O P A T R E N I A na tlmenie afrického moru ošípaných

Obecný úrad vo Svodíne informuje občanov a chovateľov ošípaných o nariadených opatreniach Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nové Zámky z dôvodu potvrdeného výskytu afrického moru ošípaných zo dňa 6.12.2021 v chove ošípaných v obci Bruty. Medzi inými sa zakazuje vlastníkom chovov ošípaných premiestňovanie ošípaných ako aj domácich zvierat z chovu a do chovu a nariaďuje sa vlastníkom chovov ošípaných bezodkladne (najneskôr do pondelka 13.12.2021) nahlásiť počet držaných ošípaných na tunajší obecný úrad na telefónnom čísle 036/75 66 000. Úplné znenie opatrení

Opatrenia_pasmo_dohladu_obec_svodin