Milí Svodínčania,

Milí Svodínčania,

zapálili sme tretiu sviečku na adventnom venci, mohli sme si zakúpiť jedinečné darčeky na trhu miestnych výrobkov, mohli sme prispieť do zbierky skautov pre miestnych odkázaných. Prípravy sa chýlia ku koncu…, pomaly sa začínajú sviatky. Požehnaný čas narodenia nášho Spasiteľa. Želám, aby ste prežili sviatky v radosti, pokoji, v mieri v kruhu rodiny. Nech je toto obdobie obdobím duševnej a telesnej pohody, nech ostane z vianočnej radosti aj pre nasledujúce mesiace.

Už otvára svoje brány rok 2017. Samospráva aj v novom roku urobí všetko v prospech krášlenia a vývoja obce. Prosíme, aby ste boli v tomto partnermi, lebo v spolupráci, vytvárajúc spoločenstvo, sa ľahšie zrealizujú plány.

Každému milému spoluobčanovi prajem v zdraví prežitý úspešný a šťastný nový rok.

 

Gabriel Vígh, starosta

Ozajstný svodínsky jarmok

Ozajstný svodínsky jarmok

Svetlá, vône, varené víno, kapustnica, svodínsky posúch, ryby, guláš z divokej zveri, remeselnícke ručné práce, domáce koláče, zákusky a veľký dav ľudí na vianočnom trhu.

Štyria organizátori – Gizella Fazekas, Erika Koncserová, Norbert HalászPeter Volter sú tiež spokojní. Vianočný trh zorganizovaný už po šiestykrát je čím ďalej, tým populárnejší tak v kruhu predávajúcich, ako aj medzi kupujúcimi. Z organizátorov nám Gizella prezradila, že pred šiestimi rokmi na začiatku odznela otázka: „Koľko to bude všetko stáť?“. Už vtedy som povedala, že to nie je o peniazoch, ale o prístupe. Keď sa nájdu ľudia, ktorí niečo urobia v prospech tých, ktorí by chceli predviesť svoje zdravé, chutné a ojedinelé produkty, tak to určite pôjde. Napĺňa nás dobrým pocitom, že na našu pozvánku reaguje stále väčší počet predajcov. Väčšinou sú to Svodínčania, lebo cudzí môžu ponúkať iba produkty, aké miestni nemajú v ponuke.“

Obec a príspevková organizácia Scheuden zabezpečilo finančne zázemie celej akcie. Na hlavnom námestí sa varila kapustnica obce, ktorú rozdávali obyvateľom zadarmo. Varil ju už skúsený šéfkuchár Ľudovít Hulička a Mária Benyeová, Margita Harangozóová a Mária Tóthová potom rozdávali vyhladnutým jarmočníkom.

Veru sortiment bol široký – veľa ručných prác, nádoby z pálenej hliny, bižutéria, sochy, kalendáre, knihy, ozdobné predmety, sviečky, hračky, šály, mydlá – ťažko sa dá vymenovať všetko. Z domácej výroby veľa dobrôt, aby som menovala len najzaujímavejšie: lekvár zo zelených orechov, zo šípok, z brusníc, kalkýš, medovina, sušená moruša a jarabiny, rakytníkový džús. Takmer nikto neodchádzal s prázdnymi rukami. Toľko kreatívnych Svodínčanov! – dodala Magdaléna Dukonyová.
Dali sa kúpiť na jarmoku aj permanentky divadelných večerov, mohli sa poslať odkazy Ježiškovi, skauti organizovali zbierku pre odkázaných, pohostili sme delegáciu z družobnej obce Bajót, Mikuláš rozdával cukríky, dokonca aj menej poslúchajúce deti si mohli k nemu sadnúť, lebo je tak zábudlivý, že aj korbáč zabudol doma. Síce vnútorný trh sa skončil po zatmení, ale na hlavnom námestí pokračovala veselica.

