Úradná tabuľa

20200723 VÝZVA_Rozšírenie areálu ľudových tradícii a archeologického múzea  Viac

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Jasová - zverejnené dňa... Viac

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja zverejnené dňa... Viac

Firma Mikona oznamuje obyvateľom, že dňa 2. júna 2020 sa na celom území obce uskutoční zber separovaného... Viac

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania výchovy a vzdelávania  Viac

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 25. mája 2020 bude obecný úrad otvorený opäť podľa pôvodných úradných... Viac