Sedemdesiatsedem verbunkov
Na konci dlhého vyjednávania s Viedenským dvorom bratislavský snem rozhodol o postavení spoločného vojska v roku 1715. Po zostavení spoločného stáleho vojska sa začalo s verbovaním vojakov pre cisárske vojská. V 18. storočí v rámci voľného verbovania, odviedli vojakov z územia monarchie t.j. aj z terajších území strednej Európy. Verejné verbovanie a tzv. Verbungové komandá zohrali obrovskú rolu v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca. Vo veľkom prispeli k popularizácii tradícií verbovania a k vytvoreniu nového jednotného tanečného štýlu verbunku v strednej Európe.
V nadväznosti na uchované tradície verbunkového tanca v spomínaných oblastiach predstavenie 77 verbunkov prezentuje rôznorodosť verbunkového tanca. Pestrosť predstavného tanečného a hudobného umenia a vzrušujúce obrazy zavedú diváka XXI-ho storočia do tajuplného sveta časov, v ktorých tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života.


Comments are closed.