Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union / Polgárok együttműködése az Európai Unióban / Kooperácia občanov v Európskej únii

Partneri projektu / Projektpartnerek / Partner organizations Svodín (SK) – hlavný projektový partner / főpartner / lead partner Tata (HU) -... Ďalej ...

Naša spoločná budúcnosť – Közös jövőnk - Our Common Future  Ďalej ...

Tolerancia a gyerekek szemével / Tolerancia s očami detí / Tolerance with the yeas of the children  Ďalej ...

Tradície Strednej Európy - Közép-Európa hagyományai - Traditions of Central Europe  Ďalej ...

Info template - sk / Info template-hu / Info template info_template_hu  Ďalej ...