Zmluvy

Zverejnené zmluvy

V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, Obec Svodín začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy. Vychádzajúc z uvedeného zákona zmluvy nadobúdajú účinnosť až deň po ich zverejnení. So zverejňovaním zmlúv sme začali, ako nám to umožnili technické podmienky. Zákon ukladá taktiež povinnosť zverejňovať na internetovej stránke aj objednávky a faktúry. Zatiaľ však nebola špecifikovaná suma, od ktorej majú byť takéto dokumenty zverejnené. Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií by mal  vydať usmernenie týkajúce sa spôsobu a formy zverejňovania predmetných dokumentov.

Október 2020

zmluva BP 20KBP662Obec Svodín  P03_Cennik postovneho a poistného_K_01.12.2019 – s účinnosťou od 21.10.2020

DODATOK č. 1_2020_k Zmluve o dielo_Smartintegra – dátum účinnosti od 14.10.2020

September 2020

Zmluva o kontokorentnom úvere c.20_066_06 Dodatok c.14 – dátum účinnosti od 17.09.2020

August 2020

DOHODA 2017054218 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zam. – dátum účinnosti: 28.08.2020

Dohoda č. 2017054215 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnsoti formou dobrovoľíckej služby – dátum účinnosti: 27.08.2020

zmluva_20-120-01384_Tajomstvá stodoly – dátum účinnosti: 26.08.2020

zmluva_20-120-01394_Tance z oblasti Rábakoz – dátum účinnosti: 26.08.2020

zmluva_20-311-01945_Zimne divadelne vecery – dátum účinnosti: 26.08.2020

Júl 2020

zmluva_20-110-00561_Živé tradície poklady našej spoločnosti – dátum účinnosti: 15.07.2020

Jún 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-214-00566 – dátum účinnosti: 03.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-212-00619 – dátum účinnosti: 03.06.2020

Máj 2020

Partnerségi megállapodás_Partnerská dohoda_v1-00_Svodin_Tata

Apríl 2020

DOHODA č. 201705465 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ s účinnosťou od 30.04.2020

zmluvy pre dielo časť 1_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA s účinnosťou od 9.4.2020

zmluvy pre dielo časť 2_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ – REMESELNÝ DOM s účinnosťou od 9.4.2020

Marec 2020

Dohoda č. 201706089 poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska s účinnosťou od 27.03.2020

Zmluva o národnom spolufinancovaní_Development of sales infrastructure of local products_SKHU_1802_3.1_050 s účinnosťou od 24.3.2020

Február 2020

DOHODA číslo 201752A27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 27.02.2020

Január 2020

DOHODA číslo 201752A6 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 30.01.2020

december 2019

Subsidy contract_of the project – SKHU/1802/3.1/050

November 2019

Október 2019

September 2019

JúL 2019

Jún 2019

 

Apríl 2019

Február 2019

Január 2019

2018 Október

2017 DECEMBER

DECEMBER 2016

pdf-icon
2-kz-10b-2016-obec-kiraly-www
pdf-icon
kz-10a-2016-obec-futbalove-ihrisko-www
pdf-icon
nz-najom-strechy
pdf-icon
zmluva-o-grantovom-ucte-zo-dna-01-12-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-01-12-2016-ucinnost-dna-02-12-2016

OKTÓBER 2016

pdf-icon
kz-stefanka-bitter-dodatok-1

SEPTEMBER 2016

pdf-icondexia-komunal-superlinka-zmluva-o-kontokorentnom-uvere-c-20_066_06-dodatok-c-10-zo-dna-20-09-2016-prima-banka-slovensko-a-s-zverejnene-dna-20-09-2016-ucinnost-dna-21-09-2016

pdf-icondodatok-c-1-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-1

pdf-icondodatok-c-2-k-zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-s-prevzatim-zodpovednosti-za-odchylku-nn-144100604-zo-dna-25-08-2016-slovania-energy-s-r-o-zverejnene-dna-13-09-2016-ucinnost-dna-14-09-2

pdf-iconkz_stefanka-bitter2-zverejnenie

pdf-icon201_szilassinora-zverejnenie

AUGUST 2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-najme-nebytovych-priestorov-c-515_2016-zo-dna-23-08-2016-renata-mikula-dobra-plus-zverejnene-dna-24-08-2016-ucinnost-dna-25-08-2016

pdf-icon
dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-odpadovem-hospodarstve-c-eoz-290-02-2016do-zo-dna-04-08-2016-enviropol-s-r-o-organizacna-zlozka-zverejnene-dna-16-08-2016-ucinnost-dna-17-08-2016

DECEMBER 2015

NOVEMBER 2015

[/toggle]

DECEMBER 2014

NOVEMBER 2014

OKTÓBER 2014

SEPTEMBER 2014

AUGUST 2014

JÚL 2014

JÚN 2014

MÁJ 2014

 APRÍL2014

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

JANUÁR 2014


DECEMBER 2013

NOVEMBER 2013

OKTÓBER 2013

SEPTEMBER 2013

AUGUST 2013

JÚL 2013

JÚN 2013

MÁJ 2013

APRÍL 2013

MAREC 2013

FEBRUÁR 2013

JANUÁR 2013


DECEMBER 2012

NOVEMBER 2012

MAREC 2012

FEBRUÁR 2012

JANUÁR 2012

NOVEMBER 2011


DECEMBER 2010