Ako skončila jesenná sezóna 2016/2017 pre futbalové mužstvá

Ako skončila jesenná sezóna 2016/2017 pre futbalové mužstvá

Vyhodnocuje Tomáš Kunyik, predseda

 

Žiaci v IV. Lige SŽ U15 OBFZ NZ skončili na 3. mieste. Toto umiestnenie odzrkadľuje prácu detí a trénera Zsolta Bószu. Z 13-tich zápasov sa zrodilo 8 víťazstiev, 1 remíza a 2 prehry. Získali sme 25 bodov, dali 62 gólov a dostali 27. Dúfame, že na jar sa nám podarí podobné alebo aj lepšie umiestnenie. Gabi Rácz zahral najviac, celkom 840 minút, najviac gólov (13) má na svedomí Bálint Pirtyák.

Výsledky dorastu sú o niečo bledšie. Pravidelné zranenia a absencia hráčov sťažuje prácu mužstva, ktoré hrá V. ligu D U19 VÝCHOD ZSFZ. Zo 16-tich mužstiev sme sa umiestnili na 14. mieste. Získali sme 14 bodov, dali 30 gólov, dostali 41, vyhrali sme 4 zápasy, dve remízy a prehrali 9 zápasov. Kráľom gólov sa stal Tamás Pirtyák s 15 gólmi. Najviac zahral Dominik Góra, 1350 minút. Chlapcov z týždňa na týždeň pripravuje Ján Dobai.

Dospelí majú za sebou veľmi slabé jesenné kolo. Veľmi dúfam, že jarná sezóna bude úspešnejšia. Pod slabý výkon mužstva sa podpísal aj nedostatočný počet tréningov, lebo zostavenie harmonogramu nie je ľahká úloha. My sa však nevzdáme a budeme bojovať za lepšie výsledky. Mužstvo hrá VI. Ligu MEVA OBFZ NZ. Zo 16-tich mužstiev sme sa umiestnili na 13. mieste. Získali sme 15 bodov, dali 21 gólov, dostali 35, vyhrali sme 5 zápasov a prehrali 10 zápasov. Najviac gólov dali Erik Barna (4) a Benjamin Bubloš (4). Najviac zahral Erik Barna, 1249 minút. Veríme, že postúpime.

Dvere Športového klubu sú otvorené pred každým. Vďačne prijmeme každú pomoc, radu a pozitívny prístup, čo slúži lepšej budúcnosti svodínskeho športu.

Touto cestou by sme chceli popriať každému príjemné a pokojné vianočné sviatky, láskyplný nový rok v mene svodínskeho Športového klubu.

Klub KRÁSNEHO VEKU

Klub KRÁSNEHO VEKU sa iba nedávno zakladal a už prichádzajú so zaujímavým programom. Desať prednášok v podaní Dezső Nágela sa zaoberá s dejinami Svodína. V čase reportáže už máme za sebou dve tematiky, na ktorých sme sa oboznámili s publikáciami o Svodíne a o vykopávkach.

 

Aké sú ďalšie tematiky?

Pýtam sa prednášajúceho, ktorý je iniciátorom väčšiny publikácií a znalcom histórie obce.

Dejiny náboženstva vo Svodíne, predstavitelia náboženského života, vojnové a vojenské udalosti na území obce, názvy a obyvatelia obce, miestne školské zariadenia, svodínska verejná správa a administratíva, spoločenské a civilné organizácie, národopis, ľudová architektúra – obyčaje, významní svodínski rodáci. Plánujeme pozvať aj prednášateľov – ako napríklad Juraja Pavúka, archeológa, Józsefa Liszku, národopisca, Tivadara Tulassayho, Katalin Gábris a iných.

Ako sa zrodila myšlienka týchto prednášok?

