Statistika 2017 Štatistika

A község lakossága december 31-én  2426 fő: 1264 nő és 1162 férfi

2016 december végén 2471-en voltunk.  A fogyás egyrészt a halálozás, egyrészt a kijelentkezettek számlájára írható.

18 gyermek született: 9 lány és 9 fiú

31-en távoztak el közülünk: 20 nő és 11 férfi

16 pár kötött házasságot: 5 pár itthon és 11-en másutt

29-en bejelentkeztek a faluba

61-en kijelentkeztek

Folytatódnak a felújítások

– mondta el Vígh Gábor polgármester, akivel az utóbbi időszakban elvégzett munkákról beszélgetek.
Régóta beázott a kultúrház. Ha esett az eső vödrök álltak mindenütt, hogy felfogják az esővizet. A kultúrház felújítására beadott pályázat sikerességére nem várhattunk, már csak az állagmegőrzés miatt sem. A tető szigetelése 2/3-ad részben megvalósult. Ha az anyagiak engedik, tovább folytatjuk a munkát.

Rendbe lettek téve a tájháztól folytatólagosan a járdák és az árkok.
Folyamatban van az iskolák és óvodák festése. Még a szlovák alapiskola folyosója is ki lett festve 22 év után – erre az állványozás bonyolultsága miatt nem került sor eddig.
Sajnos, lassan az egész falut közmunkásaink fogják takarítani, mert egyre több az elhagyatott ház és árok.
A futballpályán folyamatos a felújítás – legutóbb az öltözők teraszának sültje lett kicserélve, sor került festésre és sok egyéb munka is el lett végezve.

Csak azután kezdhettünk neki az utak javításának, miután kiegyenlítettük tavalyi tartozásunkat (5200 €) a Korekt vállalat felé. Most 4000 € értékben lettek eltávolítva a kátyúk a Hosszú Soron, a Kisújfalusi úton, a Főszegen és a Jednotához vezető út a kultúrház mögött.
Mivel sikerült a Jednota fogyasztási szövetkezettel húsz év után megegyezni, megtörténhetett a járda felújítása és az üzlet bejáratának akadálymentesítése is. Ezen kívül, akadálymentesített feljárót építettünk a távmunkaház mellett található ABAR üzlethez is. Az üzlet tulajdonosa a saját költségén felújította és megnagyobbította az eladóteret, a község pedig – mivel az ingatlan a mi tulajdonunkban van – akadálymentesített feljárót épített. Ilyen feljáró épült az utóbbi időben a Szolgáltatások Házának egyik nyugdíjasok által látogatott helyiségéhez is.

A közmegvilágítás pályázatban sok hiba volt – 3-4 utca kimaradt a tervezésből. Ezekben az utcákban már saját költségen kell bebiztosítanunk a világítást. Hosszú a reklamációs idő is, mert külföldön gyártott lámpákról van szó.

Itt kérdezném meg, miért világítanak a lámpák olyankor is, amikor még nincs sötét?
A lámpák fényerőre kapcsolnak be és ki. Mi most, a garancia idő alatt nem is nyúlhatunk bele a rendszerbe, csak a szerelő cég. A céget egyébként folyamatosan figyelmeztetjük a hiányosságokra.

Már látni, hogy spóroltunk a közmegvilágítás kiadásain?
Fél év után lesz olyan kimutatás, amiből megállapítható lesz, van-e megtakarítás és az milyen mértékű.
A tornaterem mögött kezdjük építeni a parkolót “Udvard és környékéhez” beadott sikeres pályázatnak köszönhetően. Megvan már az építkezési engedély parkoló és buszmegálló kialakítására.

