posted by

Archanjel svätý Michal

Patrón maďarskosvodínskeho kostola, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Hoci steny kostola sú už dávno minulosťou, my, Svodínčania, do dnešného dňa slávime hody na tom vysvätenom  mieste, kde stál kostol. Obrysy kostola ešte zachovali zakonzervované základy, ktoré veriaci takto na hody ozdobia kvetinami. Z kostola Nanebovzatia Panny Márie vynesú sochu svätého Michala, ktorá zdobila oltár zničeného kostola. Prežiť tajomstvo svätej omše na mieste, vyžarujúce pokoj, je očarujúce.

Ale čo vieme o patrónovi?

Podľa katolíckych tradícií svätý Michal je jedným zo siedmich archanjelov. On je vodcom nebeského vojska a víťazným bojovníkom. Oslavujeme ho od 6. storočia dňa 29. septembra. Jeho symbolom je obrovský meč, ktorým porazí všetko zlo, jeho sila vôle je obrovská, ako aj on sám. Jeho vernosť bohu je neochvejná.  Meno vzniklo  z hebrejčiny „mi ká él“ = Kto je ako Boh?

 

Comments are closed.