyi szereplőnek – diákok, pedagógusok és munkatársak, szülők, fenntartó, civil szervezetek – hozzá kell tennie valamit. Bátran hangoztatom, hogy a sikeres munka feltétele több lábon áll: éppúgy része a helyi társadalom együttműködése, összefogása, bizalma, mint kollégáim és munkatársaim alázatos, felelősségteljes munkavégzése, a fenntartó részéről pedig a nyugodt működés feltételeinek megteremtése, a kiszámíthatóság és a stabilitás biztosítása.

Szeretném, hogy az új tanévben is dolgozzunk együtt közös céllal, közös akarattal! Törekedjünk arra, hogy az év folyamán minél több tanulónk érjen el sikereket, serkentsük őket kitartásra! Bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket adjon! Az osztálykirándulások, iskolai versenyek, vetélkedők, táborok, színházlátogatások mind-mind új élménnyel gazdagítanak és nem utolsó sorban fontos építőkockái lehetnek egy valódi közösség kialakításának.

Közös mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megért sikereket, optimizmust, kitartást kívánok az idei tanévre!

Szarka Andrea, igazgatónő

Méta? Az micsoda?

Méta? Az micsoda?
A cserkészek kivételével kevesen ismerik, de 90 éves anyukám még játszotta. Ezen érdekes labdajátékról Berényi Kornélia cserkésztiszttel beszélgetek.
A cserkészethez úgy hozzátartozik a méta, mint kabáthoz a gomb. Miért éppen a méta?
A méta, amiként minden közösségi játék, fegyelemre, önfegyelemre, egymásra figyelésre, testi és lelki összeszedettségre nevel. A méta folyamán alkalom adódik Törvényeink gyakorlására. Köszönésünk kéztartása is azt üzeni. „Az erős védi a gyengét, a nagyobb védi a kisebbet, gyengébbet.”
A méta egy hagyományos magyar eredetű labdajáték, mely több évszázadra nyúlik vissza. (Családjába tartozik többek közt a baseball, krikett vagy a softball.) A játék nem más, mint két, 12 fős, ütő – és fogócsapat által játszott küzdelem. Az ütőcsapat játékosai egymást követve elütik a feldobó által feldobott labdát, majd a kijelölt pályán, a „várakon” keresztül, igyekeznek visszaérni a határvonalra, minél hamarabb elkapni és visszajutatni a labdát a feldobónak. A befutó játékos pontot szerez a csapatának.
A felvidéki cserkészet újjáéledése óta hódolunk a játéknak, mely az elmúlt 25 év alatt csak növekedett népszerűségében. Éppen ezért Szövetségünk évente bajnokságot szervez csapatainak.
A szőgyéni cserkészek híresen jó métázók. A szeptember 11-13-án Léván megrendezett XVII. Országos Métabajnokságról is ezüstéremmel tértek haza.
Ennek az országos bajnokságnak a lévai 46. Sz. Kittenberger Kálmán cserkészcsapat volt a házigazdája, és a Juhász Gyula alapiskola fogadta be azt a 260 cserkészt, akik (Pozsonytól Nagykaposig) a megmérettetésre érkeztek. A bajnokságon három kategóriában történik a verseny. A Kölök kategória 10 – 15 éves korú cserkészeket szólít meg, míg a Suhanc kategóriában 15 – 20 éves korú cserkészek versenyeznek. A Kopott csillag kategória a 20 + korosztályt várja.
Csapatunkban a kategória szerint a legfiatalabbtól a legidősebb korhatárig voltak cserkészek. Ezért vagyunk büszkék a csapat minden cserkészére, hogy nagy egymásra figyelést és toleranciát tanúsítottak.
A megmérettetést kemény felkészülés előzte meg – a Diósban edzettünk a nyár folyamán. Nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek, hisz a tavalyi évben ezüstérmesek lettek az országos bajnokságon. Útra keltek hát most is, a kilenc csapata közé, melyek a Kölök kategóriába mérték össze ügyességüket. Akárcsak a tavalyi évben, most is a féli cserkészekkel játszották a döntőt, melyre a lévai várrom alatt került sor, amikor hosszú, fáradságos, becsületes és hősies küzdelem után ismét a második helyet szerezték meg cserkészeink.
Akik becsületesen küzdöttek: Berényi Mátyás, Bottyán Boglárka, Halász Lázár, Halda Melinda, Kanyicska Réka, Komzsík Mátyás, Kurcz Denisza, Nyitrai Norbert, Skrován Miklós, Sukola Eszter, Svajcer Antónia, Svajcer Barbara. Vegyes csapatban játszott a Suhanc kategóriában Sárai Luca és Stégmár Kristóf. Az ő csapatuk szintén ezüstérmes lett. A Kopott csillagok vegyes, aranyérmes csapatának is volt szőgyéni résztvevője Leboc Szabolcs személyében. Akik elkísérték és buzdították őket: Leboc Szabolcs és Skrován Boglárka. Felkészítők voltak még: Pakoš Nóra és Sárai Balázs.

meta 2

méta