Možnosť platby za služby

Možnosť platby za niektoré najčastejšie využívané služby bez nutnosti navštíviť úrad!

 

Poplatok za vývoz odpadovej vody

Nie je potrebný email a ani telefonovanie! Stačí prevodným príkazom uhradiť cenu služby, a to nasledovnými spôsobmi:

A.

 

IBAN: SK52 5600 0000 0021 2532 9001
Suma: 25 eur
Variabilný symbol: 22300120
Špecifický symbol (nepovinné): mobilný kontakt na Vás (resp. na objednávateľa služby)
Správa pre prijímateľa (povinné): adresa vývozu – napr. Hlavná 3
Skontrolujte údaje a potvrďte platbu!

alebo ešte jednoduchšie

B.

 

1. Pomocou aplikácie mobilného bankovníctva vo vašom smartfóne naskenujte QR kód.
2. Po jeho naskenovaní sa údaje (číslo účtu prijímateľa, suma, variabilný symbol – nemeňte!) automaticky prepíšu do formulára pre platbu.
3. Do správy pre prijímateľa doplňte adresu vývozu! Napr. Hlavná 3.
4. Nepovinné – do špecifického symbolu môžete zadať mobilný kontakt na Vás (resp. na objednávateľa služby).
5. Skontrolujte údaje a potvrďte platbu!


Akonáhle sa finančné prostriedky pripíšu na účet prijímateľa, bude služba zrealizovaná v čo najkratšom termíne.