Dotazník je k dispozícii online v slovenskom a maďarskom jazyku:

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=sk

https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest=Y&lang=hu

Comments are closed.