A Csongrády Lajos Alapiskola értesítése - iskolakezdés

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy az oktatásügyi minisztérium határozata és a fenntartó döntése alapján 2020. június 1-től a Csongrády Lajos Alapiskola megnyitja kapuit az 1-5. évfolyam diákjai számára.

A Szlovák Kormány döntése értelmében az iskolalátogatás önkéntes alapon indul, vagyis a tanuló törvényes képviselője dönti el, hogy engedélyezi-e gyermeke számára az iskolábalépést.

A júniusi hónap folyamán a tanítás nem az eddig megszokott órarend szerint folytatódik. Blokkosítva folynak majd a foglalkozások, melyeken a hangsúly az ismétlésen, gyakorláson, az eddig átvett tananyag elmélyítésén lesz, kiegészülve a nevelési tantárgyakkal. A foglalkozások részleteiről az osztályfőnököktől értesülnek majd. Írásbeli felmérés, feleltetés és házi feladat nem lesz.

A tanítás 8,00 órától max. 13,00 óráig tart. Ennek részleteit is az osztályfőnökök jelzik Önök felé.

Az iskolai klub (napközi)  16,00 óráig fog működni. Az ebédet igénylők az osztályukkal előre meghatározott beosztás szerint mennek át az ebédlőbe enni.

Azok a tanulók, akik nem vesznek részt az iskolai oktatásban,  továbbra is távoktatásban részesülnek  az iskola Google Classroom platformján.

A higiéniai óvintézkedésekkel kapcsolatos fontos tudnivalók:

  1. Iskolába érkezés

A törvényes képviselőnek (szülőnek) JÚNIUS 1-JÉN (hétfőn) el kell kísérnie a gyermekét iskolába, és LE KELL ADNIA a BECSÜLETBELI NYILATKOZATOT gyermeke egészségügyi állapotáról (a gyerekorvostól nem kell igazolás!). A NYILATKOZAT  NÉLKÜL A GYERMEK NEM JÖHET ISKOLÁBA!  Ez a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a Google Classroom platformról (az osztályok üzenőfaláról), az iskola facebook oldaláról vagy kinyomtatott formában kikérhető az iskolában május 28-29-én 8,00-12,00 óra közötti időpontban.

Nyomtatvány letöltése itt: szülői nyilatkozat

A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, illetve a vele egy háztartásban élő családtagja (ugyanez érvényes hazamenetelkor is).  A felnőttek csupán a bejáratig kísérhetik gyermeküket, az iskola épületébe nem léphetnek be!

Ha gyermeke 3 vagy több tanítási napot hiányzik az iskolából, a nyilatkozatot ismét ki kell töltenie az újabb iskolábalépés előtt.

Az iskolábalépés naponta 7,15 – 8,00 óra között a következőképpen történik:

7,15 – 7,25 : 1.osztály

7,25 – 7,40:  2-3.osztály+ a Bartról járatos busszal érkező diákok

7,40 – 7,50:  4.osztály

7,50 – 8,00: 5.osztály

Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie. A saját osztályában ezt már nem kell viselnie, viszont az osztálytermén kívül igen! Minden gyermeknél kell, hogy legyen még egy védőmaszk, amit a táskájában tart szükség esetére. Kérjük a szülőket, hogy a tanulónál papírzsebkendő, innivaló és kézfertőtlenítő gél is legyen!

A reggeli érkezéskor a gyermekek kézfertőtlenítésen és testhőmérséklet mérésen átesve    léphetnek be az iskola épületébe. A váltócipő kötelező!

  1. Iskolában tartózkodás

A tanulókkal az egész délelőtt folyamán 1 pedagógus lesz. Törekedni fogunk arra, hogy megfelelő időjárás esetén a tanulók minél többet tartózkodhassanak a friss levegőn (betartva az előírt szabályokat).

Egy tanítási nap folyamán a tantermeket és a nap folyamán használt helyiségeket legalább 2x fertőtleníteni fogjuk. A nap folyamán a gyerekek folyékony szappannal mosnak kezet és papírtörlő kendővel törlik meg azt. Textil törülközőt nem használhatnak!

Igyekszünk betartani más osztályoktól a kellő távolságot.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

u.i.: Június 1-jén gyermeknap. A gyerekek sportos öltözetben jöjjenek iskolába. Legyen mindenkinél tolltartó, színes ceruzák, olló, ragasztó.

