Oznamujeme obyvateľom obce, že zamestnanci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, približne dva týždne, budú vykonávať ročný odpočet vody na území Nemeckého Svodína.

Comments are closed.