Kontakt

Obecný úrad vo Svodíne

Hlavná 1
943 54 Svodín

 


tel.: +421-(0)-36/75 66 001
email: kontakt(zavináč)svodin.sk

 

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu

 

Úradné hodiny Obecného úradu vo Svodíne

 

Pondelok

07:30 – 12:00

13:00 – 16:00

Pondelok

08:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Utorok

07:30 – 12:00

13:00 – 16:00

Utorok

Streda

07:30 – 12:00

13:00 – 17:00

Streda

08:00 – 12:00

13:00 – 17:00

Štvrtok

07:30 – 12:00

13:00 – 16:00

Štvrtok

Piatok

07:30 – 12:00

Piatok

08:00 – 12:00

Hlavné kontakty Obecného úradu vo Svodíne

Kancelária prvého kontaktu, podateľňa

Sláva Križáková

tel.: +421-(0)-36/75 66 001
email: kontakt(zavináč)svodin.sk

Starosta obce

Mgr. Szabolcs Méri

tel.: +421-(0)-36/75 66 001
starosta(zavináč)svodin.sk

Prednosta obecného úradu

Ing. Ladislav Zelenai

tel.: +421-(0)-36/75 66 000
prednosta(zavináč)svodin.sk

Matrika, evidencia obyvateľstva, sociálna starostlivosť

Helena Barnová

tel.: +421-(0)-36/75 66 007
matrika(zavináč)svodin.sk

Dane, poplatky, pokladňa

Katarína Kunyíková

tel.: +421-(0)-36/75 66 003
dane(zavináč)svodin.sk

Spoločný obecný úrad

Ing. László Fekete

tel.: +421-(0)-905/287 653
spolocny(zavináč)svodin.sk

Personalistika a mzdy, odoslané faktúry

Bc. Kristína Mogyorósiová

tel.: +421-(0)-36/75 66 005
pam(zavináč)svodin.sk

Účtovníctvo, došlé faktúry

Bc. Ildikó Sárai

tel.: +421-(0)-36/75 66 008
ucto(zavináč)svodin.sk

Ekonomické údaje obce Svodín

Názov: Obec Svodín
Sídlo: Hlavná 1, 943 54 Svodín
zriadená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
IČO: 00 30 92 81
DIČ: 20 20 41 27 13
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
SWIFT: KOMASK2X