Írta:

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

 

 • Názov projektu: Development of sales infrastructure of local products
 • Názov hlavného partnera: Obec Svodín
 • Akronym: CB_Sales_2.0
 • Kód výzvy: SKHU/1802
 • Prioritná os: Podpora zamestnanosti
 • Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1802/3.1/050
 • Celkový rozpočet projektu: 373,453.33 €
 • Rozpočet ERDF: 439,356.87 €
 • Začiatok projektu: 1. október 2019
 • Koniec projektu: 30. september 2021
 • Status projektu: v realizácií

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov. Kým prvý predajný projekt obsahuje aktivity zamerané na zlepšenie dodávok produktov, v rámci súčasného projektu budú postavené nové trhové miesta vo Svodíne a v obci Bajót. Najviac navštevovaný miestny trh euroregiónu, ktorý pôsobí v meste Nagymaros, ďalej bude rozvíjaný a vybavený obnovenou verejnou hygienickou jednotkou.

Samotný projekt obsahuje prípravu a realizáciu stavebných prác v troch obciach. Celkový priestor novovybudovaných a zrekonštruovaných trhov bude 383,3 m2. V prípade obci Svodín, bude k dispozícii aj predvádzacia miestnosť v nových zariadeniach, kde tradičné profesie môžu byť prezentované a vyučované. Multifunkčné zariadenie bude vybudované v obci Bajót, ktoré sa dá použiť aj na účely spoločenských podujatí.

Projekt doplní ďalšie projekty Predaja a Dodávky prostredníctvom týchto konštrukcií. Tieto tri projekty rozšíria a integrujú fyzickú infraštruktúru dodávok miestnych produktov v euroregióne. Ako výsledok, predajné podmienky miestnych výrobcov budú vylepšené a rozšírené. Navyše nové sub-regióny budú integrované do cezhraničnej siete.

Súvisiaci akciový plán: Znovu-objavené dedičstvo. Rozvoj zamestnanosti prostredníctvom cezhraničných sietí miestnych výrobcov.

Comments are closed.