Kontakt a úradné hodiny


 Sláva Križáková 00421 (0)36 75 66 001

Mgr. Szabolcs Méri 00421 (0)907 711 546

 Ing. Ladislav Zelenai 00421 (0)36 75 66 000

 Helena Barnová 00421 (0)36 75 66 007

Katarína Kunyíková 00421 (0)36 75 66 003

Bc. Kristína Mogyorósiová 00421 (0)36 75 66 005

 Mgr. Klára Bokor 00421 (0)36 75 66 006, dobra@svodin.sk

 Mgr. Beáta Melecsky 00421 (0)36 75 66 006 tv@svodin.sk

 Bc. Ildikó Sárai 00421 (0)36 75 66 008

Mgr. Veronika Smidt 00421 (0)36 75 66 009 kultura@svodin.sk

Pondelok

07:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Utorok

07:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Streda

07:30 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

07:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Piatok

07:30 – 12:00

Pondelok

08:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Utorok

Kancelária prvého kontaktu

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

Kancelária prvého kontaktu

Piatok

08:00 – 12:00

Pondelok

09:00 – 12:00

Utorok

09:00 – 12:00

Streda

09:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Štvrtok

13:00 – 17:00

Piatok

13:00 – 17:00

  • Obecný úrad vo Svodíne
  • Hlavná 1
  • 943 54 Svodín

top