posted by

– hovorí starosta obce Gabriel Vígh, s ktorým hovorím o prácach, vykonávaných v poslednom období.

Kultúrny dom už dlhšiu dobu zateká. Keď pršalo, všade boli rozložené vedrá, aby zachytili dažďovú vodu. Nemôžeme čakať na úspešnosť projektu na obnovu kultúrneho domu už len kvôli zachovaniu terajšieho stavu. Izolácia dvoch tretín plochy strechy sa uskutočnila. Ak nám dovolia financie, budeme pokračovať.
Dali sa do poriadku chodníky a jarky od Domu ľudových tradícií.
Prebieha maľovanie základných škôl a materskej školy. Dokonca po 22 rokoch aj chodba slovenskej základnej školy bola vymaľovaná – k tomuto nedošlo kvôli zložitosti lešenárskych prác.
Žiaľ, čoskoro celú dedinu budú nezamestnaní udržiavať v poriadku, lebo je stále viac opustených domov a jarkov.
Na futbalovom ihrisku nepretržite obnovujeme – naposledy sa vymenil prístrešok prezliekarní, vymaľovávalo sa a vykonali sa ďalšie práce.
Obnovou miestnych komunikácií sme mohli začať až po vyrovnaní vlaňajšieho dlhu (5200€) Cestnej stavebnej spoločnosti Korekt s.r.o. Komárno. Teraz sa odstránili výtlky v uliciach Dlhý rad, Novovieska cesta, Hlavnosecká a smerom k Nákupnému stredisku za kultúrnym domom v hodnote 4000 eur.
Po 20 rokoch sa podarilo dohodnúť so spotrebným družstvom COOP Jednota Nové Zámky a tak sa obnovil chodník a zhotovil bezbariérový vchod do predajne. Okrem toho sme vybudovali bezbariérový vchod k predajni Trafika – ABAR, ktorá sa nachádza vedľa Domu pre prácu na diaľku. Majiteľ predajne formou kompenzácie nájomného vopred na vlastné náklady zväčšil predajný priestor a obec, keďže nehnuteľnosť je majetkom obce, vybudoval bezbariérový vchod a tak isto aj k miestnosti v Dome služieb, navštevovanej dôchodcami.
V projekte na verejné osvetlenie bolo mnoho nedostatkov, z plánu sa vynechali 3-4 ulice. V týchto uliciach musíme zabezpečiť osvetlenie z vlastných zdrojov. Reklamačná doba je tiež dlhá, lebo ide o svietidlá, vyrábané v zahraničí.
Tu by som sa chcela opýtať, prečo svietia aj vtedy, keď je ešte svetlo?
Lampy sa zapínajú a vypínajú na svetelný jas. My teraz počas záručnej lehoty nemôžeme zasahovať do systému. Firmu pravidelne informujeme o nedostatkoch.
Vidieť už úsporu?
Po uplynutí 6 mesiacov dospejeme k záveru, či je úspora a v akom rozsahu.
Vďaka úspešnému projektu v rámci združenia „Dvory a okolie“ začíname s budovaním parkoviska za telocvičňou. Máme už stavebné povolenie na vytvorenie parkoviska a autobusovej zastávky.
Tu by som chcel ešte pripomenúť, že sme uzatvorili zmluvu na 3 mesiace s firmou PT Security Slovakia s.r.o. Komárno na dozor nad objektmi obce. Oni vykonávajú túto činnosť aj v okolitých obciach. Budú sledovať zábery kamerového systému a majú právo zabrániť v pohybe osôb, pristihnutých pri čine až do príchodu príslušníkov policajného zboru. Spomínaná firma na základe predbežných rokovaní začiatkom októbra 2015 vybuduje vo Svodíne pult centrálnej ochrany, na ktorý môže napojiť každý záujemca svoj alarm a kamerový systém.

felujitas 2 (Copy)

felujitas 3 (Copy)

Comments are closed.