posted by

Vďaka samospráve sa zúčastnilo 43 Svodínčanov v Nových Zámkoch na večierku „Tavasz nyílik“. Väčšinu tvorili členovia ženského zboru a mužského spevokolu. Nadšene hovorili a zážitkoch. Postojačky sme tlieskali, hovorí Marika Elzerová. Zažili sme úžasné predstavenie – pokračuje Rózsi Fialka. Ostatní vymenúvajú účinkujúcich Marika Nyitrai, Árpád Szabó, Éva Barti, Beatrix Budai, Árpád Iványi, János Bokor, Zsuzsa Kátai.

Kým hovoríme o predstavení, prichádza krajčírka. Vezme mierky a dohodnú sa o úbore. V tejto záležitosti je Erzsi Spek poverenou osobou. Zabezpečí vzorky látok. Dohodnú sa na dlhej sukni, blúzke a veste. Farba je krásna olejovo zelená. Pán starosta prisľúbil, že šaty hradí obec, lebo týždenne nacvičujú, zúčastňujú sa na jednotlivých podujatiach. „Dievčatá“ prezradia, že toho času spevokol má 15 členov. Orientujú sa skôr na ľudové piesne pod vedením pedagóga Istvána Alta. Učili sa už z rôznych zbierok, ale aj svodínske ľudové piesne, zo spoločnej zbierky Istvána Alta a tety Katus Sámson sú súčasťou repertoáru. Pripojili sa k nim aj hudobníci – okrem Istvána Alta aj Ferenc Elzer a Jozef Récsei.

Share on FacebookShare on Google+Share on TumblrTweet about this on TwitterShare on RedditShare on LinkedInPin on Pinterest

Comments are closed.