posted by

Obnovený dom ľudových tradícii otvorili pred návštevníkmi 4. júna v rámci podujatia „Stretávka v Dome ľudových tradícií“. Otec Zsolt znovu vysvätil dom, aby sa dostalo božieho požehnania návštevníkom aj pracovníkom domu.

Stretávka sa začala s oživením bojov z obdobia tureckej nadvlády, kde 13 žiackych skupín súťažilo o hodnotné ceny obce, potom nasledoval bohatý kultúrny program a v neposlednom rade do rána trvajúca zábava.

Ako sme už v predchádzajúcich vydaniach informovali, obnova bola nutná, lebo voda podmyla steny a dom sa stal životu nebezpečným. Starosta Gabriel Vígh informoval: Múry sme podbetonovali a na budovu sa dostali žľaby. Miestnosti sme vymaľovali, kde bolo treba, spravili omietku, vybudovali sme odvodňovacie kanály, upratali dvor. Keďže obec odkúpila vedľajší dom s pozemkom, ktorý sme zlúčili, tak sme dostali zaujímavý vnútorný priestor – k využitiu ešte zbierame nápady. Obnovili sme javisko s drevenými podlahami a do Domu ľudových tradícií sa dostalo aj 20 stolov so 40-timi lavicami.

Dom ľudových tradícií, odovzdaný pre 11-timi rokmi, je najautentickejším na okolí – začala svoj príhovor Helena Gudmonová, riaditeľka novozámockého múzea. K zariadeniu sme pozbierali svodínske predmety od svodínskych občanov, tak sme dosiahli, že sa zobrazí pred nami sedliacky dom z obdobia 1920. Navštevujú ho nielen z blízkeho okolia, ale aj zďaleka, lebo je dôležité, aby aj mladí videli, v akých podmienkach žili spolu generácie. Žiaľ, rapídne sa znižuje počet tých, ktorý žili takýto pekný, vyrovnaný život. Dôležitosť Domu ľudových tradícií vníma človek až vtedy, keď kvôli technickému stavu sa musí zatvoriť. Vtedy robíme také ústupky, že na budovu sa dostávajú žľaby, ktoré tam pôvodne neboli, lebo sú nevyhnutné k zachovaniu stavu budovy.

Na druhý deň navštívime komplex budov s Edinou Svajcerovou. Svodínsky Dom ľudových tradícií je špecifický aj preto, že vo vedľajšej budove sú vystavené predmety z miestnych archeologických výkopových prác v starostlivosti múzea J.Thaina, ale aj Dom ľudových tradícií je expozíciou múzea – začína Edina.

Dom sa delí na 4 časti – čistá izba, kuchyňa, zadná izba, komora. Keďže hovoríme o majetku zámožného sedliaka, k tomu patrí stajňa a stodola. Aby sme nezabudli na letnú kuchyňu a hospodárku budovu. Na dvore sa nachádza aj 18 metrov hlboká studňa a stará hruška, ktorá by prezradila veľa zaujímavostí, keby hovoriť vedela.

Práve vtedy, keď sa pripravuje reportáž, príchádzajú návštevníci z Ostrihomu. Majú mnoho poznatkov z okolia a so záujmom počúvajú Edinu. V archeologickom múzeu sú vystavené predmety, ktoré sa objavili počas výkopových prác. Najpodstatnejšie sú artefakty z Lengyelskej kultúry, ktoré sa pričinili o zviditeľnenie Svodína v archeologických kruhoch.

Prvé vykopávky sa uskutočnili na Busahegyi, ktorý sa stal najvýznamnejším náleziskom – našli tu kamenné nástroje, ktoré mali niekoľko tisíc rokov. Objavili tiež stopy osídlenia zo 4. tisícročia pred n. l., pozoruhodné sú  antropomorfné artefakty, a to dve vázovité nádoby, ktoré sú zaujímavé svojím keramickým tvarom a myšlienkou stotožnenia ženy. V Busahegyi objavili avarský hrinkový tábor a najznámejší rondel, kde jeho juhozápadná brána je orientovaná na smer vysokého Mesiaca. Každá z brán do rondelu mala orientáciu na konkrétny bod na horizonte, kde Mesiac vychádzal alebo zapadal. Na týchto extrémnych polohách východu a západu Mesiaca nad svodínskym rondelom Slnko nikdy nemohlo vychádzať ani zapadať.

A keďže sa v našej obci uskutočnili tri veľké výkopové práce, dostali sa na povrch zeme aj predmety z obdobia badenskej kultúry, z doby bronzovej a mladej železnej, i stredoveku. Väčšiu časť predmetov odviezli veľké múzeá, ale návštevníci si môžu vytvoriť obraz zašlých čias aj z tu vystavených výnimočných predmetov.

Teraz, keď sme sa obnovili, srdečné očakávame každého záujemcu, školské triedy, turistické skupiny, ktoré by sa chceli zadívať do dávnej minulosti a životných podmienok prarodičov.

tájház0 tájhaz3 tájhaz4 tájhaz5 tájhaz6 tájház2 (Copy)

Comments are closed.