Itt mondanám még el, hogy a PT Security Slovakia, komáromi céggel 3 hónapos időtartamra kötöttünk szerződést a község objektumainak felügyeletére. Ők végzik ezt a munkát, az összes környékbeli településen. Figyelni fogják többek közt a kamerarendszer felvételeit, és joguk van akadályozni és mozgásában gátolni a tetten ért személyt a rendőrség kiérkeztéig. Az említett cég előzetes tárgyalásaink alapján 2015. október elsejével megfigyelő és riasztó rendszer központot alakít ki Szőgyénben, amely rendszerre bárki rákötheti saját riasztó- vagy kamerarendszerét.

felujitas 2 (Copy)

felujitas 3 (Copy)

A képviselőtestület 2015. 8. 3-án megtartott 6. ülésének határozatai

A képviselőtestület:
110/03082015 tudomásul veszi az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló beszámolót.
111/03082015 tudomásul veszi a község vállalkozói részlegének költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóját 2015 első félévére.
112/03082015 ajánlja a CSL AI igazgatóságának és az iskolai konyha főnökének, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az iskolai konyha kiadásainak csökkentését. Erről szeptember 30-ig juttassanak el beszámolót a községhez.
113/03082015 jóváhagyja a község 2015-ös tartalékalapjának – 5.962,48 euró – felhasználását a kultúrház tetőzetének modernizációjára.
114/03082015 megerősíti 15.000 eurós támogatás nyújtását a Szőgyéni Sportegyesület részére a költségvetésből, a 2015-ös évre.
115/03082015 megerősíti a Szőgyéni Önkéntes Tűzoltószervezet részére 1.000 eurós támogatás nyújtását a költségvetésből, a 2015-ös évre.
116/03082015 jóváhagyja a költségvetés 2. módosítását a 2015-ös évre.
117/03082015 jóváhagyja Szőgyén Község éves beszámolóját a 2014-es évre az előterjesztett megfogalmazás szerint.
118/03082015 tudomásul veszi független könyvvizsgáló beszámolóját a község 2014-es konszolidált pénzügyi zárásáról.
119/03082015 jóváhagyja a pénzügyi és jogi törvényhozás bizottságának munkatervét.
120/03082015 A. jóváhagyja a komáromi Prima bankban lévő Superlinka kontokorent számla meghosszabbítását – 42.000 euró értékben – amely az esetleges fizetésképtelenség áthidalását segíti, B. egyetért azzal, hogy a község a hitelszerződés tartama alatt a Prima bankban lévő számlára utalja a részesedési adókból származó bevételét.
121/03082015 A. megállapítja, hogy az Egészségügyi Központ épülete és az udvarok Szőgyén Község tulajdonában vannak, de a szomszédos területek más fizikai személyek tulajdonában, B. jóváhagyja a szomszédos területek megvételét Molnár Kornéltól és Molnár Gabriellától a köv. feltételek mellett: a felvásárlási ár 1,85 €/m2 lesz megállapítva, az átíratás terheit a vásárló állja, C. felkéri a polgármestert a B pontban foglaltak megvalósításával szeptember 30-ig.
122/03082015 jóváhagyja a 100/08062015 határozat megváltoztatását: A. Tudomásul veszi Nágel Dezső – Drofex vállalkozó bérbevételi kérelmét, B. jóváhagyja bérleti szerződés megkötését a 7-es számú helyiség 9,88 m2. területére. A bérleti díj összege 30 euró/hó lesz meghatározva, amelybe már a rezsiköltségek is bele vannak számítva (villanyáram, víz, fűtés).
