Obnovila sa socha hrdinov vo Svodíne

Obnovila sa socha hrdinov vo Svodíne

„Sväté znamenie na počesť hrdinov, ktorých príklad poučuje a hreje pri srdci“

Sochu hrdinov, postavenú v roku 1924 na počesť padlých v I. svetovej vojne, počas uplynulých rokov poznačil zub času, potrebovala obnovu, aby sme si mohli dôstojne uctiť pamiatku tých, ktorí pred 100 rokmi obetovali svoj život za vlasť.

Nedeľňajšiu svätú omšu celebroval Zsolt Farkas na pamiatku hrdinov. Vojaci väčšinou nebojovali z mocenských záujmov. Boli ochotní položiť vlastný život za spolubojovníka, s ktorým ich spájalo prežité zlo a utrpenie. „Kto je schopný obetovať vlastný život, vyjadruje najväčšiu lásku“ – zdôrazňoval vo svojej svätej kázni otec Zsolt.

Po svätej omši sa zišli pri Soche hrdinov a spomínali na padlých hrdinov – z Maďarského Svodína obetoval svoj život za svoju vlasť 58 vojakov a z Nemeckého Svodína 56 vojakov.

Gabriel Vígh, starosta obce, poďakoval každému, kto prispel svojou prácou k obnove sochy. Otec Zsolt venoval modlitbu, potom sa položili vence a kahance k soche.

8 7 5 4 3 2 1 0-2

finančne podporil:

bga-620x330