Séria programov „Youth is Europen Future“ započatá vlani pokračovala v Poľsku. Úspešný projekt svodínskej samosprávy z roku 2018 sa uskutoční na šiestich miestach Európy a trvá do jesene tohto roka. Miesta doterajších stretnutí boli Svodín, Tata, Ljubjana... Viac...

Svodín (SK) – hlavný projektový partner / főpartner / lead partner Tata (HU) – projektový partner / projekt partner / project partner  Viac...

Comments are closed.