posted by

Na jar k nám dorazili z Maďarska výstavné kusy umelca, maliara Dániela Lászlóa, žijúceho
v budapešti.

Na zorganizovaní výstavy, ktorej diela zobrazujú výnimočné chvíle pútí na krásnych olejomaľbách,
spolupracovalo združenie „Szögyén Öröksége“ a prezídium „Mária Légió”.

Cesta pretína a spája v tvare kríža strednú Európu z rakúskeho mesta Mariazell po rumunský
Csíksomlyó a poľskú Czestohowú s Medugorjevom v Bosne Hercegovine. Pútnická cesta vytvára
cestnú sieť aj na území Slovenska a  pripája sa na ďalšie cestné siete v Maďarsku. Takto na trase Nové
Zámky – Márianosztra je jednou zo zastávok aj Svodín.

Comments are closed.