posted by

Adventný duchovný deň

V organizácii miestneho prezídia MÁRIA LÉGIÓ s podporou samosprávy sa uskutočnila  v sobotu pred druhou adventnou nedeľou prednáška pod názvom „ Falošné božie obrazy“, ktorú si mohlo vypočuť obecenstvo v budove starého obecného úradu.

Otec Zsolt pomocou karikatúr a detských kresieb poukázal na falošný boží obraz, ktorý sa môže mylne vyvíjať už v rannom veku v dôsledku vplyvu dospelých a ich životných podmienok. Otec poukázal na časté čítanie Svätého písma, veď cez bibliu môžeme dosiahnuť zdravý úsudok a predstavu o vždy odpúšťajúcom Nebeskom otcovi, o jeho bezpodmienečnej láske.

Comments are closed.