posted by

So starostom obce, Gabrielom Víghom, sme prešli tie miesta obce, ktoré sa dali do poriadku pomocou verejnoprospešných prác.
Pokračovalo sa s úpravou chodníkov v okolí Domu ľudových tradícií – povedal starosta. Dnes je už chodník dokončený a obnovili sa aj jarky.
Začali sme s úpravou Záhrady kostola Svätého Michala k blížiacim sa hodom. Okrem kosenia sme vykopali a dali do poriadku veľký počet jarkov.
Odvodňovacie jarky okolo futbalového ihriska sa tiež obnovili, aby po daždi nebol problém so zaplavovaním ciest.
Úprava maďarskosvodínskeho cintorína nás stálo značné množstvo vynaloženého času a práce. Zo strany John Deera bola obrovská húština, ktorá obrástla aj orechy, rastúce pár metrov od oplotenia. Toto sme vyrúbali, vyčistili, tak isto ako starú časť cintorína, kde už konečne vidieť pomníky a hroby. Z húštiny odcudzili na niektorých miestach aj železné ohrady z hrobov. Nadmerne narastené kríky sme ostrihali v celom cintoríne. Tri týždne tu pracovali zaradení uchádzači o zamestnanie a odviezlo sa 20 vlečiek zeleného odpadu.
Potok Dobra za pílou bol zarastený hustým porastom, tak sme ho vyhĺbili, aby voda mohla bez ťažkostí odtekať. Toto je veľmi dôležité kvôli tomu, keď chceme podať projekt na vybudovanie čističky odpadovej vody, potom aj to sledujú, či je dostatočný prietok potoka Dobra. V tejto činnosti sa zúčastňuje aj firma konateľa Petra Laczkóa, PRES-TEL, s.r.o., s technikou. Projekt spolu s povoleniami stojí približne 40-tisíc eur a výstavba od 680-tis. do 1 milióna eur.
Tu by som spomenul, že vypracovanie projektu na vybudovanie kanalizácie je už objednané. Najvýhodnejšiu ponuku podala firma DUAL s.r.o., ktorá vypracuje projekt za 25-tisíc eur, z čoho treba vyplatiť 12,5 tisíc eur ako zálohu.
Dvor separovaného odpadu sa úplne obnovil, odpad zbierame vo vhodných podmienkach – sklo, plast, elektronický odpad, papier, kartóny, nebezpečný odpad, plechy, železo, kovový odpad. Vo dvore sa vybudovalo parkovisko pre nákladné autá, kamióny a mechanizmy. Toto parkovisko chráni kamerový a bezpečnostný systém v kompetencii firmy PT Security. Máme ešte jednu úlohu pred otvorením parkoviska – vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré reguluje využívanie verejných plôch na parkovanie.
Vypracovanie prebieha pomocou našej advokátky. Od komisie podnikateľskej vyžiadame návrh výšky parkovného na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

O materskej škole

V materskej škole sme sa snažili čo najviac prác vykonať počas prázdnin. Len odpratanie odpadu trvalo 3 dni. Vyčistili sme žľaby, kde bolo treba, dávali sme omietku, vymaľovali sme triedy, kde zatekala voda, okrem toho sociálne miestnosti, zhotovili sme nový stojan na bicykle.

IMG_9412 (Copy)

IMG_9413 (Copy)

IMG_9416 (Copy)

IMG_9417 (Copy)

IMG_9418 (Copy)

IMG_9419 (Copy)

IMG_9420 (Copy)

IMG_9391 (Copy)

IMG_9394 (Copy)

IMG_9401 (Copy)

IMG_9403 (Copy)

IMG_9407 (Copy)

IMG_9410 (Copy)

IMG_9371 (Copy)

IMG_9376 (Copy)

IMG_9377 (Copy)

IMG_9378 (Copy)

IMG_9379 (Copy)

IMG_9380 (Copy)

IMG_9381 (Copy)

IMG_9382 (Copy)

IMG_9383 (Copy)

IMG_9384 (Copy)

IMG_9387 (Copy)

IMG_9388 (Copy)

IMG_9389 (Copy)

IMG_9390 (Copy)

Comments are closed.