123/03082015 tudomásul veszi Balázs Gyula bérbevételi kérelmét az 1087-es családi házra, B. tudomásul veszi az építésügyek, fejlesztés-beruházás és területtervezési bizottság álláspontját, C. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát. A bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve, 3 évre, a min. bérleti díj 70 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
124/03082015 A. létrehozza a panaszok elbírálásának bizottságát, B. megválasztja a bizottság tagjait: Laczkó Gábor elnök, tagok: Bartos Gergely és Blahovics László.
125/03082015 jóváhagyja a panaszok elbírálásának alapelveit az önkormányzati lehetőségek figyelembe vételével.
126/03082015 A. tudomásul veszi Balázs Tamás és Kóša Kinga kérelmét a 661-es házszámú családi ház bérlésére, B. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát. A bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve, 3 évre, a min. bérleti díj 100 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
127/03082015 A. Tudomásul veszi egy leendő vállalkozó Franta Kitty kérelmét üzlethelyiség bérlésére a bevásárlóközpont első emeletén. B. jóváhagyja a bérbeadás módját és szándékát a köv. feltételekkel: a bérlő a bérelt helyiségeket üzleti célokra fogja használni, a bérleti szerződés november elsejével lesz megkötve meghatározatlan időre, a min. bérleti díj 130 euró/hó. D. felkéri a polgármestert a bérbeadási szándék közzétételére. Majd az árajánlatok fényében dönt a testület a bérbeadásról. Teljesítés: szeptember 15-ig.
128/03082015 tudomásul veszi azt az információt, hogy a bérleti szerződések késedelmi kamata az érvényes jogszabályok értelmében öt százalékponttal magasabb, mint a központi alapkamat, vagyis 5,05 %. A 2015. 7. 31-ig megkötött bérleti szerződésekben a késedelmi kamat helyett 0,05% -os szerződéses büntetés van feltüntetve , ami évi 18,5%-ot jelent. B. jóváhagyja kiegészítések megkötését a már érvényes bérleti szerződések mellé a késedelmi kamatról azzal, hogy a község nem fogja alkalmazni a szerződéses büntetéseket még abban az esetben sem, ha azok a kiegészítés érvénybe lépése előtt keletkeztek, hanem csak a késedelmi kamatokat. C. felkéri a polgármestert elvégezni a szükséges intézkedéseket az A és B pontnak megfelelően 2015. december 31-ig.
129/03082015 jóváhagyja 1.azt a szándékot, hogy a Zodiac IT Solutions kft. speciális antennákat helyezzen ki az 1117-es házszám alatt található – a község tulajdonában lévő – épület tetőzetére, amelyek mikrohullámú internet vételére lesznek alkalmasak. 2. azt a szándékot, hogy a Sevenet kft. az internet szolgáltatáshoz szükséges retranslation helyet alakítson ki ugyanezen épület tetőzetén.
130/03082015 jóváhagyja azt a szándékot, hogy a PT Security Slovakia kft. 24 órás központi biztonsági pultot létesítsen az 1117-es házszám alatt található épület 101-es helyiségében, amely a község tulajdonában van.

