Szerződések

Szerződések

Június 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-214-00566 dátum účinnosti: 03.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-212-00619 dátum účinnosti: 03.06.2020

Május 2020

Partnerségi megállapodás_Partnerská dohoda_v1-00_Svodin_Tata

Április 2020

DOHODA č. 201705465 o zabezpečení podmienok aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ s účinnosťou od 30.04.2020

zmluvy pre dielo časť 1_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ A ARCHEOLOGICKÉHO MÚZEA s účinnosťou od 9.4.2020

zmluvy pre dielo časť 2_ROZŠÍRENIE AREÁLU ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ – REMESELNÝ DOM s účinnosťou od 9.4.2020

Március 2020

Dohoda č. 201706089 poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska s účinnosťou od 27.03.2020

Zmluva o národnom spolufinancovaní_Development of sales infrastructure of local products_SKHU_1802_3.1_050  s účinnosťou od 24.3.2020

Február 2020

DOHODA číslo 201752A27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 27.02.2020

Január 2020

DOHODA číslo 201752A6 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe s účinnosťou od 30.01.2020

december 2019

Subsidy contract_of the project – SKHU/1802/3.1/050

November 2019

Október 2019

Szeptember 2019

Július 2019

Június 2019

Április 2019

Február 2019

Január 2019


2018 Október

DECEMBER 2014

NOVEMBER 2014

OKTÓBER 2014

SEPTEMBER 2014

AUGUST 2014

JÚL 2014

JÚN 2014

MÁJ 2014

 APRÍL2014

MAREC 2014

FEBRUÁR 2014

JANUÁR 2014


DECEMBER 2013

NOVEMBER 2013

OKTÓBER 2013

SEPTEMBER 2013

AUGUST 2013

JÚL 2013

JÚN 2013

MÁJ 2013

APRÍL 2013

MAREC 2013

FEBRUÁR 2013

JANUÁR 2013


DECEMBER 2012

NOVEMBER 2012

MAREC 2012

FEBRUÁR 2012

JANUÁR 2012

NOVEMBER 2011

OKTÓBER 2011

SEPTEMBER 2011

AUGUST 2011

JÚL 2011

JÚN 2011

MÁJ 2011

APRÍL 2011

MAREC 2011

FEBRUÁR 2011

JANUÁR 2011


DECEMBER 2010