V rámci Dňa otvorených kostolov som hovoril o histórii našej obce, potom sa viacerí pýtali na pokračovanie. Keďže ma zaujíma táto tematika a zaoberám sa s ňou, dal som sa na to. Tu by som poznamenal, že je málo takých obcí, dokonca aj miest, o histórii ktorých vydali toľko publikácií.

Popri toľkých vypracovaných publikáciách sa dá povedať ešte niečo nové?

Samozrejme. Keď človek prečíta množstvo kníh, nájde rovnosť a rôznorodosť medzi prameňmi. Ďalšie poznatky by sme mohli získať z vydania Historica Domus, ktoré sa napísalo na začiatku rokov 1600 v staro latinskom jazyku. Videl som ho iba raz, keď ho otec Jozef Czuczor našiel na fare, ale nechcel vydať z rúk, osobne spravil fotokópiu a my sme ho potom odniesli františkánom do Ostrihomu. Našli sme jedného františkána, ktorý ovládal jazyk a zhruba nám povedal obsah – preložil časť o kostole Nanebovzatia panny Márie, ale na celý preklad sa nepodujal. Nenachádzame ani knihu napísanú v rokoch 1800 od Jánosa Feichtingera, nemeckosvodínskeho obyvateľa, ostrihomského kanonika, ktorý spracoval históriu obce od roku 1600. Bolo by dobré získať od Józsefa Szabóa knihu vydanú v roku 1865 pod názvom „ isszaemlékezések Szőgyénre“. On pôsobil vo Svodíne v rokoch 1931 až 1941. Iste by sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vtedajšom živote.

Klub srdečne očakáva nielen členov, ale každého záujemcu.

Mikulášsky turnaj

V prvý decembrový víkend sme usporiadali mikulášsky pohár v telocvični s účasťou mužstiev žiakov z Brutov, Mužle, Veľkých Ludiniec a zo Svodína. Každý hral s každým a svodínskemu mužstvu sa podarilo zvíťaziť na všetkých troch zápasoch a tak si zaslúžene mohli prevziať pohár za 1. miesto.

Snažíme sa o rozumné využitie finančných prostriedkov

Snažíme sa o rozumné využitie finančných prostriedkov

Gabriel Vígh starosta obce o rozpočte:

Ku koncu vlaňajšieho roka bol rozpočet zostavený trochu inak ako doteraz – rozdelený na dve časti. Keďže hospodárenie obce sa uskutočňuje cez príspevkovú organizáciu Scheuden, ktorá disponuje so samostatným rozpočtom. Tie finančné prostriedky, ktoré sme doteraz využívali na zveľadenie obce a kultúrne podujatia, nie sú hodené do jedného vreca, ale sú položkovite rozpísané. Je plánovaná suma na údržbu obecných budov, vďaka čomu dostaneme oveľa prehľadnejší obraz ako a kedy použijeme tieto prostriedky. Takto sa nemôže stať také ako v minulosti, že napríklad Dom ľudových tradícií sa dostane na hranicu zrútenia.

Celkový príjem obce v roku 2015 činil 1 790 114 eur. V roku 2016 plánovaný príjem bol 1 496 250 eur a ku koncu roka predpokladané plnenie bude 1 755 793 eur. 35-40 percent celkového príjmu tvoria podielové dane, k tomu pribudnú ešte dane z nehnuteľností a iné dane, nájomné, dotácie, projekty, predaj obecného majetku.

Na dve základné školy dotácia zo štátneho rozpočtu v roku 2015 činila 424 707 eur. Predpoklad na rok 2016 je 458 541 eur. Dotácia od štátu zahŕňa sumu podľa počtu žiakov a na vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, učebnice, sociálne znevýhodnené prostredie.

Materská škola patrí do právomoci obce. Zo štátneho rozpočtu  je príspevok 2658 eur na podporu školopovinných detí. Pravdu povediac, pre obec je veľkou ťarchou prevádzkovať materskú školu v takejto veľkej budove, keď aj tu vidíme klesajúci počet detí a demografické údaje ukazujú, že sa to nezmení ani v budúcnosti.

