Medzinárodná konferencia


Bystřice nad Olší v Čechách pozvalo na dvojdňovú návštevu partnerské usadlosti, aby sa zoznámili s rozličnými formami spolupráce miest.

O udalosti nám porozpráva Mgr. Szabolcs Méri, člen svodínskej delegácie:

Účastníci – 70 primátorov a starostov a predstavitelia štátnej správy –  si ako prvé prehliadali činnosti v mikroregióne Bystřice– Nýdek – Vendryně. Potom usadlosti V4 predstavili formy spolupráce a dosiahnuté výsledky. Po meste Tata z Maďarska a Pinczów z Poľska nasledovala ukážka zo Svodína v podaní starostu, ktorý predstavil dejiny Svodína, pamiatky a sfilmovanú spoluprácu partnerských miest.
Na predstaveniach sme mohli vidieť rôzne formy spolupráce v oblasti kultúry, ale aj v oblasti rozvoja a investícií veľmi dobre spolupracujú regióny vďaka úspešným projektom. Aby sme si mohli vytvoriť reálny obraz, zavítali sme do všetkých usadlostí mikroregiónu, navštívili sme hlavné námestia, kostoly, historickú vápenku, lyžiarsku dráhu, pekáreň z roku 1900, ktorú vybudoval podnikateľ Bajusz z  juhu dnešného Slovenska a dodnes úspešne funguje.
Konferencia nás utvrdila v tom, že spolupráca s usadlosťami v mikroregiónoch ale aj v rámci EU je dôležitá, dokonca neodpustiteľná, keď chceme kráčať s dobou, rozvíjať našu obec, uchovať si kultúru.

Comments are closed.