Szarka Andrea, igazgató

Az idei, tervezett történelmi megemlékezést meghiúsította a koronavírus-járvány, így a
nyilvános megemlékezés elmaradt. A Csongrády Lajos Alapiskola udvarán, Görgei Artúr
szobránál, szűk körben, de méltósággal emlékeztek.
Méri Szabolcs polgármester, az ünnep előtti napon helyezte el az emlékezés virágait a
tábornok szobránál. Díszőrséget álltak, Halász Lázár és Kovács Kristóf, a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat segédőrsvezetői.
Szarka Andrea iskolaigazgató, Nothart Erika helyettes, és Molnár Dóra a
diákönkormányzat elnöke helyezte el az emlékezés koszorúját a Csongrády Lajos Alapiskola tanulói és a tantestület nevében a tanítás utolsó napján, emlékezve 172 év távlatából. Március idusán, a napfényes vasárnapon a közösségek nevében emlékeztek a tábornok szobránál. A Szőgyén Öröksége Társulás nevében és az MKP szőgyéni alapszervezete nevében Berényi Kornélia, a IX. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői nevében Leboc Szabolcs és a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat nevében Švajcer Antónia őrsvezető hajtott fejet. A himnusz eléneklése és a közös ima után koszorút és virágot helyeztek el mindazok emlékére, akik a magyar szabadságért harcoltak.
Ezt követően megálltak a Szent Mihály-templomkertben elhelyezett cserkészkopjafánál, és
mivel mindhárman cserkészek, ezen a helyen a cserkészcsapat nevében rótták le kegyeletüket. Berényi Kornélia emlékezett az 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom gyermekhőseire. Than Károly 13 éves, Szabó József 12 éves, Büttner Emil 16 éves, Pilászanovics Béla 14 éves, Koroknay Dániel 14 éves és Illyés Bálint 13 éves fiúk hősi tetteit elevenítette fel. Sok fiatal fiú állt be 1848-49-ben a nemzeti hadseregbe és közülük sokan adták életüket a hazáért.
Az emlékezők virággal és mécsessel adóztak a bátor tizenévesek hőstettei előtt, és imában kérték: Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!

Berényi Kornélia

 

 

Áldott legyen emléke a Márciusi ifjúságnak! – hagyta ránk örökül, a már jelmondattá vált üzenetet Pósa Lajos, költő, meseíró, dalszerző, a magyar gyermekirodalom klasszikusa.
Ezt tartotta szem előtt a Csongrády Lajos Alapiskola vezetése, amikor a koronavírus kitörése kapcsán úgy döntött, hogy az iskola falai között ünnepelnek, és az osztályokban emlékeznek az 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom eseményeire.
Ünnepi hangulatot árasztottak a folyosók, a tantermek, hiszen a diákok munkája nyomán ablakdíszek, faliújságok, tablók hirdették a magyar történelem legszebb időszakát, azt a tavaszt, mely 172 évvel ezelőtt lázba hozta nemzetünket.
Mivel nagylétszámú gyülekezést nem lehetett rendezni, ezért az osztályokban tartották meg az emlékórákat. Rendhagyó foglalkozásokkal készültek az osztályfőnökök, ünnepi hangulatot varázsolva kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az alsó tagozatos osztályokban, énekkel, versmondással, kézműves foglalkozásokkal, vetítéssel, rejtvényekkel idézték fel a történelmi március 15-ét. A felső tagozatos tanulóknak az osztályfőnökök gondoskodtak a rendhagyó történelem órákról, igényes foglalkozásokat biztosítva számukra. Az iskolában dolgozó Polák tanító-házaspár egy-egy történelmi társasjátékot készített erre az alkalomra. A gyerekek élvezték az ismeretszerzés játékos formáját. Az egyik társasjáték a Pilvax kávéháztól a Landerer nyomdáig vezette el a játékosokat, miközben ismeretek szerzése közben, ugyancsak megszerezték a Jókai nevéhez fűződő 12 pontot. A másik társasjáték szintén a Pilvaxba
repítette el a tanulókat, miközben Petőfi, Irinyi, Jókai és Vasvári szerepében a Nemzeti Színházba kellett eljutni, számtalan történelmi ismeretszerzés és feladatteljesítés révén.
A történelmi napok befejezéseként az igazgatóság és a diákönkormányzat képviselői – a cserkészek díszőrsége mellett – koszorút helyeztek el, az iskola udvarán, Görgei Artúr tábornok szobránál. Az ünnepi hetet a kényszerszünet követte, mely két hétig tartott, és ami az online tanulással folytatódott és folytatódik a tanév végéig. Az iskolaudvar elcsendesedett, és Görgei tábornok szobra is ugyancsak elárvult az iskola udvarán. Bizonyára hiányolja a gyermekek derűs nyüzsgését, de néhány koszorú és virág emlékezteti őt arra az ünnepre, mely szokatlan keretek közt, de méltó módon zajlott
2020. március idusán a Csongrádyban.

Berényi Kornélia