Zber komunálneho odpadu

Nezamestnaní dostávajú sociálne dávky po odpracovaní určitého počtu hodín na verejnoprospešných prácach. U nás je momentálne zaradených 67 osôb na verejnoprospešné práce. Z toho 21 osôb pracuje týždenne 16 hodín, 46 osôb má povinnosť odpracovať mesačne 32... ďalej...

Separovaný zber odpadu sept 2015 Termíny vývozu komunálneho odpadu - júl, aug, sept  ďalej...