Tohtoročné plánované oslavy prekazil koronavírus. Tak sa verejná spomienková slávnosť
neuskutočnila. Szabolcs Méri, starosta obce, položil kvety v predošlý deň k soche generála. Čestnú stráž stáli Lázár Halász a Kristóf Kovács z 32. skautského oddielu svätého Michala.
V mene žiakov a pedagógov ZŠ Lajosa Csongrádyho položili vence Andrea Szarka, riaditeľka, Erika Nothart, zástupkyňa a Dóra Molnár, predsedkyňa rady žiakov.
V mene spoločenstiev spomínali pri soche generála. V mene združenia Szőgyén Öröskége a ZO SMK Kornélia Berényi, ďalej Szabolcs Leboc a Antónia Švajcer v mene 32. skautského oddielu svätého Michala. Po zaspievaní hymny a spoločnej modlitby položili kytice na pamiatku všetkých, ktorí bojovali za maďarskú slobodu. Potom sa zastavili v Záhrade kostola sv. Michala a v mene skautského oddielu, keďže sú veštci traja skautmi, položili kvety a spomínali na detských hrdinov, ktorí položili svoje životy za domovinu.

Kornélia Berényi

Nech je požehnaná pamiatka marcovej mládeže – nechal nám odkaz Lajos Pósa, básnik, spisovateľ, skladateľ, klasik detskej literatúry.
Tento odkaz malo pred očami vedenie Základnej školy Lajosa Csongrádyho, keď v dôsledku koronavírusu sa rozhodlo pre oslavu medzi stenami školy a spomínali na revolúciu 1848-49 v triedach.
Sviatočnú náladu sálali chodby, učebne, lebo žiacke práce – ozdoby na okná, nástenky hlásali najkrajšie obdobie maďarských dejín.
Keďže zhromažďovanie sa nebolo možné, v triedach triedni učitelia pripravili netradičné hodiny a vyčarili sviatočnú náladu pre malých i veľkých.

Na prvom stupni oživili 15. marec so spevom, s recitáciou, premietaním, hádankami. Pre žiakov II. stupňa zabezpečili triedni učitelia program.
Manželia Polákovci, pracujúci na škole, pripravili spoločenskú hru z histórie.
Po skončení pamätných dní riaditeľstvo školy a rada žiakov za účasti čestnej stráže skautov položili vence na dvore školy pri soche Artúra Görgeia.
Po sviatočnom týždni nasledovali nedobrovoľné prázdniny, ktoré trvali 2 týždne a pokračuje sa s online učením až do konca školského roka.

Kornélia Berényi