V gymnáziu MIND v Tate privítali putovnú výstavu z tvorby svodínskej galérie umenia, ktorú zorganizovalo združenie Tatai Helytörténeti Egyesület.

Na otvorení sa zúčastnili József Michl, primátor mesta, Henrietta Beró, viceprimátorka, Zsuzsanna Osgyáni, referentka, a spolupracovníci samosprávy a školských inštitúcií. Výstavu sprevádzali Szabolcs Méri, starosta obce Svodín, Veronika Smidt, knihovníčka, Beáta Melecsky, redaktorka svodínskej televízie, Kornélia Berényi,  Sándor Ottmár. Boli prítomní umelci, študenti školy, potomkovia vysťahovaných zo Svodína.

Veronika Smidt na otvorení hovorila o tvorbe Medzinárodného umeleckého tábora. Tábor vytvorili v roku 1998 na podnet Bélu Nágela, pod vedením Jánosa Kántora, ostrihomského umeleckého pedagóga.

Putovná výstava pozostáva z 29 umeleckých diel od 23 tvorcov.

S touto výstavou sa vytvorila duševná hodnota, ktorá do konca júna v Galérii gymnázia MIND vytvára v znamení umenia jednotu, hlásajúcu súdržnosť umelcov karpatskej kotliny.

 

Comments are closed.