posted by

od 01.04.2020 zmena úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, pracovisko Štúrovo:

Pondelok                            8.00 – 11.00 h.

Utorok                                 8.00 – 11.00 h.

Streda                                  13.00 – 16.00 h.

Štvrtok                                8.00 – 11.00 h.

Piatok                                  8.00 – 11.00 h.

Je zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (okrem nevyhnutných prípadov, napr. agenda sociálnoprávnej ochrany detí)

Comments are closed.