KONTAKT


 Sláva Bajteková 00421 (0)36 75 66 001, 00421 (0)36 75 94 101

 Gabriel Vígh 00421 (0)36 75 94 101

 Ing. Ladislav Zelenai 00421 (0)36 75 66 000 FAX: (0)36 75 66 004

 Helena Barnová 00421 (0)36 75 66 007

 Mgr. Noémi Barna 00421 (0)36 75 66 003

 Kristína Mogyorósiová 00421 (0)36 75 66 005

 Bc. Ildikó Sárai 00421 (0)36 75 66 008

 Erika Šlachtová 00421 (0)36 75 66 009 kultura@svodin.sk

 Mgr. Klára Bokor 00421 (0)36 75 66 006, dobra@svodin.sk

 Mgr. Beáta Melecsky 00421 (0)36 75 66 006 tv@svodin.sk

Obec Svodín
Sídlo: Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
zriadená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny orgán: Gabriel Vígh – starosta obce
IČO: 00 30 92 81
DIČ: 20 20 41 27 13
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu: 38 47 87 60 01/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
SWIFT: KOMASK2X

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

captcha

Napíšte kód z obrázku