Írta:

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec

Dvory a okolie – združenie obcí, ktorého členom je i naša obec, získalo na tento rok dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 6.195 eur.
V rámci projektu s názvom Mikroregión Dvory a okolie budú zostavené a vydané brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré zviditeľnia prírodné a kultúrne bohatstvo na našom území. Do príprav publikácií budú aktívne zapojení dobrovoľníci. Projekt uzavrie výstava prác detí a mládeže, v rámci ktorej výtvarne spracujú, ako vidia svoju obec, svoj mikroregión, čo sa im na ňom páči či nepáči. Pokrstenie publikácií bude spojené s výstavou s názvom Mikroregión očami detí a mládeže so zapojením žiakov materských a základných škôl.
Členskými obcami mikroregiónu sú Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan.

envirofond      program_obnovy_dediny

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Comments are closed.