Výberové konanie

Preprava a montáž javiska - projekt CULTPLAY Výzva final - preprava a montáž javiska zverejnená dňa 30.4.2019  Viac

Dodávka veľkostanu pre obec Svodín v rámci projektu s názvom: „CULTPLAY“ 20180618 Výzva pre zadávanie zákazky §117... Viac

V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie Riaditeľ/-ka Materskej školy – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín s predpokladaným nástupom 1. júla 2017  Viac