Myšlienky pôstu

Myšlienky pôstu

Otec Zsolt:

Každý človek potrebuje telesné aj duševné „dobitie“, lebo aj najodolnejší sa po istom čase unaví od spôsobu života, plného práce, hemžiacich programov a úloh. Z času na čas potrebuje očistu, musí sa osviežiť telesne i duševne. Práve obdobie pôstu nám ponúka takúto príležitosť. Dá sa povedať, že v každom náboženstve sa vyskytuje určitá forma pôstu.

Popolcovou stredou sa zaháji obdobie pôstu

V tomto roku padne začiatok pôstu na 1. marca. Cirkev udeľuje kríž popolom na naše čelo so slovami: „Pamätaj, človeče, že si prach a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu“. Takto nás vyprevádza do púšte svätého štyridsaťdňového pôstu. Duchovný otec nakreslí na naše čelo kríž, ktorý sľubuje večný život, s popolom znázorňujúcim pominuteľnosť.

V starom zákone si ľudia v čase smútku sypali popol na hlavu, sadli si do popola, alebo sa váľali v popole. Popol znamená pominuteľnosť aj očistu. Popolcová streda pochádza zo starokresťanských tradícií, veriaci si sypali kajúcne popol na hlavu a obliekli sa do vrecovín.

Popolcová streda je prísnym pôstnym dňom. Dávnejšie, podľa zdržanlivosti poznali tri pôsty: prísny, zmiernený a zdržovania sa mäsitého pokrmu. Od roku 1966 cirkevný zákon pozná prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. V tento deň vo veku od 18 rokov do 60 rokov veku smú veriaci prijať trikrát potravu, pričom sa iba raz do sýta najesť, mäsitého pokrmu sa musia zdržať od 14 roku veku.

Štyridsať dní pôstu znamená štyridsať všedných dní odpočítavaných od veľkonočnej nedele

Deň Pána, nedeľa, nie je pôstnym dňom.  Od VII. storočia sa obdobie pôstu začína stredou, predchádzajúcou prvú nedeľu, a tak od popolcovej stredy do veľkonočnej nedele uplynie 46 dní a nie štyridsať. Nedeľa sa nezapočíta do pôstneho obdobia, lebo sa nepovažuje za pôstny deň.

Číslo štyridsať v Biblii znamená prípravné obdobie, duchovnú obnovu, naplnenie Božej vôle. Pršalo štyridsať dní a štyridsať nocí pri potope sveta, Mojžiš putoval štyridsať rokov v púšti, Ježiš sa pripravuje štyridsaťdňovým pôstom, my, kresťania, sa pripravujeme tiež štyridsaťdňovým pôstom na veľkonočné sviatky osláviť Kristovo vykupiteľské dielo.

Pôst nie je iba zriekaním sa jedla, ale aj o dobrých skutkoch,

s ktorými môžeme posilniť silu vôle. Môže sa posilniť naša sila vôle v jednoduchých veciach, v boji proti hriechom, omylom. Pôst nie je pre účel chudnutia alebo úspory, ale preto, že čoho sme sa zriekli, ponúkneme chudobným. Pôstne obdobie je obdobím ticha, sebapoznávania, pohľad do bolestnej tváre Krista, ktorý vedie k pokániu a duševnej očiste. Pôst neznamená iba zdržanie sa od mäsitého pokrmu, to je iba jedna forma pôstu. Existujú aj iné druhy pokánia, hlavne činy láskavej pomoci.

 

Szentmisék rendje – Szőgyén

Poriadok sv. omší – Svodín

 

  1. március 5. – 2017. március 12.

 

Vasárnap

Nedeľa  

 

8.00

10.30

Nagyböjt I. vasárnapja

 

Hívekért

Hétfő

Pondelok

  Nem lesz szentmise
Kedd

Utorok

17.00

 

† Segítő Szűzanya tiszteletére
Szerda

Streda  

17.00 † Bottyán József és szülei
Csütörtök

Štvrtok

  Nem lesz szentmise
Péntek

Piatok

16.30

17.00

Keresztút

† Krško Ágnes

Szombat

Sobota

  Nem lesz szentmise
Vasárnap

Nedeľa  

 

8.00

10.30

Nagyböjt II. vasárnapja

 

Hívekért

Vasárnap gyűjtés a karitász javára.

 

Štyri strieborné plakety svodínskym darcom

Štyri  strieborné plakety svodínskym darcom

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripravil dňa 19.1.2017 bezpríspevkové darovanie krvi v kultúrnom dome. Z prítomných  29 darcov darovalo krv 26. Zaznamenali sme i troch prvodarcov menovite Dominik Takács, Eva Kršková a Roman Szalai. Pri slávnostnom zápise darcov do pamätnej knihy obce  za prítomnosti starostu obce Gabriela Vígha si prevzali strieborné  Jánskeho plakety za 20 násobné darovanie  štyria darcovia a to Libuša Huličková, Attila Dobai, Zsolt Menyhárt , Ernest Dráfi.  Strieborným darcom boli odovzdané i darčeky Zboru pre občianske záležitosti a sladké odmeny. Veľmi nás teší, že nám rastú i noví plaketári, ktorí si možno už v tomto roku prevezmú svoje ocenenie. Najbližšie sú Eva Turcsiková zlatá plaketa , Margit Menyhárt bronzová plaketa.

Vysoko si vážime, oceňujeme a ďakujeme za tradičnú  pomoc samospráve obce a Poľnohospodárskemu družstvu Svodín  za pomoc pri morálnom a vecnom oceňovaní našich  darcov.

Najbližšie stretnutie darcov bude pri výjazde transfúznej stanice Nové Zámky v druhej polovici mája 2017.

PaedDr. Karol Krško, predseda  MS SČK Svodín 

Máme za sebou prvý zápas

Máme za sebou prvý zápas

Vypadá to tak, že sa dá do hromady tím hádzanej. Odohrali sme prvý zápas s detským družstvom hádzanej štúrovského športového klubu. (u oboch to boli žiaci druhého a tretieho ročníka)

Je pravdou, že naša bránka zažila viac gólov ako súperova, ale doteraz naučené – vedenie lopty, hod na bránu, s loptou viac ako tri kroky nespravíme – dievčatá všetko ovládali. A to je pozitívne potvrdenie našej doterajšej práce. Takéto zápasenie dá niekedy viac ako tréningy, lebo získajú väčší prehľad hry, osvoja si pravidlá, ovládnu svoju trému.

Druhý zápas bude 2. marca v Štúrove. Čakáme Vás povzbudzovať. Aj sem do Svodína prišlo veľa štúrovských rodičov.

Erika Koncserová

kézi3 kezi2 kézi1