Dôležité telefónne číslaEurópske núdzové telefónne číslo 112
Hasiči 150
Polícia 158
Zdravotnícka pohotovosť 155

 0905 658 543

0367566004

 tel.: 036 75 94 296
Ordinačné hodiny:
Pondelok 7.30 – 13.00
Utorok 8.30 – 13.00
Streda 7.30 – 13.00
Štvrtok 7.30 – 13.00
Piatok 7.30 – 13.00

 036 75 94 116

 036 75 94 287
ordinačné hodiny:
Pondelok 7.00 – 14.00
Utorok 7.00 – 14.00
Streda 7.00 – 14.00
Štvrtok 7.00 – 14.00
Piatok 7.00 – 14.00

 036 75 94 196
Ordinovanie vo Svodíne:
Utorok 9.00 – 14.00
Štvrtok 13.00 – 14.00
Piatok 13.00 – 14.00

 tel.: 036 75 94 132
Otváracie hodiny:
Pondelok 7.30 – 14.30
Utorok 7.30 – 14.30
Streda 7.30 – 14.30
Štvrtok 7.30 – 14.30
Piatok 7.30 – 14.30

 036 75 94 120

 036 75 94 121

 036 75 94 183

036 75 94 117

 036 75 94 184

036 75 94 285

Bc. Ildikó Sárai 036/7566008

 0918 511 238

0800 111 567 – je určená pre nahlasovanie porúch alebo výpadkov elektriny

Pred tým, než zavoláte, skontrolujte si:
– či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
– či vám nevypadli ističe alebo poistky,
– či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

 0850 111 727 – je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu:
– každý únik zemného plynu na plynovom zariadení,
– porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia, a.s. (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu),
– poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka.

Tibor Babér 0902 957 864 – je určená pre nahlasovanie havárií a porúch verejných vodovodov na pitnú a úžitkovú vodu

Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno volajúceho, bydlisko – obec a súpisné číslo domu, prípadne ulicu a telefónny kontakt.

 0850 111 555 – 7.00 – 19.00 h. – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou elektriny
email: kontakt@zse.sk, faxové číslo: 02/50 61 39 01

– zmluvné záležitosti pri dodávke elektriny, zmenu sadzby, zmenu výšky a spôsobu platby, zmenu vašich kontaktných údajov, nahlásenie stavu elektromera, technické záležitosti

 0850 111 363 – 7.00 – 20.00 h. – všetky záležitosti súvisiace s dodávkou zemného plynu
email: zakaznickalinka@spp.sk, faxové číslo: 02/58 69 90 00 

– nahlásiť odpočet stavu plynomeru, informovať sa o cenách zemného plynu, o zmluvných podmienkach, o faktúrach a platbách, aktualizovať údaje zo zmluvy, podať reklamáciu

HOTLINE: Pon-Pia (pracovné dni): 8-20 hod. – 0918 629 918, 0905 624 280
alebo info@konfer.net
Pri telefonáte je potrebné nahlásiť meno, súpisné číslo domu, telefónny kontakt a nedostatky.

Na ostatné nedostatky (verejný rozhlas, osvetlenie, miestne komunikácie, dopravné značky, odvodňovacie kanály, stromy a i.) je založený zošit na obecnom úrade, prípadne sekcia „Napíšte nám“ vpravo dole.
top