ústne konanie spojené s miestnym šetrením so stretnutím na mieste výrubu

Comments are closed.