Zmluvy

Zverejnené zmluvy

V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, Obec Svodín začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy. Vychádzajúc z uvedeného zákona zmluvy nadobúdajú účinnosť až deň po ich zverejnení. So zverejňovaním zmlúv sme začali, ako nám to umožnili technické podmienky. Zákon ukladá taktiež povinnosť zverejňovať na internetovej stránke aj objednávky a faktúry. Zatiaľ však nebola špecifikovaná suma, od ktorej majú byť takéto dokumenty zverejnené. Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií by mal  vydať usmernenie týkajúce sa spôsobu a formy zverejňovania predmetných dokumentov.

2018 Október

 • pdf-icon
  Zmluva o spolupráci.Svodín-Gbelce. zberný dvor.3

 • pdf-icon
  ZS distribučná „NZ_Svodín, VNK, TS, NNK, NNV“ zverejnená 08.10.2018.

  2018 September

 • 2017 DECEMBER

  DECEMBER 2016

  pdf-icon
  2-kz-10b-2016-obec-kiraly-www
  pdf-icon
  kz-10a-2016-obec-futbalove-ihrisko-www
  pdf-icon
  nz-najom-strechy
  pdf-icon
  zmluva-o-grantovom-ucte-zo-dna-01-12-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-01-12-2016-ucinnost-dna-02-12-2016

  OKTÓBER 2016

  pdf-icon
  kz-stefanka-bitter-dodatok-1

  SEPTEMBER 2016

  pdf-icondexia-komunal-superlinka-zmluva-o-kontokorentnom-uvere-c-20_066_06-dodatok-c-10-zo-dna-20-09-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-20-09-2016-ucinnost-dna-21-09-2016

  pdf-icondodatok-c-1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-1

  pdf-icondodatok-c-2-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-2

  pdf-iconkz_stefanka-bitter2-zverejnenie

  pdf-icon201_szilassinora-zverejnenie

  AUGUST 2016

  pdf-icon
  dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov-c-515_2016-zo-dna-23-08-2016-renata-mikula-dobra-plus-zverejnene-dna-24-08-2016-ucinnost-dna-25-08-2016

  pdf-icon
  dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovem-hospodarstve-c-eoz-290-02-2016do-zo-dna-04-08-2016-enviropol-s-r-o-organizacna-zlozka-zverejnene-dna-16-08-2016-ucinnost-dna-17-08-2016

  DECEMBER 2015

  NOVEMBER 2015

  [/toggle]

  DECEMBER 2014

  NOVEMBER 2014

  OKTÓBER 2014

  SEPTEMBER 2014

  AUGUST 2014

  JÚL 2014

  JÚN 2014

  MÁJ 2014

   APRÍL2014

  MAREC 2014

  FEBRUÁR 2014

  JANUÁR 2014


  DECEMBER 2013

  NOVEMBER 2013

  OKTÓBER 2013

  SEPTEMBER 2013

  AUGUST 2013

  JÚL 2013

  JÚN 2013

  MÁJ 2013

  APRÍL 2013

  MAREC 2013

  FEBRUÁR 2013

  JANUÁR 2013


  DECEMBER 2012

  NOVEMBER 2012

  MAREC 2012

  FEBRUÁR 2012

  JANUÁR 2012

  NOVEMBER 2011

  OKTÓBER 2011

  SEPTEMBER 2011

  AUGUST 2011

  JÚL 2011


  DECEMBER 2010