O výdavkoch môžem povedať, že na nič zbytočné nemíňame naše spoločné peniaze. Kým v predchádzajúcich rokoch sa žilo z úverov, my nerozmýšľame tak. Kontokorentný účet sme prekročili v tomto roku iba dvakrát, čo však neznamená chýbajúce finančné prostriedky, skôr sa dá pripísať nepozornosti. Na tomto veľa ušetríme – kým v roku 2015 boli úroky 705,66 eur, v tomto roku 280,20 eur.

V roku 2016 sme nezobrali ani cent úveru. Najstarší úver – ešte z čias Domu ľudových tradícií – sme do júna uhradili. V súčasnosti ešte splácame jeden väčší úver, ktorý zobralo predošlé vedenie na cestu a chodníky pri nájomných bytoch, aj keď tieto mali byť súčasťou projektu.

V tomto roku budeme môcť uskutočniť veľa rekonštrukcií a investícií. Keď sme sa pustili do školského dvora, nemysleli sme si, že toľko stihneme, dokonca sa nám podaril vybudovať vonkajší fitness park.

Tento by sme chceli na budúci rok rozšíriť, dokonca by sme chceli vybudovať ďalší v Nemeckom Svodíne na Jarmočnom námestí. Veľa sme pracovali na rekonštrukcii ciest, môžem povedať, bolo to dávno, keď sa podarilo toľko ciest obnoviť ako v tomto roku. Opravila sa jedna veľmi nebezpečná časť, konkrétne pri kultúrnom dome, kde sme vybudovali aj parkovacie miesta. Pracovali sme aj na dlhodobých projektoch, vypracovala sa projektová dokumentácia čističky odpadovej vody. Je to naozaj grandiózna investícia, iba vypracovanie plánov stojí okolo 70-tisíc eur a približne jednu tretinu tejto čiastky sme už zaplatili. Vyporiadavame vlastníctvo pozemkov a vybavujú sa rôzne povolenia.

V materskej škole sa uskutočnila oprava toaliet, vybudovala sa jedna uzamknuteľná miestnosť, vymenil sa ohrievač. Dala sa do prevádzky kuchyňa – vymenili sa dvere, vymaľovali sme, vymenili sme elektroniku, teraz je všetko v prevádzkyschopnom stave. V kuchyni zamestnávame jednu kuchárku. Podľa slov riaditeľky je väčší komfort a deti majú s kuchárkou lepší vzťah. Kuchyňa sa prevádzkuje od septembra, o rok budeme môcť vyhodnotiť, koľko sme ušetrili týmto krokom. Vtedy ešte skresľuje výsledok čiastka renovácie, ale i tak budú výsledky lepšie ako predtým. Sú vyhotovené plány na celkovú rekonštrukciu materskej školy, nie som presvedčený, či to nie sú vyhodené peniaze, lebo výzvy sú vypísané na rozvíjajúce sa materské školy. Čakáme ešte na výzvu, týkajúcu sa dopravného ihriska materskej školy a jeho materiálneho vybavenia.

img_0583 05 03 02 04

Adventný duchovný deň

Adventný duchovný deň

V organizácii miestneho prezídia MÁRIA LÉGIÓ s podporou samosprávy sa uskutočnila  v sobotu pred druhou adventnou nedeľou prednáška pod názvom „ Falošné božie obrazy“, ktorú si mohlo vypočuť obecenstvo v budove starého obecného úradu.

Otec Zsolt pomocou karikatúr a detských kresieb poukázal na falošný boží obraz, ktorý sa môže mylne vyvíjať už v rannom veku v dôsledku vplyvu dospelých a ich životných podmienok. Otec poukázal na časté čítanie Svätého písma, veď cez bibliu môžeme dosiahnuť zdravý úsudok a predstavu o vždy odpúšťajúcom Nebeskom otcovi, o jeho bezpodmienečnej láske.