Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítací formulár je povinný vyplniť každý obyvateľ krajiny. Do tejto kategórie patria nielen občania, žijúci na Slovensku, ale každá osoba, ktorá disponuje s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Sčítania sa tiež musia zúčastniť aj osoby, ktoré väčšiu časť roka žijú na Slovensku, ale nemajú trvalý pobyt. V prípade maloletých sčítací formulár vyplní rodič alebo zákonný zástupca. Sčítací formulár bude dostupný vo viacerých jazykoch, medzi nimi aj v maďarskom jazyku.

Az a rossz hír, hogy mindig több a szemét

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Méri Szabolcs polgármester: A 2020-as évben is sikerült összesítenünk a vegyes lakossági hulladék mennyiségét, és hogy miből, mennyit termeltünk. Az a rossz hír, mindig több a szemét, amit a községben termelünk. Tavalyi évben 851 tonna szemetet termeltünk közösen. Ez nem egy simán értelmezhető adat, de ha azt mondom, hogy 242 kilogramm lakosonként az éves termelés, ebből már mindenki tudja, hogy ez egy nagy mennyiség.

30 ezer eurót használhatunk fel a WIFI zónák kiépítésére a községben

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Napjainkat már nehéz elképzelni digitális kényelem nélkül. Legtöbbet az okostelefont használjuk, ezt követi szorosan az internet. Az önkormányzat felismerve a kor elvárását pályázatot adott be, hogy ingyenes WIFI pontokat hozzon létre a községben.

Szentmise a Nagyboldogasszony-templomból - Hamvazószerda

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Farkas Zsolt atya:
…Azzal, hogy valamiről lemondunk a böjti időszakban – és nem muszáj – hogy csak hús legyen, vagy pedig a böjtnek egy másik formáját választjuk, hogy plusz jó cselkedetet vállalunk be másokért, akkor bizony megerősíthetjük az akaraterőnket. S ez a világi és lelki dolgokban is kifizetődő. Az erős akarattal elérhetjük földi céljainkat, de lelki, mennyei céljainkat is. Ez a böjti időszak küldetése….

Február 15-én kezdetét vette a népszámlálás Szlovákiában

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2011-ben 458 ezren voltunk. És 2021-ben? – február 15. indult a népszámlálás Szlovákiában. Vedd számba magad a saját és a felvidéki magyar közösség érdekében.

Radosťou sa vracali, ale nie bez obáv – obrazy zo škôlky a škôl

Otvorili sa školské zariadenia aj v našej obci napriek tomu, že sa ozývalo smerom k nám v každom okamihu, aký veľký je problém. Situácia sa vôbec nezlepšuje. Hoci pomalšie, ale napĺňajú sa covidové oddelenia nemocníc. Ani medzi členmi vlády neboli stanoviská jednoznačné, či majú ísť deti do škôl a materských škôl, v niektorých okresoch sa začalo vyučovanie. Výsledok testovania okres Nové Zámky zafarbil na bordový. Svodín počas posledných posledných týždňov mal výsledok stále pod 1%. Aká je všeobecná nálada v zborovni – s touto otázkou sme sa obrátili na Andreu Szarka, riaditeľku ZŠ L. Csongrádyho. Škôlka momentálne prechádza dvojtýždňovou karanténou. Otvorenie plánuje 8. marca.

Budeme testovať

Nákaza v okrese Nové Zámky dosahuje 1,64%. Vyhodnotili 61526 testov a z toho bolo 1012 pozitívnych, čo znamená, že cez víkend bude vo Svodíne testovanie, darmo sme dosiahli len 0,82%, čiže sme pod 1,0%. Budeme testovať!!!!
Samospráva obce Svodín oznamuje občanom, že druhé kolo testovania bude prebiehať na odbernom mieste v miestnom kultúrnom dome 30. januára 2021 v čase 08:00 – 19:00 hod. a 31. januára 2021 v čase 08:00 – 14:00 hod.
Na testovaní sa môžete zúčastniť aj bez registrácie.‼
Pre osoby s trvalým pobytom na území obce Svodín je možnosť rezervovať si termín prostredníctvom rezervačného systému.

https://services.bookio.com/obec-svodin/widget

Már készül a Szőgyén - Kisújfalu szakasz

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A szelektív hulladékgyűjtő udvaron, már készenlétben van egy nagyobb mennységű darált törmelék, amivel meg tudja alapozni az önkormányzat a Szőgyén – Kisújfalu útszakaszt. Ezzel a lépéssel nemcsak, hogy egy újabb túraútvonalat kapunk, de akár célirányosan a vasútállomásra is eljuthat az ember, miközben teker néhány kilométert Kisújfaluig.

S odpadom potravín nemôžeme kŕmiť domáce zvieratá

Ministerstvo životného prostredia podalo návrh na značnú úpravu zákona o odpadoch. Presadili viac európskych smerníc, medzi nimi smernice o obmedzení používania jednorazových plastov a triedenie biologického odpadu, ktorý tvorí 50% zmesového komunálneho odpadu obce. Na zasadnutí poslaneckého zboru Szabolcs Méri, starosta obce oboznámil poslancov s povinnosťami obce v tejto tematike.

Aké sú naše možnosti v roku 2021?

Už ani rok 2020 nebol vynikajúcim rokom pre samosprávu. Už na jar oznámil štát, že dokáže zabezpečiť znížený rámec financií na chod samospráv. Pritom pandemická situácia zaťažovala samosprávy s navýšenými výdavkami. Vidíme napríklad výdavky na celoplošné testovanie. Aké sú naše možnosti v roku 2021? Dokážeme obnovovať, udržiavať, rozvíjať, a keď prípadne pandemická situácia dovolí, organizovať podujatia?