Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení...

Oznámenie o uložení zásielok 25.02.2019 Oznámenie o uložení...

Zverejnenie informácie - odpad -...

Registrácia chovu ošípaných - usmernenie Predaj 1 ks OŠ

1943_2018 - oznam - výrub drevín (Szá) 1963_2018 - oznam - výrub drevín...

1804_2018 - oznam - výrub drevín (Špe) 1805_2018 - oznam - výrub drevín...

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča WOSO18_I1skA4 WOSO18_I2huA4

Obec Svodín - Podmienky ochrany...