Modernizácia verejného osvetlenia v obci Svodín

logo_vilagitas

Miesto realizácie projektu
Obec Svodín

Názov a stručný opis projektu
A közvilágítás modernizálása

Názov a sídlo prijímateľa
Obec Svodín
Hlavná 1
943 54 Svodín

Informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
pôvodný plán 04/2013 – 03/2014

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s

Výšku poskytnutého príspevku
234537,60 eur

Fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Do you understand me?

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Do programu Anglicky sa učiace obce sa v tomto roku zapojilo 30-40 ľudí. Presný počet nie je možné určiť, pretože  niektorí ľudia kvôli svojej práci môžu prísť len na pár dní – oboznámila nás s programom Viki Simonová, u ktorej je lektorka ubytovaná.

Megan Gillestie prišla z Chicaga, má 19 rokov a chystá sa na univerzitu. Do programu ju vybrali na základe rozhovorov. Iný kontinent, než Európa u nej neprichádzalo do úvahy – najprv uvažovala o Rumunsko, a nakoniec si zvolila Maďarsko a Slovensko.
Zábavná výučba prebieha v troch skupinách – pokračuje Viki. Ráno začínajú deti, po nich nasledujú začiatočníci a na koniec pokročilí. Najmladší účastník programu má 8 a najstarší 59 rokov. Podľa lektorky sú deti zo dňa na deň lepší, avšak často by sa radšej hrali, ale za to sú poslušné.
V skupine začiatočníkov sú aj Erika a Kati, ktoré sa prihlásili do programu kvôli svojim deťom, ktorí sú v zahraničí. Erika by rada navštívila syna v Kanade, a rada by sa porozprávala s jeho priateľmi, kolegami, no chce  navštíviť aj obchody. Kati má dcéru v Anglicku, dokonca jej zať je Angličan, tak sa rozhodla zdokonaliť sa v angličtine.

– bk-

Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukončila svoje pôsobenie

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Svodínska Súkromná stredná odborná škola ukoŽiakov a pedagógov školy zastihla táto správa úplne nečakane. Školu od riaditeľky Ilony Sáraiovej prevzal Andrej Mokos. Pán Mokos v Štúrove prevádzkuje súkromnú obchodnú akadémiu aj vysokú školu logistiky, takže i žiaci svodínskej školy začali školský rok v Štúrove.

My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Toto je už 12. kvíz materinského jazyka, ktorý pre žiakov ZŠ L. Csongrádyho v spolupráci so svodínskou samosprávou organizuje samospráva mesta Tata. Organizácia tohto podujatia si vyžaduje veľa práce. Prečo znáša ťarchu prípravných prác mesto Tata?
Tata a Svodín sú partnerskými mestami od roku 1997.

Od nadviazania kontaktu uplynulo pätnásť rokov, počas ktorých sme si svodínčanov veľmi obľúbili. Za príbuzných ich pokladáme nielen kvôli oficiálnemu vzťahu, ale aj preto, že patríme k jednému národu. Dôsledkom presídľovania obyvateľstva po II. Svetovej vojne obe naše usadlosti spájajú aj ozajstné rodinné putá. Prečo by sme nevenovali zvýšenú pozornosť deťom našich “príbuzných a súrodencov”?! – tvrdí zástupkyňa primátora Robozné Schőnfeld Zsuzsanna.

Okrem kvízu materinského jazyka Tata svodínčanov pozýva na množstvo programov, ktoré my nevieme patrične opätovať. Vyžaduje si to najmä financie. Nestačí iba oddanosť a ochota.
Samospráva mesta Tata okrem zorganizovania kvízu materinského jazyka (a pohostenia víťazov) sa snaží aj iným spôsobom vyjadriť spolupatričnosť – vraví Zsuzsanna Osgyáni – referentka medzinárodných vzťahov samosprávy Tata. Tohto roku sa uskutoční už 10. ročník Letného tábora mladých talentov, ktorého účastníkmi sú od počiatkov aj svodínske deti a mládež. Naša samospráva prispela významnou čiastkou aj do programu štipendií v Rákócziho združení. A na záver 4. júna zorganizujeme stretnutie pod názvom “Deň medzinárodnej súdržnosti” , kam očakávame aj svodínčanov.
Áno, všetko stojí peniaze, ale že sú použité na dobré ciele, dokazuje aj širokospektrálna súdržnosť, ktorá sa skrýva za týmito “akciami”.

Svetový deň ľavákov

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Na podnet jednej organizácie združujúcej ľavákov v Amerike od roku 1992 slávime každý rok 13. augusta Medzinárodný deň ľavákov. Táto skupina ľudí predstavuje takmer 15 percent populácie Zeme.

20. a 31. prezident Spojených štátov bol taktiež ľavák, ako i Nelson Rockefeller, Harry Truman, Benjamin Franklin, Gerald Ford, Ronald Reagan a Bill Clinton. Medzi veľkých ľavákov histórie sa radia:  Jeanne d’Arc, Bonaparte Napoleon, Otto von Bismarck, Albert Schweitzer,  z anglickej kráľovskej rodiny ich je tiež hojne: anglický kráľ Juraj II., kráľovná Viktória, Juraj VI. (otec Alžbety II.), ďalej princ Charles a starší syn nástupcu na britský trón, princ William.

Ľaváci sa nájdu aj v našej obci vraví pedagogička Anita Molnárová, taktiež ľaváčka.

– Mamička si už v mojom útlom detstve všimla, že som ľaváčka. Spočiatku sa snažila, aby zo mňa spravila praváčku, no potom natrafila na jednu „múdru“ knižku a veciam nechala voľný priebeh. Je zaujímavé, že všetko robím ľavou rukou, iba strihať strihám pravou. – Len otvárač na konzervy nevie používať – s úsmevom sa do rozhovoru zapojí Anti, Anitin manžel -, pretože je vymyslený pre pravákov.
Aj na vysokej škole sa pýtali, ako budem vedieť naučiť deti písať. Nemám však s tým žiaden problém. Veľakrát si ani nevšimnú, že píšem ľavou rukou. Mimochodom každý chváli moje písmo. Mnohí sa nestačia čudovať, ako viem tak pekne písať ľavou rukou.

Doteraz sa kvôli tomu, že som ľaváčka nevyskytol žiaden problém – je to trochu neobvyklé, to je celé. Údajne je to dedičné, ale u nás v rodine nebol nik ľavák. Ani moje deti nezdedili dominanciu ľavej ruky, hoci u syna Daniela som si všimla, ako keby mal šikovnejšiu ľavú ruku.

Deň učiteľov

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Úctu voči pedagogickým pracovníkom na oslave usporiadanej na ich počesť vyjadrili nielen žiaci, ale i samospráva a členovia združení rodičov.