Dôležité telefónne číslaEurópske núdzové telefónne číslo 112
Hasiči 150
Polícia 158
Zdravotnícka pohotovosť 155

 0905 658 543

0907 560 460

 tel.: 036 75 94 296
Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.30 – 13.00
Utorok 8.30 – 13.00
Streda 7.30 – 13.00
Štvrtok 7.30 – 13.00
Piatok 7.30 – 13.00

 036 75 94 116

 036 75 94 287
ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 – 14.00
Utorok 7.00 – 14.00
Streda 7.00 – 14.00
Štvrtok 7.00 – 14.00
Piatok 7.00 – 14.00

 036 75 94 196
Ordinovanie vo Svodíne:
Utorok 9.00 – 14.00
Štvrtok 13.00 – 14.00
Piatok 13.00 – 14.00

 tel.: 036 75 94 132
Otváracie hodiny:
Pondelok 7.30 – 14.30
Utorok 7.30 – 14.30
Streda 7.30 – 14.30
Štvrtok 7.30 – 14.30
Piatok 7.30 – 14.30

 036 75 94 120

 036 75 94 121

 036 75 94 183

 036 75 94 117

 036 75 94 184

036 75 94 285

Mgr. Szabolcs Méri 0907 711 546

 0918 511 238

0800 111 567 – je určená pre nahlasovanie porúch alebo výpadkov elektriny

Pred tým, než zavoláte, skontrolujte si:
– či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
– či vám nevypadli ističe alebo poistky,
– či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

 0850 111 727 – je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu:
– každý únik zemného plynu na plynovom zariadení,
– porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia, a.s. (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
– poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka.

Tibor Babér 0902 957 864 – je určená pre nahlasovanie havárií a porúch verejných vodovodov na pitnú a úžitkovú vodu

Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno volajúceho, bydlisko – obec a súpisné číslo domu, prípadne ulicu a telefónny kontakt.

 0850 111 555 – 7.00 – 19.00 h. – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny
email: kontakt@zse.sk, faxové číslo: 02/50 61 39 01

– zmluvné záležitosti pri dodávke elektriny, zmenu sadzby, zmenu výšky a spôsobu platby, zmenu vašich kontaktných údajov, nahlásenie stavu elektromera, technické záležitosti

 0850 111 363 – 7.00 – 20.00 h. – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu
email: zakaznickalinka@spp.sk, faxové číslo: 02/58 69 90 00 

– nahlásiť odpočet stavu plynomeru, informovať sa o cenách zemného plynu, o zmluvných podmienkach, o faktúrach a platbách, aktualizovať údaje zo zmluvy, podať reklamáciu

HOTLINE: Pon-Pia (pracovné dni): 8-20 hod. – 0918 629 918, 0905 624 280
alebo info@konfer.net
Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno, súpisné číslo domu, telefónny kontakt a nedostatky.

Na ostatné nedostatky (verejný rozhlas, osvetlenie, miestne komunikácie a dopravné značky) je založený zošit na obecnom úrade.
top