A képviselőtestület 2015. 6. 8-án megtartott 5. ülésének határozatai

A képviselőtestület 2015. 6. 8-án megtartott 5. ülésének határozatai
(A szöveghű változat megtekinthető a község honlapján és a községi hivatalban.)
A képviselőtestület:
91/08062015 tudomásul vette az adók kivetéséről és behajtásáról szóló beszámolót
92/08062015 tudomásul vette a Szőgyén Jövője Közalapítvány beszámolóját tevékenységéről
93/08062015 tudomásul vette a Közös Községi Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
94/08062015 tudomásul vette a kultúra, sport, művelődés, iskolaügy, mediális és reklámbizottság beszámolóját a tevékenységükről
95/08062015
A. tudomásul vette a független könyvvizsgáló beszámolóját a község 2014-es pénzügyi zárásáról.
B. 1. jóváhagyja község zárószámláját: bevétel: 1 496 655,43 euró, kiadás: 1 486 090,03 euró.
B. 2 tartalékalap: 5. 962,48 euró
96/08062015
A. megállapítja: az óvoda épülete községi tulajdonban van, míg a vele szomszédos területek – Stégmár Imre, Dukony Zsolt, Dukony Silvia, Kurcz Ferenc magánszemélyek tulajdonában, mint kertek vannak vezetve. B. a tulajdonjogi rendezés érdekében ezeknek, az óvoda mögötti területeknek megvételét a község részére jóváhagyta – 1,85 €/m2,eurós vételárért. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket a vevő állja. C. az adásvételi szerződés lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
97/08062015 300 eurós utazási költségekhez való hozzájárulást hagyott jóvá a CSLA tanulói részére, akik természetiskolába mentek.
98/08062015 nem hagyja jóvá, a Magyarszőgyénben található 630/2-es 147 m2 ingatlan bérbeadási módját és a bérbeadás szándékát.
99/08062015
A. tudomásul veszi a község bérbe adott épületeire vonatkozó – tűzvédelmi és munkabiztonsági feladatok bebiztosításáról szóló információkat. B. jóváhagyja, hogy az érvényes bérleti szerződéseket tűz- és munkavédelmi kötelességeket tartalmazó függelékkel egészítsék ki az érvényes előírások értelmében. C. megbízza a polgármestert ennek végrehajtásával.
100/08062015
A. tudomásul veszi Ing. Nágel Dezső – Drofex kérvényét nem lakó helyiség bérlésére a Szolgáltatások Házában. B. Jóváhagyja a 9,88 m2 helyiség bérbeadási szándékát az alábbi feltételek mellett: – a bérleti szerződés annak a megkülönböztetett ténynek a figyelembe vételével lesz megkötve, hogy a bérlő ebben a helyiségben helyet ad és megfelelő feltételeket biztosít a helyi nyugdíjasok rendszeres találkozására, – a bérlő ezt a helyiséget irodaként fogja használni, – a bérlő a bérbevett helyiséggel együtt a folyosót és a mellékhelyiséget ingyenesen használhatja, – a bérleti díj havi 50 euróban lesz megállapítva, melyben benne foglaltatnak a használattal járó szolgáltatások (villanyáram, fűtés, víz), – a bérleti díj minden év január elsején 2%-al emelkedik az előző évhez képest, – a bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt három havi díjat fizet be a bérbeadó számlájára. Ezt az összeget a bérbeadó az esetlegesen elmaradt bérleti díj kompenzálására vagy olyan kiadásokra fordíthatja, amelyek visszaállítják a helyiség eredeti állapotát. – A bérleti díj 2015. 6. 1-hez lesz megkötve, meghatározatlan időre,- a község a bérbeadási szándékát közzéteszi a törvény értelmében. C. 1. kéri a polgármestert biztosítsa be a bérbeadási szándék közzétételét, és terjesszen be a köv. ülésre bérbeadási javaslatot.
101/08062015
A. megállapítja, hogy Balázs Tamás és Kóša Kinga kérelme alapján közzé volt téve a bérbeadási szándék a németszőgyéni kataszterben található 661 h.sz alatt található családi házra, B. tudomásul veszi az árajánlatokat vizsgáló bizottság információit a bérlésre beérkezett árajánlatokról. C. megállapítja, hogy 2015. 5. 22-ig egy ajánlat érkezett, a fent említett személyektől, akik nem teljesítették a bérbeadás feltételeit. D. nem hagyja jóvá bérleti szerződés aláírását a fent nevezett személyekkel.
102/08062015 jóváhagyja a képviselőtestület 354/23062014, 214. 6. 23-án hozott határozatának megváltoztatását a következő módon: Az A/2-es pontban a határozat végére ezt a szöveget kell behelyezni: “a következő feltételek mellett: – A különleges elbírálással történő tulajdon átruházást a testületnek háromötödös többséggel kell elfogadnia, – az újonnan kialakított parcellák a 34/2014 geometriai terv szerint lettek kialakítva.”
103/08062015
A. jóváhagyja a vállalkozások és a községi vagyon kezelésének, valamint az építésügyek, fejlesztés-beruházás és területtervezési bizottságok munkatervét, B. meghagyja a pénzügyi és jogi törvényhozás bizottság elnökének, hogy adja le munkatervét a községi hivatalban.
104/08062015
A. megállapítja, hogy 1. a testület 2015.4.13-án kelt 84/13042015 határozatában le volt fektetve , hogy a község bérbe adja a 3501-es tulajdonlapon vezetett ingatlanjait, 2. a bérbeadási szándék, megkülönböztetett ok figyelembe vételével, a törvények értelmében közzé volt téve. B. tudomásul veszi, hogy a közzététel után nem volt beadva semmiféle bejelentés, amely fenntartásokat vagy észrevételeket fogalmazott volna meg a bérbeadással vagy a megkülönböztetett okkal kapcsolatban. C. jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését VÍGH & VÍGH kft-vel, az alábbi feltételek mellett:
– a megkülönböztetett ok figyelembevételével való bérbeadást a képviselők háromötödös többséggel kell megszavaznia, – az eddigi bérlőtől Gabriel Vígh – DREVO REZ-től a bérletet a VÍGH & VÍGH kft. veszi át, csakúgy mint minden jogot, kötelességet és felelősséget, – a bérleti szerződés ugyanolyan feltételekkel lesz megkötve, mint az előző bérlővel, mégpedig hogy a mellékhelyiségek (4 férfi és 4 női toalett, mosdók), öltöző és zuhany különválasztva , pihenő, elektromos és vízhálózatok, kerítés a bérlő saját költségére lesznek felépítve, kialakítva, – a bérleti szerződés a kézhezvételtől 30 napon lesz kötelező érvényű.
D. kéri, hogy a polgármester biztosítsa be a bérleti szerződés kidolgozását, a határozat jóváhagyásától számított 30 napon belül.
105/08062015
A. tudomásul veszi, Balázs Gyula kérvényét az 1087-es számú családi ház bérbevételére a községtől. B. megbízza a építésügyi bizottságot, hogy a következő ülésig állapítsa meg, hogy lakható-e az épület.
106/08062015
A. tudomásul veszi a. Martin Mikula kérvényét a bevásárló központban található nem lakó helyiségek bérlésére,b. azt az információt, hogy a mostani bérlő Ladislav Mikula 2015. 8. 31-vel befejezi a helyiségek bérlését
B. jóváhagyja a bérlés szándékát a következő feltételek mellett: – a szerződés annak a különleges ténynek a figyelembe vételével lesz megkötve , hogy a bérlő ott olyan üzleti tevékenységet (napi és hetilapok, elektronika, és egyéb) fog folytatni , ami szükséges a helyi és környező falvak ellátására, – a bérlő a helyiségeket üzleti célokra fogja használni, – a havi bérleti díj 125 euróban lesz megállapítva, amelybe nincsenek beleszámítva a rezsiköltségek, – a bérleti díj minden év január elsején 2%-al emelkedik az előző évhez képest, – a bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a havi díj háromszorosát fizeti be a bérbeadó számlájára, – a bérleti szerződés 2015. 9. 1-hez lesz megkötve, meghatározatlan időre,- az új bérleti szerződéssel egy időben a régi bérleti szerződés felbontásra kerül, – a kérvényező felmutatja érvényes vállalkozói engedélyét, – a község bérbeadási szándékát közzéteszi a törvénynek megfelelően.
C. kéri a polgármestert 1. biztosítsa be a közzétételt, 2. terjessze be jóváhagyásra: – a bérleti szerződés megszüntetését a régi bérlővel, – az új bérleti szerződés megkötését, és a többi fontos iratot.
107/08062015 jóváhagyja a község gazdasági és szociális fejlesztésének tervét a 2014- 2020-as időszakra.
108/08062015 tudomásul veszi, hogy a Fő téren ünnepélyes keretek között felállításra és felszentelésre kerül a testvériség keresztje.
109/08062015
A. tudomásul veszi a főellenőr a költségvetés 2014-es teljesítéséhez és a község 2014-es zárószámlájához írt szakértői véleményét,
B. feladatul adja foganatosítani ezeket az intézkedéseket:
1. eladósodást csökkentő intézkedéseket hozni, fokozatosan csökkenteni a község hitelterheltségét, sikeresebbé tenni a követelések behajtását, olyan jogi intézkedéseket hozni, hogy a követelések ne évülhessenek el, 2. Folyamatosan végezni a pénzügyek és a pénzügyi mozgások felülvizsgálatát, következetesen a jogi előírásokkal összhangban, 3. Megoldani és feltölteni a község speciális bankszámláit (Tartalék Alap, Garanciális számla a bérlakásokhoz, A bérlakások karbantartásának és javításának Alapja). Mindhárom pontról beszámolót beterjeszteni 10.31-ig.